YOUR CLOOB
31 members
411 photos
19 videos
1 file
12 links
صفحه ی رسمی شبکه ی اجتماعی یورکلوب
Download Telegram
to view and join the conversation
🙏🙏🙏🙏🙏☺️

@yourcloob
پول همیشه جایی بلندتر از قد ماست،

برای رسیدن به آن مواظب باشیم که پایمان را روی چه چیزهایی میگذاریم..
@yourcloob
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📢📢📢

توجه توجه


سلام ..به اطلاع همه ایرانیان میرسانیم

کمپین نخریدن مرغ در

« هفت مرداد »

به دلیل گرانی مرغ ...

خواهشا به گوش تمام مردم برسانید تا هیچ کس دراین روز مرغ خریداری نکند

اتحاد مردم باعث می شود تاشرکتها از سادگی وبی خبری مردم سو استفاده نکنند .... و از این به بعد هر جنس و یا کالایی بدون دلیل ، گران نشود
🍀🍀🍀🍀🍀🍀: 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم. 🐓🐓🐓🐓🐓🐓🐓
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
من مرغ نمیخرم.
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
:
خبرخبرخبرخبر📢📢 تآطلاع ثانوی مرغ نخرید 🐓🐓ونخورید اخبار8/30 اعلام کرد بیش از بیست مرغداری دیشب پلمب شده بدلیل پودر جیوه وآهن که ماده ای خطرناک وسرطان زا بوده که درغذای مرغها میریختن بخاطراینکه مرغها سنگین وزن شوند لطفا به عزیرانی که دوستشان دارید اطلاع رسانی کنید

@yourcloob
"مهم بودن" را
فراموش ڪنید
تا آرامش نصیب تان شود

هرچه ڪمتر نیازمندِ
تحسین دیگران باشید
بیشتر تحسین میشوید

"امروزفرصتے دوباره است"
پس سخت نگیرو لبخند بزن
@yourcloob
💝
شاید یــــك روز
یــــك نــــفر
یــــك جوری آدم را بخواهد
که خواستنش به این راحتی ها
تــــمام نشود!🍂

@yourcloob
💝
دلــــگير نــشـو از آدمـــها

نــــيش زدن

طـــبيعتشونه

سالـــهاست که

به هوای بارانــــي می گویند

خــــراب...🍂
@yourcloob
💝
تا ابــــد
دوســـتت دارم
پـــير هم که بشوم
آب مرواریدهایم را
دانه دانه
در می آورم
و به گردنت می اندازم ...🍂


@yourcloob
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ویدئویی که نفس را در سینه شما حبس میکند 👌
از دست ندید


https://telegram.me/yourcloob

@yourcloob
💝
ساده ترین کار جهان
این است که خودت باشي
و دشوارترین کار جهان
این است که
کسـي باشـي که
دیگران مي خواهند

@yourcloob
مبارک👍👍👍🌺🌹🌹🌹💃💃💃💄👗👠💍🌂👓👗💅💅😍😍😍

@yourcloob
👌👌👌


@yourcloob
👌👌👌👌👍

@yourcloob
👌👌👌👍👍👍


@yourcloob
الله...


@yourcloob
👆👆👆👆👆
🙏🙏🙏🙏🙏@yourcloob
💓خداے خوبے داریم💓

آنقدر خوب که با هر مقدار بارسنگین گناه

اگر پشیمان شویم و توبه کنیم

باز هم مهربانانه مارا مےبخشد

و آنقدر بخشنده است که بازفرصت

جبران رادر اختیارمان مےگذارد
@yourcloob
بارالها

تنهاراهی که به تومیرسد

راه ویادتوست

مهربان خدای من

از تو خالصانه میخواهم

که هیچ انسانی در

کوچه پس کوچه های

زندگی اسیر بن بست نگردد.

@yourcloob