تاسیسات نوین (( شجره ))
121 subscribers
1.02K photos
54 videos
177 files
39 links
یزد بلوار امام جعفر صادق
09131528005
035-38273972
035-38248215
035-38247026
Download Telegram
Forwarded from یونیک پایپ
با عرض سلام ؛ لیست قیمت جدید یونیک پایپ حضورتان اعلام میگردد
Forwarded from یونیک پایپ
با عرض سلام ؛ لیست قیمت جدید یونیک پایپ حضورتان اعلام می گردد
ضمن عرض سلام ؛ با توجه به نوسانات قیمت ارز ، فروش تا اطلاع ثانوی متوقف می باشد .
یونیک پایپ
Forwarded from یونیک پایپ
ضمن عرض سلام ؛ لیست قیمت جدید یونیک پایپ حضورتان اعلام میگردد .