روزنامه سراسری سراج
100 subscribers
روزنامه سراسری سراج
سراج رسانه تراز دارالمومنین ایران
روزنامه صبح ایران
دفتر: ۰۳۱۵۵۵۴۸۸۴۳
مدیرمسئول: ۰۹۱۳۲۷۷۸۱۲۴
سردبیر: ۰۹۱۶۹۰۰۰۲۰۶
مدیر روابط عمومی: ۰۹۱۳۹۶۱۸۰۹۸
بازرگانی: ۰۹۱۳۹۶۲۶۳۸۶
انتقادات و پیشنهادات: ۰۹۱۳۹۶۱۸۰۹۸
وب سایت http://serajonline.com/
If you have Telegram, you can view and join
روزنامه سراسری سراج right away.