💎صنایع تولیدی بلورین خزر(احسانی)💎
154 members
45 photos
1 link
تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آدرس📍:هچیرود،خشکرود جنب بازار چین
@mrezaehsani🌎🌎🌎
Download Telegram
to view and join the conversation
آینه کاری آینه جورچین تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آینه کاری آینه جورچین تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
تولیدی بلورین خزر«احسانی»
لول براق☑️
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
تولیدی بلورین خزر«احسانی»
لول ۲پله«اَبرویی☑️
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آینه کاری
طلا فروشی آقای ارجمند پور پاساژ ملت
تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آینه کاری آینه جورچین تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آینه کاری آینه جورچین تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
آینه کاری آینه جورچین تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar
شیشه دوجداره دکوراتیو طرح گل لاله «آقای آذرهوش رامسر»
تولیدی بلورین خزر«احسانی»
☎️تلفن:۰۱۱۵۲۱۶۳۸۰۹
📲همراه:۰۹۱۱۱۹۷۲۸۹۷-۰۹۱۱۳۹۳۷۱۸۵-۰۹۱۱۱۹۱۲۸۹۷
http://t.me/tolidi_bolourin_khazar