Taha24
16 subscribers
59 photos
4 videos
2.63K links
@taha24_ir
مرجع اطلاع رسانی پایین ترین نرخ پروازهای چارتری و سیستمی
با عضویت در کانال ما از ارزان ترین نرخ های پروازی با خبر شوید
در صورت نیاز با پشتیبانی ۲۴ ساعته ما تماس بگیرید
09330752173
@taha24_ir
http://www.taha24.ir
Download Telegram
آفر های ویژه امروز 1401/4/22 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 4/22
670,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/4/24 21:00 📆

استانبول به تهران شنبه 4/25
1,440,200 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/2 17:29 📆

کیش به تهران یکشنبه 5/2
292,700 تومان خرید آنلاین

تبریز به تهران شنبه 5/15
833,190 تومان خرید آنلاین

تهران به تبریز شنبه 5/15
833,190 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران دوشنبه 5/3
2,878,400 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 5/6
900,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت دوشنبه 5/3
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/2 21:00 📆

استانبول به تهران دوشنبه 5/3
2,303,120 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان دوشنبه 5/3
600,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/11
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/3 21:00 📆

استانبول به تهران سه شنبه 5/4
2,015,480 تومان خرید آنلاین

کیش به مشهد سه شنبه 5/4
408,980 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان سه شنبه 5/4
481,400 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/4
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/4 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 5/5
1,919,600 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 5/5
561,674 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/11
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/5 21:00 📆

استانبول به تهران پنج شنبه 5/6
566,600 تومان خرید آنلاین

اهواز به مشهد پنج شنبه 5/6
594,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان پنج شنبه 5/6
551,168 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/6 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 5/7
796,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 5/12
2,974,280 تومان خرید آنلاین

اهواز به مشهد پنج شنبه 5/6
576,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 5/13
900,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 5/18
1,000,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
990,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/7 21:00 📆

بندرعباس به تهران شنبه 5/8
816,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران شنبه 5/8
1,603,196 تومان خرید آنلاین

اهواز به مشهد شنبه 5/8
582,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به مشهد شنبه 5/8
691,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 5/13
900,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 5/18
1,000,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت دوشنبه 5/10
990,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/8 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 5/9
1,238,852 تومان خرید آنلاین

اهواز به مشهد یکشنبه 5/9
594,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز جمعه 5/14
702,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 5/13
900,000 تومان خرید آنلاین

تبریز به کیش سه شنبه 5/18
1,000,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
990,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/9 21:00 📆

استانبول به تهران یکشنبه 5/9
576,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان دوشنبه 5/10
467,120 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/17
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/11 21:00 📆

استانبول به تهران چهار شنبه 5/12
529,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 5/12
418,670 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/24
990,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/12 21:00 📆

مشهد به تهران چهار شنبه 5/12
512,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران پنج شنبه 5/13
576,000 تومان خرید آنلاین

مشهد به تبریز یکشنبه 5/16
650,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 5/14
525,260 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/24
990,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت دوشنبه 5/24
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/13 21:00 📆

بندرعباس به تهران یکشنبه 5/16
854,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران شنبه 5/15
999,152 تومان خرید آنلاین

مشهد به تبریز یکشنبه 5/16
650,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان جمعه 5/14
600,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 5/14
788,000 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/24
920,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/14 21:00 📆

استانبول به تهران شنبه 5/15
2,303,120 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش پنج شنبه 5/20
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
⚠️ این یک پیام تستی جهت اعتبار سنجی کانال می باشد
آفر های ویژه امروز 1401/5/15 21:00 📆

مشهد به تهران یکشنبه 5/16
484,900 تومان خرید آنلاین

تهران به مشهد دوشنبه 5/17
724,200 تومان خرید آنلاین

بندرعباس به تهران یکشنبه 5/16
854,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران یکشنبه 5/16
1,938,776 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز سه شنبه 5/18
788,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 5/21
826,800 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/24
990,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/16 21:00 📆

مشهد به تهران دوشنبه 5/17
757,820 تومان خرید آنلاین

تهران به مشهد دوشنبه 5/17
762,500 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 5/18
2,207,240 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز سه شنبه 5/18
788,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 5/21
826,800 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت دوشنبه 5/24
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/17 21:00 📆

بندرعباس به تهران سه شنبه 5/18
786,000 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران سه شنبه 5/18
1,344,320 تومان خرید آنلاین

تبریز به مشهد سه شنبه 5/18
612,000 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان سه شنبه 5/18
598,700 تومان خرید آنلاین

کیش به اهواز سه شنبه 5/18
788,000 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 5/21
826,800 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز سه شنبه 5/18
850,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت پنج شنبه 5/20
900,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/31
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir
آفر های ویژه امروز 1401/5/18 21:00 📆

تهران به مشهد جمعه 5/21
819,500 تومان خرید آنلاین

استانبول به تهران چهار شنبه 5/19
989,564 تومان خرید آنلاین

کیش به اصفهان چهار شنبه 5/19
350,840 تومان خرید آنلاین

اهواز به کیش جمعه 5/21
797,700 تومان خرید آنلاین

کیش به تبریز پنج شنبه 5/27
900,000 تومان خرید آنلاین

کیش به رشت دوشنبه 5/24
850,000 تومان خرید آنلاین

رشت به کیش دوشنبه 5/31
900,000 تومان خرید آنلاین


نرخ های یاد شده به صورت روزانه و برای مسیر های آف خورده و برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

برای دیدن سایر مسیرها به سایت مراجعه نمایید

تلفن تماس :(071)38436611-22-33
📱موبایل:09336928396
🌐آدرس سایت:taha24.ir
@taha24_ir