ساختمان های آلاینده صفر- ZEB ESCO
169 members
97 photos
8 videos
48 files
87 links
ساختمان های آلاینده صفر-ساختمان های انرژی مثبت- Zero Emission Buildings, Zero Energy Buildings, Plus Energy Buildings
ادمین کانال: محمد حیدری
Download Telegram
to view and join the conversation
خبرنامه شماره 4: خانه پسیو سازگار با معماری بومی، راه مقابله با گرمایش زمین - "راهنمای طراحی خانه پسیو، معرفی محصول جدید"
در این شماره و در ادامه خبرنامه شماره 3، طراحی خانه پسیو به همراه بسته برنامه ریزی خانه پسیو (PHPP) که توسط موسسه خانه پسیو توسعه یافته معرفی می شود. ضمن اینکه در این شماره به معرفی نمونه از محصولات مرتبط با خانه پسیو که مورد تأیید موسسه خانه پسیو نیز است معرفی شده است. 👇👇
خبرنامه شماره 5: نگاهی به نرم افزارهای شبیه سازی انرژی در ساختمان- " قابلیت ها و ویژگیهای مدلسازی عملکرد انرژی ساختمان"
نرم افزارهای شبیه سازی انرژی، ابزاری کارآمد جهت آزمایش راه کارهای پسیو و بهینه سازی مصرف انرژی از طریق طراحی ساختمان با انرژی کارآمد از همان مراحل اولیه ایجاد طرح مفهومی ساختمان به شمار می آید. نظر به تنوع این نوع نرم افزارها، در این خبرنامه به معرفی برجسته ترین آنها که قابلیت بکارگیری در کشور را دارند پرداخته شده است.
بسته نرم افزاری PHPP که توسط موسسه خانه پسیو توسعه یافته است تنها نرم افزاری است که به موقعیت جغرافیایی خاصی محدود نمی باشد و کلیه مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری از طریق یک پلتفرم و از طریق موسسه خانه پسیو قابل پیگیری می باشد. این پلتفرم از استاندارد بین المللی و صدور گواهی برای ساختمانِ طراحی و ساخته شده بر اساس استاندارد خانه پسیو، برخوردار می باشد که به سازندگان و طراحان ساختمان این امکان را می دهد که فرآیند طراحی، اجرا و دریافت گواهی و برچسب انرژی ساختمان را از طریق یک پلتفرم و استاندارد صورت دهد.
اطلاعات جامع در خصوص موسسه خانه پسیو و ساز و کارهای بکارگیری استاندارد و دریافت گواهی برای طراحان و برای ساختمان ها در بروشور سبز (Green Brochure) که توسط این شرکت به فارسی برگردانده شده است و در آینده نزدیک منتشر خواهد شد به تفصیل موجود می باشد.
👇👇👇
تعداد صفحات خبرنامه های "ساختمان و انرژی" که خلاصه آنها در پست های قبلی ارائه شد عبارتند از:
خبرنامه "ساختمان و انرژی" شماره -1: 20 صفحه
خبرنامه "ساختمان و انرژی" شماره -2: 24 صفحه
خبرنامه "ساختمان و انرژی" شماره -3: 24 صفحه
خبرنامه "ساختمان و انرژی" شماره -4: 24 صفحه
خبرنامه "ساختمان و انرژی" شماره 5: 32 صفحه

کتاب #ساختمانهای_آلاینده_صفر
خرید آنلاین:
www.zebesco.com
و یا با واریز مبلغ کتاب به شماره حساب زیر و تماس با شماره 44617950-021 و یا ارسال ایمیل به mohammad.heidarie@gmail.com همراه با فیش واریزی، کتاب به ادرس شما پست خواهد شد.


شماره حساب بانک ملت: 5534233779
شماره کارت بانک ملت : 3071-6336-3378-6104
شماره شبا: IR120120020000005534233779
نام صاحب حساب: محمد حیدری