گروه صنعتی تفکرنیا
417 members
539 photos
4 videos
6 files
6 links
تولید کننده انواع تابلو های برق صنعتی،جعبه فیوز، باکس مخابراتی...
انتقاد و پیشنهاد :
@nasertafakornia
@alitafakornia
Download Telegram
to view and join the conversation