VERTAS-Права вимоги
18 members
2.44K links
VERTAS-Права вимоги
Download Telegram
to view and join the conversation
💎1. Кредитний портфель, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 224 кредитними договорами фізичних осіб, що забезпечені іпотекою, транспортними засобами та іншою заставою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-03-000024-b
🌎Київ
💼28 964 762.35 грн.
📊2020.09.03 18:27 - 2020.09.14 16:35
2020.09.14 09:50
💎1. Права вимоги по кредитному договору № 2246Ю, що укладений з юридичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-07-000008-b
🌎Київ
💼197 695.83 грн.
📊2020.09.07 12:29 - 2020.09.28 16:38
2020.09.28 09:53

💎2. Пул активів АТ «РОДОВІД БАНК», що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання, дебіторської заборгованості та майнових прав за ве
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-07-000009-b
🌎Київ
💼1 831 590 303.63 грн.
📊2020.09.07 15:41 - 2020.09.29 16:26
2020.09.29 09:41
💎1. Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 11 кредитними договорами, що забезпечені іпотекою, 2 кредитними договорами, що забезпечені транспортними засобами та 3 беззаставними кредитними до
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-08-000003-b
🌎Київ
💼43 310 721.38 грн.
📊2020.09.08 17:27 - 2020.09.30 16:31
2020.09.30 09:46

💎2. Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 37 кредитними договорами, що забезпечені іпотекою, 1 кредитним договором, що забезпечений транспортним засобом та 2 беззаставними кредитними догово
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-08-000004-b
🌎Київ
💼42 540 268.96 грн.
📊2020.09.08 17:29 - 2020.09.30 16:33
2020.09.30 09:48
💎1. Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання, прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з фізичними особам
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-09-000001-b
🌎Київ
💼73 058 235.35 грн.
📊2020.09.09 15:34 - 2020.09.15 16:15
2020.09.15 09:30

💎2. Пул активів, що складається з прав вимоги за 7 кредитними договорами фізичних осіб. Разом з активами, що входять до складу пулу, реалізуються й права кредитора в зобов`язаннях, які випливають з умов д
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-09-000002-b
🌎Київ
💼757 433.10 грн.
📊2020.09.09 17:25 - 2020.09.15 16:44
2020.09.15 09:59
💎1. Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання: № 587м-01-05, № 1286м-09, № 1304м-10, № 605м-02-06, № 1283м-09, № 556м-01-05 з забезпеченням
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-10-000044-b
🌎Київ
💼225 543 151.00 грн.
📊2020.09.10 18:36 - 2020.10.01 16:19
2020.10.01 09:34

💎2. Пул активів, що складається з прав вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання: № 1195-01-07, № 1252-08, № 1318-10, № 1319-10, № 1320-10, № 1321м-10, № 1440-12, № 1253м-0
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-10-000042-b
🌎Київ
💼1 154 696 342.42 грн.
📊2020.09.10 18:23 - 2020.10.01 16:39
2020.10.01 09:54

💎3. Кредитний портфель, що складається з дебіторської заборгованості фізичних осіб 145 угод, прав вимоги за 17 беззаставними кредитними договорами і 1 договором, що забезпечений транспортним засобом
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-10-000001-b
🌎Київ
💼2 170 138.75 грн.
📊2020.09.10 09:25 - 2020.10.05 16:31
2020.10.05 09:46
💎1. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА МАЙНОВІ ПРАВА ЗА ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ВСЬОГО 8 ПОЗИЦІЙ)
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-11-000001-b
🌎Київ
💼46 601.29 грн.
📊2020.09.11 13:41 - 2020.09.22 16:17
2020.09.22 09:32
💎1. Пул активів, що складається з прав вимоги за 7 кредитними договорами фізичних осіб. Разом з активами, що входять до складу пулу, реалізуються й права кредитора в зобов'язаннях, які випливають з умов д
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-15-000003-b
🌎Київ
💼151 486.62 грн.
📊2020.09.15 17:16 - 2020.09.21 16:33
2020.09.21 09:48
💎1. Кредитний портфель, що складається з прав вимоги за 595 кредитними договорами фізичних осіб, що забезпечені іпотекою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-21-000007-b
🌎Київ
💼7 240 828.25 грн.
📊2020.09.21 17:53 - 2020.10.05 16:31
2020.10.05 09:46

