‘STYQ Fest
29 subscribers
8 photos
2 links
Download Telegram
Приветствуем вас на канале!

Здесь будут все новости и анонсы по программе ‘STYQ Online

Следите за обновлениями🧡
Мы запустили сайт styq.online 🥳 и там вы можете подробнее ознакомиться с проектами и расписанием программы.

Посещение всех ивентов 'STYQ Online бесплатно и доступно из любой точки мира.
Воркшопы будут доступны по регистрации, так как формат предполагает ограниченное количество участников.

Следите за анонсами, чтобы не пропустить самое интересное! 👌
_

Біз келе жатқан 'STYQ Online жобалары мен авторларын таныстырдық. Енді ол шараларға қалай қатысуға және оларды қайдан көруге болатынын айтуға уақыт келді.

Біз styq.online сайтын аштық 🥳 онда жобалармен толықырақ танысып бағдарлама кестесін көре аласыздар.

'STYQ Online шаралардың барлығы тегін және оларды әлемнің кез келген жерінен көруге болады. Воркшоптарға қатысу үшін тіркелу керек, себебі орын шектеулі.

Ең қызықты өткізіп алмау үшін анонстарға жазылыңыздар! 👌
_

We already presented projects of the forthcoming ‘STYQ Online and the participants. Now is the time to give away state secrets on how to view and participate in coming events.

We launched styq.online website 🥳 and you can learn there all the details about the projects and detailed schedule.

Attending all of the ‘STYQ Online events is free of charge and available from any part in the world.
Workshops are available by registration because the form implies limited number of participants.

Stay put for the new announcements and don’t miss out on something interesting! 👌
29 марта в программе ‘STYQ.Online смотрите лекцию «Эпоха перемен, новые возможности в казахской поэзии», Ардак Нургазы.

Ардак Нургазы — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1972 году в Синьцзяне, уезд Толи, Китай.

Вернулся в Казахстан в 2003 году и трудился редактором нескольких изданий, в том числе «Зарубежная литература».

Автор книг стихов, которые переводятся на русский, английский, китайский языки.
Его пьеса «Мен, мен ешкім де емеспін» («Я, я совсем никто») заняла первое место в международном литературном конкурсе «Рух».

Ардак расскажет о пути, который поэзия прошла от лирики к эпосу, от модернизма к постмодернизму. О том, почему литературный процесс, начатый выдающимися казахскими поэтами Магжаном Жумабаевым и Жумекеном Нажимеденовым не нашел своего продолжения. И о том, какие влияния сегодня являются ключевыми для современной казахской поэзии и что происходит в этом поле.

Формат: видеолекция
Язык: казахский
Субтитры: русские, английские
Продолжительность: 45 минут

Вопросы по теме лекции задавайте в комментариях, и Ардак ответит на них во время записи.
29 наурызда ‘STYQ.Online бағдарламасында «Өзгерістер дәуірі, қазақ поэзиясындағы жаңа мүмкіндіктер» лекциясын көріңіздер, Ардақ Нұрғазы

Ардақ Нұрғазы – ақын, драматург һәм сыншы. 1972 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі, Толы ауданында дүниеге келген.

2003 жылы Қазақстанға қоныс аударып, «Шетел әдебиеті» газетінің бас редакторы, «Жалын» журналында редактор, «Алматы ақшамы» газетінде журналист ретінде жұмыс істеген, сонымен қатар Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында да менеджер және редактор қызметтерін атқарған.

«Жалған бостандық кітабы» (2009), «Арақұс» (2012, қазақ, қытай тілдерінде), «Дәлдік һәм тұнықтық» (2014, ағылшын, қытай, қазақ тілдерінде), «A Garden of Trees and Other Poems» (2016), «Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia» (2020, Australia, «Puncher & Wattmann») өлең жинақтарының, «Қазақтың модернистік поэзиясы» (2010), «Таным мен талғам» (2018) сын кітаптарының, «Сызықтар мен нүктелер» (2010) әңгіме жинағының авторы. Өлеңдері мен мақалалары ағылшын, қытай және орыс тілдерінде жарық көрген.

«Мен, мен ешкім де емеспін» пьесасымен І «Рух» халықаралық әдеби конкурсының «Драматургия» номинациясы бойынша бірінші орынды жеңіп алған.

Ардақ поэзияның лирикадан эпосқа, модернизмнен постподернизмге өткен жолы туралы; Мағжан Жұмабаев пен Жұмекен Нәжімеденовтің бастаған әдеби үдерісінің жалғасын таппау себептері туралы; заманауи қазақ поэзиясы үшін бүгін қандай ықпалдар маңызды және бұл аяда не болып жатқаны туралы айтып береді.

