گروه صنعتی بازرگانی واکرا
342 members
192 photos
119 videos
9 files
3 links
تولید و عرضه انواع درب اتوماتیک و لوازم جانبی ،قفل پارکینگ و ..
«با ظاهری یکسان و باطنی متفاوت»
www.vakeraco.com
@vakeraco
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفترمرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▶️کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره ۶
🔰موضوع: بورس :
_شاخص کل و هم وزن
_سهامداران حقیقی و حقوقی
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▶️کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره ۷
🔰موضوع: بورس :
_محاسبه NAV
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 25
موضوع: گرایش های نوین مدیریت بازاریابی (گرایش بازار)
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_47👇
📜 رعایت اصول بهداشتی و آرزوی سلامتی هموطنان عزیز
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 26
موضوع: گرایش های نوین مدیریت بازاریابی (گرایش مسئولیت اجتماعی)
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
کلیپ های آموزشی VEKERA_TV را دنبال فرمائید
☎️ 02176211564
📲 09013772371
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 27
موضوع: تفاوت نگرش بازاریابی سنتی و مدرن
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_48👇
📜 رادیو اقتصاد واکرا _ مهر ۹۹
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 28
موضوع: مفهوم کیفیت در مدیریت بازاریابی
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
▶️کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره ۹
🔰موضوع: بورس : بازارهای موجود ، بازار سرمایه و انتظارات از آن

☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ سوم : واحد های گروه صنعتی واکرا
📂موضوع:(تیم مدیریتی اداری دفتر مرکزی)
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 29
موضوع: مفهوم مشتری مداری
(آیا همیشه حق با مشتری است؟)
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_49👇
📜 تاخت و تاز کرونا رو جدی بگیریم
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_50👇
📜 جایزه ویژه برای پیشنهاد نام جک بازویی و ریلی جدید واکرا
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
لطفا پیشنهادات خود را به شماره واتس اپ شرکت یا همکاران مجموعه یا ذیل پست صفحه اینستاگرام گروه واکرا ارائه فرمائید و از جایزه ویژه این گروه بهره مند شوید.
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 30
موضوع: گفتگوی ویژه با جناب دکتر پژمان اسدی در خصوص محتوای تولید کلیپ های آموزشی مدیریت بازاریابی
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_51👇
📜 رادیو اقتصاد واکرا _ آبان ۹۹
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
کلیپ آموزشی VEKERA_TV شماره 31
موضوع: چکیده کلیپ های آموزشی مدیریت بازاریابی
☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
خوبیها را به جا بگذاریم و تاریخ های ماندگار را با مهر در کنار هم رقم بزنیم و از روزهای سخت بگذریم.

☎️ 099 99 09 09
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پادکست_هفتگی👇
🎚 شماره_52👇
📜 دعوتید به تاریخی تکرار نشدنی99/9/9

☎️ 02176211564
📲 09013772371
دفتر مرکزی و فروش
021 4492 4548
021 4492 4549
021 4476 3855
🖨021 4471 5707