استوديو تياسان
131 members
70 photos
9 videos
3 links
02122553175
09902325124
اختیاریه جنوبی
Download Telegram
to view and join the conversation
عكاسى در فضاى باز 🌳

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
عكس هاى پائيزى در تياسان 😍🍂

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
My favourite color is fall 😍🍂

براى اطلاع از شرايط ويژه عكاسىِ پاييز در فضاى باز با ما تماس بگيريد 😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
براى هماهنگى و رزرو وقت با ما تماس بگيريد🍁😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
پكيج هاى پاييزى تياسان رو از دست ندين🍁😊
فقط تا ٢٠ آذر ماه

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
براى هماهنگى و رزرو وقت با ما تماس بگيريد 😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
با فلفور، تياسان رو راحت تر پيدا كنيد ☝🏻🤳🏻😊
پيشنهاد ويژه تياسان رو از دست ندين😍

عكاسى در فضاى باز
با چند دكور 🍉🌲🍂🎈

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
Let it snow 😍❄️☃️

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
عكاسى با دكور كريسمس تا پايان دى ماه ادامه داره 🎄🎅🏻

براى هماهنگى و رزرو وقت با ما تماس بگيريد 😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
I got my first tooth 🦷😍

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
عكاسى با دكورِ نوروز از ٤ اسفند 😍🌱

براى رزرو وقت با ما تماس بگيريد 🙂


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
پكيج هاى نوروزى تياسان رو از دست ندين 👌🏻😍

از ٤ تا ٢٨ اسفند ماه

براى رزرو وقت با ما تماس بگيريد 🙂


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
عكاسى با دكورِ نوروز تا آخر فروردين ادامه داره 😍🌱

براى رزرو وقت با ما تماس بگيريد 😊


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
براى هماهنگى و رزرو وقت با ما تماس بگيريد 😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
آقا كيان، دو ساله، از تهران 😍🧒🏻


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
Sweet Dreams 🌙😍


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
Coming soon ... 👼🏻🤩

عكس هاى جذابِ باردارى در تياسان 🤰🏻😍

براى رزرو وقت با ما تماس بگيريد 🙂


📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸
براى هماهنگى و رزرو وقت با ما تماس بگيريد 😊

📞: 02122553175
📱: 09902325124

🆔: @tiasunstudio

@tiasun | channel 📸