سقف وافل ویوبوت -گنبدفیروزه
276 members
308 photos
6 videos
33 files
21 links
شرکت گنبدفیروزه
تولید کننده قالب های سقفی وافل یک ودوطرفه در تمامی سایزها
اولین تولیدکننده یوبوت حفره دار
طراح،تولیدکننده ومجری سیستم سقف وافل و یوبوت

www.uboot.in
09134252445
03136250376
http://uboot.in/نمایندگی-ها/
Download Telegram
to view and join the conversation
شهرک خودرویی خرمشهر
سقف وافل دوطرفه 28*80*80
بزرگترین دهانه 12 متر
متراژ هر پارت 1200 متر مربع
بازار پروتین شیراز
متراژ 65000 متر مربع
سیستم بابر قاب دوگانه
یوبوت 24*50*50
بزرگترین دهانه 12 متر👆
پروژه اداری شهرستان بانه
متراژ 2500 متر مربع
وافل28*80*80
بزرگترین دهانه 11 متر
پروژه مسکونی شهرستان مهاباد
متراژ 1750 متر
یوبوت16*50*50
بزرگترین دهانه 8 متر بعلاوه کنسول 2.5 متری
#پروژه_یوبوت
03136250376
09134252445
@uboot
WWW.uboot.in
http://instagram.com/_uboot_
پروژه تجاری مسکونی شهرستان سنندج
متراژ 3200 متر
یوبوت 16*50*50
بزرگترین دهانه 11 متر
#پروژه_یوبوت
03136250376
09134252445
Www.uboot.in
@uboot
Http://instagram.com/_uboot_
پارت اول پروژه ترمینال مسافربری دهلران
متراژ 10000 متر
بزرگترین دهانه 12 متر
#پروژه_سقف_وافل
03136250376
09134252445
Www.uboot.in
@uboot
Http://Instagram.com/_uboot_