SGN Capital Channel
7 357 subscribers
Cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư crypto 🍀

🆘 Chỉ sử dụng tiền nhàn rỗi và chấp nhận có thể mất để đầu tư.
Spot Paid: @HuongDanPremium
Margin/Futures: @Margin125x

Contact for marketing proposal:
@imProfessor6969
@bemjeu
If you have Telegram, you can view and join
SGN Capital Channel right away.