شارەکەم مەهاباد
1 596 subscribers
کانــال رســمی ادارە ارتــباطات و روابـــط عمــومی شــورای اسلامی شهــر و شــهرداری مــهاباد

"پذیــرای نــظرات، پیشــنهادات، انتقـادات ســازنده و ارســال تصـــاویر شهرونــدان محــترم هستــیم"

👇جهت ارتباط با ادمین "شارەکەم"👇
https://t.me/Sharakam3055
If you have Telegram, you can view and join
شارەکەم مەهاباد right away.