๖ۣۜTis ๖ۣۜNquyễn
1.8K members
269 photos
11 videos
295 files
203 links
Admin: @Tis_Nquyen
⁌🆂🆃🅾🅿🆂༒🅳🅴🅲🆁🆈🅿🆃⁍

Follow ๖ۣۜTis ๖ۣۜNquyễn
On Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZk890q6hu6ZreQmXMZAldw

Follow ς๏๔є.lยค
On Telegram: https://t.me/CoDe_Luaa
Download Telegram
to view and join the conversation
Dialog background image test
Test file background .xml for dialog alert
function S2(
)
while(nil) do
local i = {}
if(i.i) then
i.i = (i.i(i))
end
end
local ros = I[I[0x1a]][I[0x7a]](
)
scvalue = I[0x35]
do
do
for X,
Y in I[I[0x2d]](
ros) do
if Y[I[0x4c]] == I[0xe2] then
scvalue = I[0x34]
break
end
end
end
end
if scvalue == I[0x34] then
AIMMENU(
)
else
AIMSEARCH(
)
end
end
function AIMSEARCH(
)
while(nil) do
local i = {}
if(i.i) then
i.i = (i.i(i))
end
end
local del = {
}
local ros = I[I[0x1a]][I[0x7a]](
)
do
do
for Y,
Z in I[I[0x2d]](
ros) do
if Z[I[0x4c]] == I[0xe2] then
I[I[0x2e]][I[0xe4]](
I[0x36],
Z[I[0x54]])
end
end
end
end
I[I[0x1a]][I[0xa3]](
del)
I[I[0x1a]][I[0x3b]](
I[0xdf])
I[I[0x1a]][I[0x3a]](
)
I[I[0x1a]][I[0x40]](
I[I[I[0x33]]])
I[I[0x1a]][I[0x77]](
I[0x129],
I[0x28],
I[0x35],
I[I[0x25]],
I[I[0x1a]][I[0x3f]],
- I[I[0x1a]][I[0x51]])
I[I[0x1a]][I[0x42]](
I[0x7d],
I[0x28],
I[0x35],
I[I[0x25]],
I[I[0x1a]][I[0x3f]],
- I[I[0x1a]][I[0x51]])
local ros = I[I[0x1a]][I[0x38]](
I[I[0x1a]][I[0x51]])
if ros[I[I[0x1a]][I[0x51]]] == I[0x36] then
I[I[0x1a]][I[0x4f]](
I[0x82])
else
I[I[0x1a]][I[0x3b]](
I[0x55])
ros[I[I[0x1a]][I[0x51]]][I[0x4c]] = I[0xe2]
I[I[0x1a]][I[0x4d]](
ros)
I[I[0x1a]][I[0x3a]](
)
AIMMENU(
)
end
end
Lua Or Lua
button.xml
6.7 KB
Test creator xml background
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Game 🎮 VN 🇻🇳
๖ۣۜTis ๖ۣۜNquyễn
https://youtu.be/2zvKE-o5E1I
bg.xml
526 B
Data file added radius