پایه هفتم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
236 members
3.57K photos
215 videos
148 files
116 links
کلاس هفتم دبیرستان تفکرسفید تابستان ۹۷
Download Telegram
to view and join the conversation
جلسه آنلاین فارسی 18 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/pgcfon1bj21g/
دانش آموزان شاعر و ادب دوست می توانند اشعارناب خود را به شماره 09126713409 در واتساپ ارسال نمایند.به اشعار برتر با موضوع آزاد هدایایی تقدیم می گردد.
تکلیف زبان ترمیک، دوشنبه ۹۹/۰۶/۲۶
پایه هفتم سطح M، آموزگار آقای دانیالی

نوشتن ۱۵ جمله با استفاده از صفتهای مثبت در جمله.
انجام تمرینهای ص w6 and w7
پیدا کردن لغات جدید در ریدینگ ص۱۰


آدرس ایمیل آموزگار جهت فرستادن تکالیف:
mdaniali694@gmail.com
تکلیف زبان ترمیک، دوشنبه ۹۹/۰۶/۲۶
پایه هفتم سطح H، آموزگار آقای میرزاحسینی

کتاب کار تا آخر lesson 2 انجام شود.

آدرس ایمیل آموزگار جهت فرستادن تکالیف:
dmirzahosseini1@gmail.com
تکلیف زبان ترمیک، دوشنبه ۹۹/۰۶/۲۶
پایه هفتم سطح L، آموزگار آقای امانی

ص ۷ کتاب درسی تمرین ۶.


آدرس ایمیل آموزگار جهت فرستادن تکالیف:
amanimahdi2@gmail.com
جلسه آنلاین ریاضی 18 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/pme3wr8tv9h1/
تکلیف کلاس ۷۰۱ چهارشنبه ۹۹.۶.۲۶
عربی. ص۴و۵ حل شود و تا ص ۵ مطالعه شود.
قرآن. فعالیت سوم ص ۱۷. انس با قرآن در خانه ص ۱۸.
تکلیف کلاس ۷۰۲ چهارشنبه ۹۹.۶.۲۶
قرآن. فعالیت سوم ص ۱۷ و انس با قرآن ص ۱۸
تکلیف کلاس ۷۰۳ چهارشنبه ۹۹.۶.۲۶
زبان آقای خدایاری. خلاصه داستان نوشته شود.
قرآن. فعالیت سوم ص۱۷ و انس باقرآن ص۱۸
جلسه آنلاین زبان 19 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/p7qt5w16wtli/
جلسه آنلاین فارسی 23 شهریور کلاس 703 :
//online.moshaversefid.net/p4onnln56huf/
جلسه آنلاین فارسی 23 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/pvwy8yg7evu5/
جلسه آنلاین فارسی 25 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/pkdooftd7qgs/
جلسه آنلاین پرورشی 25 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/p5pz3drjd4lm/
جلسه آنلاین زبان 26 شهریور کلاس 703 :
http://online.moshaversefid.net/p8079j3ylx9z/
اسامی_حاضرین_در_مراسم_صبحگاه_شنبه_29_Copy.pdf
211 KB
با سپاس فراوان از دانش آموزان حاضر در مراسم آغازین اسامی حضار به شرح می باشد.
تکلیف کلاس ۷۰۱ شنبه۹۹.۶.۲۹
عربی.تاپایان ص۵ مطالعه شود.
علوم. تکالیف ص۹ دو فعالیت و ۴ سوال نوشته شده در کلاس.
تکلیف کلاس ۷۰۲ شنبه ۹۹.۶.۲۹
عربی.تا پایان ص ۵ مطالعه شود.
علوم. فصل ۲ از کلیه دانش آموزان پرسش کلاسی انجام میشود.
تکلیف کلاس ۷۰۳ شنبه ۹۹.۶.۲۹
عربی. تا پایان ص ۵ مطالعه شود.
علوم. فعالیت ص۹ پاسخ داده شود.اولین فعالیت.
پژوهش. تحقیق راجع به رباتیک و ایده پردازی مربوط به ربات مورد علاقه و ایده مورد نظر.