💎2. Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання та фізичними особами, майнових прав, що випливають з векселів, дебіто
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-21-000008-b
🌎Київ
💼191 000 941.76 грн.
📊2020.09.21 18:49 - 2020.10.05 16:37
2020.10.05 09:52
💎1. Дебіторська заборгованість та майнові права за дебіторською заборгованістю фізичних осіб (всього 8 позицій)
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-22-000004-b
🌎Київ
💼9 320.27 грн.
📊2020.09.22 16:49 - 2020.10.02 16:41
2020.10.02 09:56
💎1. Дебіторська заборгованість за облігаціями Серія А3, № UA4000178438 в кількості 4565 одиниць та відсотками за десятий купонний період, Емітент - Державна іпотечна установа, за договорами ДД-205/2014 ві
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-24-000003-b
🌎Київ
💼95 127 095.14 грн.
📊2020.09.24 19:23 - 2020.10.01 16:16
2020.10.01 09:31
💎1. Майнові права за кредитним договором №2-608/ФКIП-07 від 28.12.2007 року, укладеним з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-25-000005-b
🌎Київ
💼86 213.09 грн.
📊2020.09.25 19:18 - 2020.10.02 16:31
2020.10.02 09:46
💎1. Пул активів, що складається з прав вимоги та інших майнових прав за 3 кредитними договорами, що забезпечені транспортними засобами, 48 беззаставними кредитними договорами, які укладені з фізичними осо
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-28-000001-b
🌎Київ
💼1 581 217.05 грн.
📊2020.09.28 17:47 - 2020.10.12 16:26
2020.10.12 09:41
💎1. Пул активів АТ «ВТБ БАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», АТ «РОДОВІД БАНК», ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», що складається з прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господ
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-09-29-000002-b
🌎Київ
💼1 055 165 634.45 грн.
📊2020.09.29 17:44 - 2020.10.22 16:42
2020.10.22 09:57
💎1. Права вимоги за кредитним договором № 014/3729/2/09458 від 25.01.2008 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000007-b
🌎Київ
💼4 257 999.31 грн.
📊2020.10.06 17:16 - 2020.10.29 16:18
2020.10.29 09:33

💎2. Права вимоги за кредитним договором № 014/0398/2/08298 від 24.12.2007 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000008-b
🌎Київ
💼25 652 212.42 грн.
📊2020.10.06 17:18 - 2020.10.29 16:22
2020.10.29 09:37

💎3. Права вимоги за кредитним договором № 014/1581/18/01453 від 16.03.2007 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000005-b
🌎Київ
💼23 232 578.05 грн.
📊2020.10.06 17:13 - 2020.10.29 16:23
2020.10.29 09:38

💎4. Права вимоги за кредитним договором № 014/0398/74/06873 від 22.11.2007 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000006-b
🌎Київ
💼2 001 608.87 грн.
📊2020.10.06 17:15 - 2020.10.29 16:23
2020.10.29 09:38

💎5. Права вимоги за кредитним договором № 014/1722/74/04084 від 17.08.2007 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000003-b
🌎Київ
💼5 447 354.68 грн.
📊2020.10.06 17:08 - 2020.10.29 16:41
2020.10.29 09:56
💎6. Права вимоги за кредитним договором № 1687 від 23.07.2008 року, укладений з фізичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-06-000009-b
🌎Київ
💼29 169 357.59 грн.
📊2020.10.06 17:21 - 2020.10.29 16:44
2020.10.29 09:59
💎1. Дебіторська заборгованість за облігаціями Серія А3, № UA4000178438 в кількості 4565 одиниць та відсотками за десятий купонний період, Емітент - Державна іпотечна установа, за договорами ДД-205/2014 ві
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000012-b
🌎Київ
💼19 025 419.03 грн.
📊2020.10.08 17:48 - 2020.10.15 16:22
2020.10.15 09:37

💎2. Права вимоги за кредитними договорами № 1263Ю, 1262Ю, що укладені з юридичними особами
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000002-b
🌎Київ
💼9 861 131.27 грн.
📊2020.10.08 17:18 - 2020.11.02 16:18
2020.11.02 09:33

