مرکز آموزش‌های دانشگاه تهران
729 subscribers
645 photos
8 videos
13 files
558 links
#کانال رسمی مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران؛
#مجری برگزاری دوره های توان افزای کارکنان،مدیران واساتیددانشگاه
#مجری برگزاری دوره های کوتاه مدت وبلندمدت(MBA&DBA) برای سازمانهای صنعتی وخدماتی
61113594-5
stc@ut.ac.ir
Download Telegram
#خبر

دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی برگزار شد.
#کارکنان


لینک خبر

https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29726


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی باز آموزی آشنایی با سامانه آموزش های آزاد PEC

#کارکنان


لینک خبر

https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29755


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

دوره آموزشی تعادل کار و زندگی بر گزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29758


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر
هم اکنون برگزاری دوره حکمرانی مطلوب در آموزش عالیمرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
اطلاع یافتیم دکتر عادل آذر دعوت حق را لبیک گفته و به سرای باقی شتافته است. برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای باز ماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمائیم.


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
کوچه کوچه دلم پر از غوغاست
هر طرف خیمه عزا برپاست
ماه خون و خروش و ماتم شد
ماه خون خدا محرم شد

🌴فرا رسیدن ماه محرم و عزای حسینی تسلیت باد🌴مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی مهارت های پایگاه های اطلاعاتی بین المللی و راهبردهای جستجو به کاربران

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29836

مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

دوره حکمرانی مطلوب در آموزش عالی برگزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29838


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

هم اکنون برگزاری دوره آموزشی آداب پذیرایی و تشریفات

#کارکنان

مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

هم اکنون برگزاری دوره آموزشی سامانه آموزش های آزاد pec

#کارکنان

مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

هم اکنون برگزاری دوره آموزشی سازمان یاد گیرنده

#کارکنان

مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

هم اکنون برگزاری آزمون استخدامی شرکت EIEDمرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

دوره آموزشی آداب پذیرایی و تشریفات برگزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29863


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
#خبر

هم اکنون برگزاری دوره آموزشی ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد

مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
#خبر

دوره آموزشی ارتقاء سلامت اداری و مقابل با فساد برگزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29907


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
#خبر

دوره آموزشی آشنایی و کار با سامانه آموزش های کاربردی(PEC) برگزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29909


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
#خبر

دوره آموزشی گزارش نویسی برگزار شد.

#کارکنان


لینک خبر


https://stc.ut.ac.ir/fa/news/29908


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
محرم ماه آن عبد خدا
محرم اسرار آن هستی فزا
محرم ماهی که در آن ریختندند
میان کربلا خون خدا . . .


🌴فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین«ع» تسلیت باد🌴


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
هر گُلی زیباست اما یاس چیز دیگری ست
در میان سنگ ها الماس چیز دیگری ست

ما میان عمر خود خیلی برادر دیده ایم
در وفاداری ولی عباس چیز دیگری ست

🌴تاسوعا و عاشورای حسينی تسليت باد🌴


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir
📞 ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۹۴-۵
جناب آقای سید رسول حسيني هاشم زاده -مدير كل محترم منابع انساني دانشگاه تهران

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای باز ماندگان ارجمند صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نمائیم.


مرکز آموزش‌های حرفه ای مدیران و کارکنان دانشگاه تهران


🆔@stc_ut
🌐 stc.ut.ac.ir
✉️ stc@ut.ac.ir