توانکاران - کوپال
164 subscribers
5.72K photos
879 videos
47 files
468 links
@tavankaran مسئول کانال

ارتباط با ما : 05131514
فاکس 05135422282
masoudalavi@yahoo.com
Download Telegram
فقط در ممالکی که:
جهل جای علم،
زور جای حق
و اوهام جای حقايق
را گرفته است، سلطنت، موهبتی است الهی...

#علی‌اکبر_دهخدا
یادش امروز گرامی

@akssarghaye🌺
وزیر کشور:
نرخ رشد تورم نسبت به موقعی که دولت را تحویل گرفتیم، خیلی کاهش پیدا کرده

خودم از بازار خرید می‌کنم و از قیمت‌ها خبر دارم

رئیسی به‌شدت بر سر مسائل تورمی حساس است

اتفاقات اخیر در بحث ارز را یک توطئه می‌دانیم

ارسالی: کاربران🌺
@akssarghaye🌺
جز خدا ڪیست ڪہ در
سایہ ی مهرش برویم
رحمت اوست ڪہ
هرلحظہ پناه مڹ و توست
خدایا
بخاطر حضوری دوباره ڪہ
بہ ما بخشیدی
سپاست میڪَوییم

"الهی به امید تو"

@sokhen_nab