استوديو عكس هفت
47 subscribers
10 photos
2 videos
1 link
عكاسى صنعتى و تبليغاتى با مديريت امير بيان فر استاد دانشگاه هنر و كارشناس ارشد عكاسى تبليغات و مد از آكادمى هنر فلورانس ايتاليا
www.studio7.ir
تلفن:٢٢٣٠٢٨٤٤
Download Telegram
to view and join the conversation
كانال رسمى استوديو عكس هفت
عكاسى صنعتى و تبليغاتى با مديريت امير بيان فر
استاد دانشگاه هنر و كارشناس ارشد عكاسى تبليغات و مد از آكادمى هنر فلورانس ايتاليا
www.studio7.ir
تلفن استوديو: ٢٢٣٠٢٨٤٤

شنبه تا چهارشنبه: از ٩-١٧
پنج شنبه: از ٩-١٣
Channel photo updated
@studio_haft
عكاسى خودروى برليانس توسط امير بيان فر در استوديو عكاسى صنعتى و تبليغاتى هفت
سفارش دهنده: شركت پارس خودرو
www.studio7.ir
@studio_haft
عكاسى طلا و جواهر توسط امير بيان فر در استوديو عكاسى صنعتى و تبليغاتى هفت
سفارش دهنده: شركت پارس خودرو
www.studio7.ir
Channel name was changed to «استوديو هفت(عكاسى صنعتى)»
Channel name was changed to «استوديو عكس هفت»
@studio_haft Advertising Photography for Bohemia Crystal
photo: amir bayanfar
Studio: studio7
www.studio7.ir
www.amirbayanfar.com
@studio_haft
كمپين تبليغاتى شركت تك چرم ١٣٩٢
عكاس: امير بيان فر
استوديو هفت
@studio_haft. عكاسى تبليغاتى در استوديو هفت
@studio_haft. پوشاك آنتونيو - عكس: استوديو هفت
@studio_haft كمپين تبليغاتى خودرو دنا - عكاس: امير بيان فر در استوديو هفت
@studio_haft. استوديو عكاسى صنعتى و تبليغاتى هفت - تلفن: ٢٢٣٠٢٨٤٤
@studio_haft
عكس: امير بيان فر (استوديو هفت)
مشترى: شركت آچاچى
سال ١٣٨٨
گفتگویی با امیر بیان فر پیرامون آسیب شناسی ارائه مد ... (بخش اول)
چرا عكاسان عروسى عكاسان مد نيستند...
گفتگویی با امیر بیان فر پیرامون آسیب شناسی ارائه مد ... (بخش آخر)
⬇️⬇️⬇️