تولیدی تهران کیف
2.17K members
266 photos
168 links
عرضه مستقیم انواع کیف به صورت عمده از تولیدی برای فروشگاه‌ها، گالری‌ها، کسبه و ... 🎒👜💼

@shabseta 💬

09305541081

021-91300137

Tehrankif.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🔹 کد 2752
🔹 قیمت عمده 23.000
🔹 دوشی مقوایی قفل‌دار
🔹 سایز کوچک
🔹 جنس لب‌بر
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2753
🔹 قیمت عمده 23.000
🔹 دوشی زه‌دار Tom Ford
🔹 سایز کوچک
🔹 جنس لب‌بر
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2754
🔹 قیمت عمده 46.000
🔹 زنانه زنجیری شنل
🔹 سایز بزرگ
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹کد 2580
🔹قیمت عمده 42.000
🔹دسته‌فلز روسری ecco
Tehrankif.com
09305541081
🆔 @shabseta
🔹 کد 2755
🔹 قیمت عمده 45.000
🔹 دسته‌فلز جلو زنجیر
🔹 سایز متوسط
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
●کد 1369
●قیمت عمده 25.000
●مدل اشبالت Susen
●ابعاد 33 * 31
Tehrankif.com
0930 554 1081
🆔 @shabseta
●کد 1369
●قیمت عمده 25.000
●مدل اشبالت Susen
●ابعاد 33 * 31
Tehrankif.com
0930 554 1081
🆔 @shabseta
🔹 کد 2756
🔹 قیمت عمده 33.000
🔹 دخترانه صندوقی Excella
🔹 سایز متوسط
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2757
🔹 قیمت عمده 18.000
🔹 کیف پول جغدی
🔹 تک‌زیپ
🔹 دارای 3 جاکارت
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2758
🔹 قیمت عمده 21.000
🔹 کیف پول خرگوشی
🔹 دو زیپ
🔹 دارای 8 جاکارتی
🔹 دارای 6 زیپ داخلی
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2759
🔹 قیمت عمده 14.000
🔹 کیف پول Dior
🔹 دارای 6 جاکارتی
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2760
🔹 قیمت عمده 16.000
🔹 کیف پول dandelion
🔹 دارای 6 جاکارتی
🔹 2 جای مجزا
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2761
🔹 قیمت عمده 16.000
🔹 کیف پول Another
🔹 دارای 6 جاکارتی
🔹 2 جای مجزا
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2762
🔹 قیمت عمده 16.000
🔹 کیف پول قلبی
🔹 دارای 6 جاکارتی
🔹 2 جای مجزا
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2763
🔹 قیمت عمده 17.000
🔹 کیف پول طرح سنتی
🔹 دارای 6 جاکارتی
🔹 4 جای مجزا
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081
🔹 کد 2764
🔹 قیمت عمده 27.000
🔹 کیف پول GC
🔹 دارای 3 جاکارتی
🔹 3 جای مجزا
🔹 جین 6 و 12 تایی
وبسایت 👈 www.tehrankif.com
سفارش 👈 @shabseta
تماس ☎️ 02191300137
تماس 📱 09305541081