کانال عمده پوشاک استوک مهاباد . کاملا اورجینال . پوشاک استوک اروپایی با استاندارد اکوتکس اروپا
1.07K subscribers
746 photos
109 videos
67 links
فروشگاه بزرگ پوشاک استوک
.
👑سی استوک👑
.
آذربایجان غربی
.
شعبه ۱:مهاباد خیابان پشتی تاناکورا مهاباد
.
شعبه۲: چهاراه آزادی نرسیده به سیدنظام
.
همه روزه حتی روزهای تعطیل
.
ارمغان ماکیفیت وارزانی
.
مهندس توکمه چی : 09149441750
.
عمده و خرده
.
کیلویی و عددی
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0308
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۳ کیلو و ۱۲۵ گرم و تعداد تکه ۳۹ عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۷۸۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۳۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0309
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۳ کیلو و ۲۸۰ گرم و تعداد تکه ۳۹ عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۸۲۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۷۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0310
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۴ کیلو و ۴۹۰ گرم و تعداد تکه ۴۳ عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱۱۲۲ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۱۷۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0311
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۳ کیلو و ۲۳۰ گرم و تعداد تکه ۴۰ عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۸۰۷ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۵۵
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0312
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 3 کیلو و 40 گرم و تعداد تکه 38 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۷۶۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۱۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0313
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 5 کیلوگرم و تعداد تکه 35 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱۲۵۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۳۰۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0314
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 4 کیلوگرم و تعداد تکه 40عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱ میلیون تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۰۵۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0315

🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 4 کیلوگرم و تعداد تکه 40عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱ میلیون تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۰۵۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0316
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 3 کیلوگرم و تعداد تکه 41 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۷۶۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۱۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0317
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 3 کیلو و ۲۳۰ گرم و تعداد تکه 40 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۸۰۷ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۵۵
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0318
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 4 کیلوگرم و تعداد تکه 40عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱ میلیون تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۰۵۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0319
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 2 کیلو و 945 گرم و تعداد تکه 37 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۷۳۶ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۷۸۵
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0320
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 4 کیلو و 80 گرم و تعداد تکه 30 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱۰۲۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۰۷۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0321
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 5 کیلو و 835 گرم و تعداد تکه 82 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱۴۵۹ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۸۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۵۱۰
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0322

🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 5 کیلو و 810 گرم و تعداد تکه 85 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۱۴۵۲ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۸۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۱۵۰۵
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پک لوپیلو با قیمت فوق العاده
CS/0323
🚩🔴آماده بفروش🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : 3 کیلو و 220 گرم و تعداد تکه 40 عدد
.
💵فی : ۲۶۰ هزار تومان
تخفیف هر کیلو ۱۰ هزار تومان
.
💰جمع کل : ۸۰۵ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۷۰
📈جمع کل قابل واریز با احتساب تخفیف : ۸۵۵
.
جهت خرید تماس و واتس آپ
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
CS/0324
شلوار بچگانه با قیمت فوق العاده
H&M و Kids
سوید و امریکا
CS/0324
🚩🔴آماده بفروش 🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۴ کیلو و ۵۴۰ گرم و تعداد تکه ۱۹ عدد
.
💵فی : ۲۸۰ هزار تومان با تخفیف ۲۷۰
.
💰جمع کل : ۱۲۲۶ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۶۰
📈جمع کل قابل واریز : ۱۲۸۵
.
جهت خرید اولویت با واریزی های بیعانه بوده و می توانید برای تماس و واتس آپ با
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
تماس بگیرید .
#شلوار
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
CS/0325
شلوار بچگانه با قیمت فوق العاده
H&M و Kids
سوید و امریکا
CS/0325
🚩🔴آماده بفروش 🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۴ کیلو و ۸۰۰ گرم و تعداد تکه ۱۹ عدد
.
💵فی : ۲۸۰ هزار تومان با تخفیف ۲۷۰
.
💰جمع کل : ۱۲۹۶ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۶۰
📈جمع کل قابل واریز : ۱۳۵۶
.
جهت خرید اولویت با واریزی های بیعانه بوده و می توانید برای تماس و واتس آپ با
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
تماس بگیرید .
#شلوار
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
CS/0326
شلوار بچگانه با قیمت فوق العاده
H&M و Kids
سوید و امریکا
CS/0326
🚩🔴آماده بفروش 🔴🚩
.
🛒فاکتور : .
📥وزن : ۵ کیلوگرم و تعداد تکه ۱۹ عدد
.
💵فی : ۲۸۰ هزار تومان با تخفیف ۲۷۰
.
💰جمع کل : ۱۳۵۰ هزار تومان
.
🚛هزینه ارسال : ۶۰
📈جمع کل قابل واریز : ۱۴۱۰
.
جهت خرید اولویت با واریزی های بیعانه بوده و می توانید برای تماس و واتس آپ با
۰۹۰۳۱۶۶۱۷۲۷
تماس بگیرید .
#شلوار
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 9 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.