Viet Coin Traders
3.97K members
281 photos
1 video
25 files
180 links
Tất cả vì cộng đồng Traders Việt https://t.me/viettraders
Download Telegram
to view and join the conversation
TP vừa đúng điểm.
usdjpy , xui quá, chạy suýt tới tp quay ngoắt đầu lại để chạm sl, -60 pip nhé.
Screenshot - 24_10_2018 , 17_10_26.png
6.7 KB
Cập nhật 2 lệnh đang chạy nhé.
update, kịch tính như đua công thức 1, liệu euraud có quay đầu như usdjpy.
wtf, vừa nói xong đã tp rồi.chear..
at now buy usdjpy @112.879 lệnh này long nên ae vào lot size nhỏ theo cách chia tỷ lệ % rủi ro của mình nhé.
short sell zndusd at now, sl, tp chút cập nhật nhé.
lệnh thực luôn nhé
now buy xauusd sl 1216.98,tp 1254.88
bận quá e không update kịp
Đầu tuần tới h loss mấy lệnh xauusd đa cho ae tín hiệu, còn mấy lệnh uj với ucad cho dài hạn vẫn chạy nhé ae,