Формат: бейнелекция
Тіл: қазақша
Субтитр: орысша, ағылшынша
Ұзақтығы: 45 минут

Лекцияға қатысты сұрақтарыңызды осы посттың астында қалдырыңыз, Ардақ оларға бейнені жазу кезінде жауап береді.
On 29th of March watch a lecture "Age of changes, new opportunities in Kazakh poetry" from Ardak Nurgazy as a part of ‘STYQ Online program.

Ardak Nurgazy — poet, novelist, literature critic. He was born in 1972 in Xīnjiāng, Toli county, China.

As he came to Kazakhstan in 2003, he worked as the Chief Editor in “Foreign literature” newspaper, an editor in magazine “Zhalyn”, a journalist in city newspaper, employee at the Kazakh academic drama thatre of M. Auezov.

Author of poetry books “Zhalgan bostandyk kitaby” (“Book of false freedom”, 2009), “Arakus” (“Colibri”, in Chinese and Kazakh languages, 2011), “Daldik ham tunyktyk” (“Precision and clarity”, in English, Chinese and Kazakh languages, 2014), “A Garden of Trees and Other Poems” (2016), “Pebbles, Eggs and the Fence: A Collection of Poetry from Central Asia” (“Puncher & Wattmann” publishing house, Australia, 2020), monographs “Contemporary Kazakh poetry” (2010), “Tanym men talgam” (“Cognition and taste”, 2018), narrative books “Syzyktar men nukteler” (“Lines and dots”, 2010). Poetry was translated in English, Chinese and Russian languages.

The play “Men, men eshkim de emespin” (“I, I’m nobody at all”) took first place in international literature contest “Rukh”.

Ardak will tell the way poetry evolved from lyric to epic, form modernism to post-modernism. He will tell why literature act started by distinguished Kazakh poets Magzhan Zhumabayev and Zhumeken Nazhymedenov came to a halt. In addition you will learn which influences are crucial for contemporary Kazakh poetry and what is happening in this medium.

Form: video lecture
Language: Kazakh
Subtitles: Russian, English
Duration: 45 minutes

Ask questions on the topic of the lecture in the comments, and Ardak will answer them during the recording.
‘STYQ Fest pinned «Мы запустили сайт styq.online 🥳 и там вы можете подробнее ознакомиться с проектами и расписанием программы. Посещение всех ивентов 'STYQ Online бесплатно и доступно из любой точки мира. Воркшопы будут доступны по регистрации, так как формат предполагает…»
31 марта в программе ‘STYQ.Online смотрите лекцию «Русская поэзия Казахстана: на границе языков и литератур», Павел Банников.

Павел Банников — поэт, редактор, издатель.

Родился в Алма-Ате. В 2004 году окончил литературные курсы ОФ «Мусагет». Окончил филфак КазНПУ в 2007 году. В 2005-2006 — редактор ЛХИ «Аполлинарий». С конца 2006 года — редактор и колумнист во франшизных изданиях (Men’s Health, Cosmopolitan, «Вокруг света» etc.). Составитель, редактор и соиздатель ряда сборников произведений и авторских книг казахстанских писателей. Автор пяти книг стихотворений.

Один из основателей антипериодического издания «Ышшо Одын» (2009), поэтического фестиваля «Созыв» (с 2012), литературного фестиваля «Полифония» (с 2014).

Первая литературная публикация — в журнале «Аполлинарий» в 2004 году. Также публиковался в журналах «Воздух», «Знамя», альманахах «Литературная Алма-Ата», «сорок.четыре», «Дом Ильи», в Интернете — на сайтах «Топос», «Кастоправда» etc.

В 2008 году вошёл в шорт-лист премии "ЛитератуРРентген", с 2009 — член коллегии номинаторов премии. Дважды входил в лонг-лист премии "Дебют", шорт-лист премии "Лицей" (2017), премиальный лист премии "Поэзия" (2020). Входил в коллегию номинаторов премии имени Аркадия Драгомощенко. Преподаватель Открытой литературной школы Алматы (семинар поэзии), член редколлегии проекта "Полутона" (с 2020 года), главный редактор проекта «Фактчек в Казахстане».

Павел расскажет о том как развивалась и изменялась русская поэзия в Казахстане после 1991 года, есть ли алматинская школа русской поэзии и кто такой казахский русский.

