Viet Coin Traders
3.86K members
282 photos
1 video
25 files
183 links
Tất cả vì cộng đồng Traders Việt https://t.me/viettraders
Download Telegram
to view and join the conversation
lệnh thực luôn nhé
now buy xauusd sl 1216.98,tp 1254.88
bận quá e không update kịp
Đầu tuần tới h loss mấy lệnh xauusd đa cho ae tín hiệu, còn mấy lệnh uj với ucad cho dài hạn vẫn chạy nhé ae,
Cac lenh dang giu nhe.
Update buổi chiều lệnh đang giữ nhé, chờ sell limit gbpusd
Eurusd đã tp 130 pip, Gbpusd đã khớp đang run rồi nhé.
Tổng kết lệnh từ đầu tuần tới hôm nay.
Viet Coin Traders
Ncash buy 76-70. Sell 86-97-120-197. Edit thêm sl : 67
Ncash tiếp tục kèo này. Buy 74-70. Sell vs sl vẫn như củ.
Viet Coin Traders
Vẫn đợi btc về 5x để chia vốn ra all in
Đợi 5x mãi h mới về. Btc dca về 4k7 nhé. Chia vốn ra mà mua.