زرین کمپرس
227 subscribers
3.05K photos
34 videos
3 files
92 links
ساخت وتعمیر انواع تریلر کمپرس
بادستگاه های چین و ترک جک های ترک 5قاب کمپرس دومحور و سه محور طرح مارال قایقی

همدان جاده کرمانشاه دوراهی زاغه
خدابخش رضایی ندا 09189046383-09101112797
ایدی
Khrezaeineda
https://t.me/joinchat/AAAAAD_1GqF6gZ5f_rsbOg
Download Telegram
to view and join the conversation
ساخت وتعمیر انواع تریلر کمپرس
بادستگاه های چین و ترک جک های ترک 5قاب کمپرس دومحور و سه محور طرح مارال قایقی

همدان جاده کرمانشاه دوراهی زاغه
خدابخش رضایی ندا 09189046383-09101112797
ایدی
Khrezaeineda
https://t.me/joinchat/AAAAAD_1GqF6gZ5f_rsbOg