سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
1.12K members
57 photos
5 files
15 links
لينك احراز هويت كانال در سامانه ساماندهي وزارت ارشاد
http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-2-716771-61-4-1

کد شامد: 1-4-61-716771-2-1
Download Telegram
to view and join the conversation
نمودار مقایسه بازده پرتفوی بورسی با بازده بخش با درآمد ثابت از 961001 تا 961023


به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
نمودار مقایسه بازده پرتفوی بورسی با بازده شاخص بورس از 961001 تا 961030

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
مقایسه بازده پرتفوی کل (بورسی+در آمد ثابت) با بازده شاخص بورس از 961001 تا 961030

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
مشاهده اطلاعیه های کدال سکاب
لینک در سایت سکاب: http://sakab.ir/Default.aspx?tabid=105

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
مشاهده اخبار بورس در سایت سکاب: http://sakab.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87.aspx

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
مقايسه بازده پرتفوي كل (بورسي +با درآمد ثابت) با بازده شاخص بورس از 961001 تا 961114

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
مقايسه بازده پرتفوي كل (بورسي +با درآمد ثابت) با بازده شاخص بورس از 961001 تا 961121

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
نمودار مقايسه بازده پرتفوي بورسي با بازده بخش با درآمد ثابت از 961001تا 961121

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
نمودار مقايسه بازده پرتفوي بورسي با بازده شاخص بورس از 961001تا 961121

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
کدال : اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان :
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=QQQaQQQ1jkHwXeDFPGjq5GmAR8cw%3d%3d&rt=2&let=56&ct=0
به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب :http://www.sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1280

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب :http://www.sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1280

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب: http://www.sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1281

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب: http://www.sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1281

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
سهامداران محترم "وسکاب"

با سلام و احترام
خواهشمند است در روز مجمع اصل شناسنامه و اصل کارت ملی (هر دو) را همراه داشته باشید.

با تشکر از توجه شما

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب:
http://sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1282

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
آگهی لغو دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام)
لینک سایت سکاب:
http://sakab.ir/default.aspx?tabid=104&ArticleId=1282

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام "وسکاب"
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=Jhg7zgS8PybKl6ArfZ5MKA%3d%3d&rt=2&let=20&ct=0

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به ‎1396/09/30

https://www.codal.ir/Reports/Attachment.aspx?LetterSerial=rHvo00CeQDxGcy4JTg3Ycg%3d%3d

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab
روزنامه دنیای اقتصاد: تقسیم 805 میلیارد ریال سود در مجمع سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
http://sakab.ir/Portals/0/agahi970217.pdf

به کانال وسکاب بپيونديد...
@Vasakab