کانال آموزشگاه ژیهات
132 subscribers
445 photos
305 videos
180 files
49 links
A new language is a new life
دوستان عزیز به کانال ژیهات خوش آمدید
آموزشگاه ژیهات اولین و تنهاترین نماینده vcv پیشرفته ترین سیستم آموزشی زبان انگلیسی در پاوه و اورامانات میباشد ,لطفا معرف ما باشید 😘😘
Instagram: @zhihaat_institute
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیویی از #شینا_حسینی 😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv1
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پیج مارو در اینستاگرام به آدرس
@zhihaat_institute
فالو کنید
در هر جای ایران هستید فرقی نمیکنه, با کلاسهای آنلاین vcv در خدمت شما عزیزان هستیم

#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
@zhihaat
کانال آموزشگاه ژیهات
Video
ویدیویی از #ملیکا_خالدی 😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv3
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ویدیوی دیگه ای از #ملیکا_خالدی 😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv3
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ویدیوی دیگه ای از #رهـــا_شریفی 😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv4
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیویی کاملا آموزشی از #کانیا_فرهادی 👌😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv4
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیویی از #روژا_مولودزاده عزیزم😘😍❤️😘 در فضای عالی #آموزشگاه_ژیهات
کتاب : vcv1
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیویی از #نیلان_خالصی عزیزم😘😍❤️😘 در فضای عالی #آموزشگاه_ژیهات
کتاب : vcv1
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ویدیویی کاملا آموزشی دیگر از #کانیا_فرهادی 👌😘😍❤️😘 عزیزم
کتاب : vcv4
ترم اول
#آموزشگاه_ژیهات
#تنها_نمایندگی_انحصاری_وی_سی_وی_در_پاوه_و_اورامانات
#تنها_آموزشگاه_دارای_سپاسنامه_از_طرف_آموزش_پرورش_شهرستان
#تنها_آموزشگاه_مجهز_به_سیستم_هوشمند
#آموزشگاه_ژیهات بستری مناسب برای یادگیری انگلیسی فرزندان عزیز شما 📚
🏡آدرس: پاوه_ورودی پارک شهید کاظمی
اینستاگرام ژیهات
@zhihaat_institute
تلگرام ژیهات
@zhihaat