دکوراسیون دیزاین
961 members
23 photos
5 links
بازسازی ساختمان و خانه های قدیمی، کاغذ دیواری خارجی، کابینت ممبران، لمینت
۰۲۱۴۴۳۰۶۶۱۹
۰۹۱۲۱۴۴۵۶۵۳
tarahivabazsai.com
Download Telegram
to view and join the conversation
#کابینت_ممبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_ممبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_ممبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کمد_دیواری

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
دکوراسیون دیزاین | بازسازی و کابینت آشپزخانه
Tehran Province, Tehran, South Shahran, 16متری مهدی،, Iran
+98 21 4430 6619

https://goo.gl/maps/iAkE2CFGhwv
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_هایگلاس

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#کابینت_منبران

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان
🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله
نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com
مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653
🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان

🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان
#پستر
🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان
#پستر
🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi
#بازسازی_ساختمان
#پستر
#تخت تاشو
🔷قیمت مناسب
🔶کیفیت بالا
🔹هزاران طرح و رنگ
🔸تجربه ۲۰ ساله


نمونه کار بیشتر در 👇
tarahivabazsazi.com

مشاوره حضوری در محل و آنلاین در تلگرام
👇👇👇👇
@Tarahivabazsazi_bayat
+989121445653


🏘دکوراسیون دیزاین از سال ۱۳۷۷ در خدمت شما عزیزان
👇👇👇👇
@tarahivabazsazi