گروه بازرگانی سنگ و کاشی زاندس(zandes)
162 subscribers
150 photos
6 videos
141 links
صادرات،واردات،تولید مستقیم سنگ،کاشی،سرامیک در ابعاد دلخواه با بهترین کیفیت

آدرس:تهران،سعادت آباد،خیابان علامه جنوبی،پلاک 131واحد 3
☎️02191319319
☎️07191319319
☎️01391319319
📞09120465480
📞09120465481
www.zandessang.com فروشگاه اینترنتی
سایت جهانی www.za
Download Telegram
to view and join the conversation
نوع سنگ:تراورتن دره بخاری شالدار(درجه یک)
سایز سنگ:۴۰ طولی(ضخامت۲ دقیق)
قیمت سنگ:۵۱۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن دره بخاری در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نوع سنگ:تراورتن ابیانه
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ: ۱۰۰۰۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن ابیانه در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:تراورتن ابیانه
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۱۴۰۰۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن ابیانه در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:تراورتن ابیانه سوپر
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۱۸۰۰۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن ابیانه در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نوع سنگ:مرمریت آباده ممتاز
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:155تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ مرمریت اباده در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:مرمریت اباده
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۱۲۵تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ مرمریت اباده در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نوع سنگ: بلو امپرادور
سایز سنگ:اسلب
قیمت سنگ:۱۱۵۰۰۰۰تومان


⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:مرمریت دهبید شایان
سایز سنگ: اسلب
قیمت سنگ:۶۵۰۰۰۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ مرمریت دهبید در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:تراورتن ابیانه
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۴۴۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن ابیانه در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:تراورتن حاجی اباد
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۲۴۵تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن حاجی اباد در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نوع سنگ:تراورتن طرق
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۲۴۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن طرق در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:گرانیت سبز کاهویی
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۲۷۷تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ گرانیت کاهویی چرمی شده در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:گرانیت سبز درباری
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۲۹۵_۲۷۵تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ گرانیت سبز بصورت چرمی در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:تراورتن طرق
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۳۳۰تومان
توضیحات بیشتر: انواع سنگ تراورتن طرق در ابعاد و سورت های متفاوت موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2
نوع سنگ:گرانیت استان نهبندان(گل پنبه ای)
سایز سنگ:۴۰ طولی
قیمت سنگ:۱۹۰تومان
توضیحات بیشتر: این سنگ بصورت ۴۰ طولی شمش بدون غده و یکدست موجود می‌باشد.

⚙️🏭🏬بازرگانی زاندس
💌Instagram:@zandesstone
💌@zandesstoneoriginal

🌐Site:zandesstone.com
🌐Zandessang.com

☎️Phone: 021-91319319
☎️071-91319319
☎️013-91319319

📞Mobilephone:0912 046 5480-1-2