ذهن آموز
599 subscribers
919 photos
83 videos
35 files
141 links
در ذهن آموز کمک میکنیم ذهنت را ارتقاء بدهی، باهوش‌تر از دیگران شوی و چیزهای بیشتری را درک کنی.
www.zehnamouz.ir
کانال محصولات:
https://t.me/zehnamouz_shop
Download Telegram
to view and join the conversation
طراحی این پریز به گونه ای هست که میتوانید به راحتی تعدادی دوشاخه را داخل آن قرار بدهید!
@zehnamouz