Формат: видеолекция
Язык: русский
Субтитры: казахские, английские
Продолжительность: 45 минут

Вопросы по теме лекции задавайте в комментариях, и павел ответит на них во время записи.
31 наурызда ‘STYQ.Online бағдарламасында «Қазақстанның орыс поэзиясы: тілдер мен әдебиеттер түйісінде» лекциясын көріңіздер, Павел Банников

Павел Банников — ақын, редактор, баспагер.

Алматыда дүниеге келген. 2004 жылы «Мұсагет» ҚҚ әдеби курсын бітірді. 2007 жылы ҚазҰПУ-дың филология факультетін бітірген. 2005-2006 жылдары - «Аполлинарий» әдеби-көркем басылымының редакторы. 2006 жылдың соңынан — франшиза басылымдарында редактор және колумнист (Men's Health, Cosmopolitan, «Вокруг света» және т.б.) Қазақстандық жазушылардың бірқатар шығармалары мен авторлық кітаптарының құрастырушысы, редакторы және бірге бастырып шығарушысы. Бес өлең кітабының авторы.

«Ышшо Одын» (2009) антипериодты баспасының , «Сөзыв» (2012 жылдан) поэзия фестивалінің, «Полифония» (2014 жылдан) әдеби фестивалінің негізін қалаушылардың бірі.

Алғашқы әдеби жарияланымы 2004 жылы «Аполлинарий» журналында болды. Сондай-ақ «Воздух», «Знамя» журналдарында, «Литературная Алма-Ата», «сорок.четыре», «Дом Ильи» журналдарында, Интернетте — «Топос», «Кастоправда» сайттарында және т.б. жарияланды.

2008 жылы «ЛитератуРРентген» сыйлығының қысқа тізіміне кірді, 2009 жылдан бастап — сыйлықтың номинаторлар алқасының мүшесі. «Дебют» жүлдесінің ұзын тізіміне екі рет кірген. Аркадий Драгомощенко атындағы сыйлықтың номинаторлар алқасына кірген. Алматының Ашық әдебиет мектебінің оқытушысы (поэзия семинары), «Полутона» жобасының редколлегиясына кіреді (2020 бастап), factcheck.kz жобасының бас редакторы.

Павел Қазақстандағы орыс поэзиясының 1991 жылдан бастап дамуы мен өзгеруі туралы айтып береді. Орыс поэзиясының алматылық мектебі бар ма және қазақ орыс деген кім деген сұрақтарға жауап береді.


Формат: бейнелекция
Тіл: орысша
Субтитр: қазақша, ағылшынша
Ұзақтығы: 45 минут

Лекцияға қатысты сұрақтарыңызды осы посттың астында қалдырыңыз, Павел оларға бейнені жазу кезінде жауап береді.
On 31st of March watch a lecture "Russian poetry of Kazakhstan: at the verge of languages and literature" held by Pavel Bannikov as a part of ‘STYQ Online program.

Pavel Bannikov is a poet, editor and publisher.

He was born in Alma-Ata, and attended literature course of “Musaget” public fund in 2004. Graduated from The National Pedagogical University’s philological faculty in 2007. In 2005-2006 he was an editor in literature and artistic issue “Apollinariy”. Since the end of 2006 he started working as an editor and columnist in franchise magazines (Men’s Health, Cosmopolitan, “Vokrug sveta” etc.). Compiler, editor and co-publisher of various collections of works and books of Kazakh writers. Author of five poetry books.

Co-founder of “Yshsho Odyn” (2009) antiperiodic issue, “Sozyv” (est. 2012) poetic festival, “Polyfonia” (est. 2014) literature festival.

His first publication was in “Apollinariy” magazine in 2004. His work was published in “Vozduh”, “Znamya” magazines, “Literaturnaya Alma-Ata”, “sorok.chetyre”, “Dom Ilyi” almanacs, and on “Topos”, “Kastopravda” websites etc.

In 2008 his work was short-listed for the “LiteratuRRentgen” award, from 2009 he’s on board of award’s nominators. Entered long-list of “Debut” award twice, short-list of "Litsey" award (2017), honorary list of "Poesiya" award (2020). He’s on board of nominators of award named after Arkadiy Dragomoshenko. A lecturer at the Open literature school of Almaty (poetry seminar). Member of editors board of "Polutona" project (since 2020), editor-in-chief of "Factcheck in Kazakhstan" project.

Pavel will tell about how Russian poetry developed and evolved in Kazakhstan since 1991, is there an Almaty school of Russian poetry, and the image of Kazakh Russians.

Format: video lecture
Language: Russian
Subtitles: Kazakh, English
Duration: 45 minutes

Ask questions on the topic of the lecture in the comments, and Pavel will answer them during the recording.
Channel photo updated
Channel name was changed to «‘STYQ Fest»