شرکت فنی مهندسی سان آب پارس
2 subscribers
Water is the driver of nature
(Leonardo Davinci)
تولید کننده دستگاه های صنعتی آب و فاضلاب
یکی از 3 شرکت دارنده پروانه بهره برداری دستگاه های اسمز معکوس پزشکی از وزارت صنعت معدن و تجارت به شماره16366
تماس:02188848099
سایت:www.sunab.ir
Download Telegram
Channel name was changed to «سان آب پارس»
Channel name was changed to «شرکت فنی مهندسی سان آب پارس»