تکنو تجهیز
117 subscribers
171 photos
8 videos
92 links
شرکت تکنو تجهیز فعال در طراحي وساخت کوره هاي پخت رنگ و تفلون 09126343295 02155266002
برای ارتباط با ادمین و کسب اطلاعات بیشتر به آی دی زیر پیام دهید .
@TeknO_TajHiz
Download Telegram
to view and join the conversation
كوره داكرومات پيوسته
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تله آبگير
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
كانواير و رنگپاش مايع تكنوتجهيز
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
رنگپاش پودري آيريس
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
آبشار رنگ مايع
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
آبشار رنگ مايع
_________________________
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
كوره داكرومات .. تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
رنگپاش پودري .. تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz
خط شستشوي اسپري.. تجهیزات خط رنگ تکنوتجهیز تولید کننده تونلهای شستشو برای خطوط پیوسته(کانوایری) ، وانهای شستشو(غوطه ور).
‎در صورت نیاز هر گونه مشاوره با واحد فنی شرکت تماس بگیرید
teknotajhiz.ir
02155266002
@teknotajhiz