💎3. Майнові права за дебіторською заборгованістю по договору № 96115020000001:980
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000004-b
🌎Київ
💼454 931.48 грн.
📊2020.10.08 17:25 - 2020.11.02 16:20
2020.11.02 09:35

💎4. Майнові права за дебіторською заборгованістю по договору № 96113000000001:840
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000010-b
🌎Київ
💼253 702.84 грн.
📊2020.10.08 17:31 - 2020.11.02 16:21
2020.11.02 09:36

💎5. Дебіторська заборгованість по договору №3 від 27.11.2019 року
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000003-b
🌎Київ
💼202 594.07 грн.
📊2020.10.08 17:19 - 2020.11.02 16:22
2020.11.02 09:37
💎6. Права вимоги за кредитним договором №1320416Ю, що укладений з юридичною особою.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000007-b
🌎Київ
💼3 550 585.97 грн.
📊2020.10.08 17:28 - 2020.11.02 16:27
2020.11.02 09:42

💎7. Права вимоги за кредитними договорами №752015К, 1052015К, що укладені з юридичною особою
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000001-b
🌎Київ
💼28 867 334.29 грн.
📊2020.10.08 17:17 - 2020.11.02 16:28
2020.11.02 09:43

💎8. Права вимоги за кредитним договором №004-г/00-07, що укладений з юридичною особою.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000008-b
🌎Київ
💼5 132 341.91 грн.
📊2020.10.08 17:29 - 2020.11.02 16:33
2020.11.02 09:48

💎9. Майнові права за дебіторською заборгованістю по договору № 96114010000001:978
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000009-b
🌎Київ
💼147 119.94 грн.
📊2020.10.08 17:30 - 2020.11.02 16:34
2020.11.02 09:49

💎10. Права вимоги за кредитним договором №522015К, що укладений з юридичною особою.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000006-b
🌎Київ
💼70 139 125.00 грн.
📊2020.10.08 17:28 - 2020.11.02 16:34
2020.11.02 09:49
💎11. Майнові права за дебіторською заборгованістю. Дебіторська заборгованість юридичних осіб в кількості 35 од.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000011-b
🌎Київ
💼170 016.26 грн.
📊2020.10.08 17:43 - 2020.11.02 16:42
2020.11.02 09:57

💎12. Права вимоги за кредитним договором №012/ZB2NNH/2/001, що укладений з юридичною особою.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-08-000005-b
🌎Київ
💼9 666 959.84 грн.
📊2020.10.08 17:27 - 2020.11.02 16:42
2020.11.02 09:57
💎1. Портфель, що складається з прав вимоги та майнових прав за дебіторською заборгованістю по 15 позиціям.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000002-b
🌎Київ
💼397 763.48 грн.
📊2020.10.19 15:31 - 2020.11.09 16:17
2020.11.09 09:32

💎2. Дебіторська заборгованість юридичної особи.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000005-b
🌎Київ
💼300 000.00 грн.
📊2020.10.19 17:00 - 2020.11.09 16:18
2020.11.09 09:33

💎3. Дебіторська заборгованість суб’єктів господарювання по 164 позиціям.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000003-b
🌎Київ
💼726 344.05 грн.
📊2020.10.19 16:54 - 2020.11.09 16:29
2020.11.09 09:44

💎4. Дебіторська заборгованість фізичної особі підприємця.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000007-b
🌎Київ
💼490 000.00 грн.
📊2020.10.19 17:05 - 2020.11.09 16:37
2020.11.09 09:52

💎5. Дебіторська заборгованість за договором укладеним з юридичною особою.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000006-b
🌎Київ
💼726 887.59 грн.
📊2020.10.19 17:01 - 2020.11.09 16:39
2020.11.09 09:54
💎6. Дебіторська заборгованість юридичної особи 8 позицій.
🔗https://sale.vertas.com.ua/auction/UA-EA-2020-10-19-000004-b
🌎Київ
💼253 565.36 грн.
📊2020.10.19 16:57 - 2020.11.09 16:44
2020.11.09 09:59