Viet Coin Traders
3.71K members
284 photos
1 video
25 files
186 links
Tất cả vì cộng đồng Traders Việt https://t.me/viettraders
Download Telegram
to view and join the conversation
Buy 32-33
Btc đang rất xấu. Nếu k vượt đc vạch đỏ sẽ dow. Ad dự là rơi nhé. Ai lướt alt usdt thì nên chốt lãi hay cắt bớt về usdt để bảo toàn nhé.
Viet Coin Traders
Rdd bittrex cũng rất đẹp
Rdd đang lên. Cũng hên k bị đu đỉnh mà còn có lãi.@@
Viet Coin Traders
Đã về 47. Thôi ad đóng máy đây. Nào lên 58 nhớ sell ra mà ăn tết nhé.
H mới về 5800. K lẽ chốt mớ đó ăn tết 2020 ta.
Cảm giác dc thấy bờ rồi
"Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu...." Trịnh Công Sơn. Gửi ae bitmex.
Lâu lâu cho kèo alt gr chát. Bay 50%
t.me/vctgroup
Link gr thảo luận dành cho ai chưa vào
Thấy mấy đứa khoe ăn sóng 800$ thì đừng có ham. Đó chỉ dành cho mấy thánh all in thoai.
Đã mua ở 30sts và đợi 56
Bắt 1 ít xvg cào xổ số.