تایمز اسرائیل به فارسی
137 members
3.08K photos
2.03K links
تایمز اسرائیل» به فارسی اولین و تنها وبگاه خبری مستقل اسرائیل به زبان فارسی است که اخبار، تجزیه و تحلیل، و نظرات پیرامون رویدادها در اسرائیل، ایران، خاورمیانه و دنیای یهود را ارائه می دهد.
Download Telegram
to view and join the conversation
جهاد اسلامی گفت سلیمانی، فرمانده هلاکت یافتۀ سپاه پاسداران، در غزه «احکام مستقیم» صادر می کرد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920437
اسرائیل، از ترس ویروس جهش یافته، فرودگاه بن گوریون را بحال تعطیل در می آورد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920444
اسرائیل، از ترس ویروس جهش یافته، فرودگاه بن گوریون را بحال تعطیل در می آورد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920444
با ورود سفیر، سفارت اسرائیل در امارات متحد عربی رسما گشایش یافت
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920450
با ورود سفیر، سفارت اسرائیل در امارات متحد عربی رسما گشایش یافت
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920450
زدوخوردهای جدید در شهر بنی براک روی داد، رهبران افراطیون یهودی، پلیس اسرائیل را مسؤول ایجاد خشونت دانستند
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920456
زدوخوردهای جدید در شهر بنی براک روی داد، رهبران افراطیون یهودی، پلیس اسرائیل را مسؤول ایجاد خشونت دانستند
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920456
ایالات متحده قول هماهنگی با اسرائیل داد، ایران به تغییر برجام «نه» گفت
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920462
یکی از قدیمیترین مساجد جهان در طبریه کشف شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920466
یکی از قدیمیترین مساجد جهان در طبریه کشف شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920466
یکی از قدیمیترین مساجد جهان در طبریه کشف شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920466
یکی از قدیمیترین مساجد جهان در طبریه کشف شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920466
یک روحانی از ایران به تلویزیون اسرائيل گفت تخاصمات مابین دو کشور می بایست پایان یابد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920474
یک روحانی از ایران به تلویزیون اسرائيل گفت تخاصمات مابین دو کشور می بایست پایان یابد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920474
در پی عادی سازی روابط، اولین وزیر اسرائیلی از سودان دیدن کرد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920480
در پی عادی سازی روابط، اولین وزیر اسرائیلی از سودان دیدن کرد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920480
در مراسم یادبود هولوکاست، دبیرکل سازمان ملل خواهان اتحاد جهانی علیه خیزش نئونازیسم شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920488
در مراسم یادبود هولوکاست، دبیرکل سازمان ملل خواهان اتحاد جهانی علیه خیزش نئونازیسم شد
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920488
امارات و بحرین: می بایست در مقابل برنامه موشکی و هسته ای ایران با اسرائيل «همصدا» باشیم
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920494
امارات و بحرین: می بایست در مقابل برنامه موشکی و هسته ای ایران با اسرائيل «همصدا» باشیم
...
https://fa.timesofisrael.com/?p=920494