کیوکوشین کنپو کاراته استان همدان
20 subscribers
4 photos
1 video
6 links
صفحه رسمی کیوکوشین کنپو کاراته (WKKO) استان همدان
نماینده بانوان سبک در استان همدان: سنسی محمدی
آموزش حضوری و آنلاین.

▫️روابط عمومی:
@PR_DEP

▫️سایت ما:
www.kyokushinkenpo.ir

▫️اینستاگرام ما:
https://instagram.com/WKKO_HMD

.
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
قدرت کاراته انکار ناپذیر است چرا که تمامی بدن در حکم اسلحه ای میشود که قادر به کارهاییست که به چشم افراد مبتدی باور نکردنی است. (سوسای اویاما)

ضربات به ترتیب:
1. سونی اوکه
2. اوشیرو کاکاتو گری
3. یوکو گری

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir
سوسای اویاما (ماسوتاتسواویاما - چوی یونگ ای) بنیانگذار سبک قدرتمند کیوکوشین کای کاراته است. از وی به عنوان قدرتمندترین رزمی کار تاریخ یاد می شود. اوس.

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir
سوگندنامه کیوکوشین کاراته. اوس.

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir
نحوه بستن کمربند کیوکوشین کاراته. اوس.

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir
ترتیب و مفهوم کمربندهای کیوکوشین کاراته. اوس.

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir
آداب کلاس کیوکوشین:

قبل از ورود و خروج از دو جو با صدای بلند اوس دهید و تعظیم کنید.

به هیچ عنوان بدون اجازه از کلاس خارج نشوید.

برای ورود به دو جو بصورت "سی زا" پشت به دو جو با چشمانی بسته در حالت ماکسو نشسته, اوس داده و منتظر اجازه از سوی ارشد کلاس بمانید.

در محوطه دو جو از پوشیدن کفش یا دمپایی خودداری نمایید.

با دو گی خود با احترام برخورد نمایید, از شستن کمربند حتی الامکان خودداری کنید, کمربند شما بصورت نمادین نشانه تمرینات سخت شماست.

ناخن های دست و پای خود را کوتاه نگه دارید و با ناخن بلند تمرین نکنید.

هنگام تمرین آلات تزئینی و فلزات را از خود جدا کنید.

در صورت تاخیر در ورود به کلاس میگوئید شیتسوری شیماسو (بخاطر تاخیر عذرخواهی میکنم) پس از اجازه ارشد پشت به کلاس تا زمانیکه ارشد مجوز ورود صادر نماید اسکوات میروید.

با شنیدن فرمان جوگای به ترتیب درجه از سمت راست به چپ و از بالاترین به کمترین درجه صفوف را پر کنید.

صدا کردن درجات ارشد مطابق اسامی سمپای, سن سی, شیهان میباشد نه با نام اشخاص.

تمرین با معده پر اثربخش نخواهد بود پس سعی کنید حداقل یک ساعت قبل ازتمرین از سنگین خوردن بپرهیزید.

هنگام خروج از کلاس از حالت جوگای (سی رتسو) به ترتیب درجه جلوی هنرجویان ارشد اس داده , احترام گذاشته , دست میدهید و بعد از او به حالت یوی داچی می ایستید تا شاگردان درجه پایین تر نیز به شما احترام بگذارند.

پاسخ تمامی فرمانها را با اوس بلند و قوی بدهید.

🥋@wkko_hmd
🌐 kyokushinkenpo.ir