اسپيناس- تجهيزات حرفه اي تصفيه آب و پساب
154 subscribers
119 photos
10 videos
12 files
30 links
راه كارهاي حرفه اي تصفيه و بازيافت آب و پساب
Technology, Trade & Solutions
Water & Wastewater Treatment Technologies
www.spinas-co.com
Info@spinas-co.com
Tel: 021 88108048-9

ادمين: @spinascompany
Download Telegram
to view and join the conversation
سال نو مبارك و نوروز بكام
طراحی و ساخت آشغالگیر مکانیکی نوع BELT تا عرض 1.5 متر و مش های 3 و 6 و 15 میلیمتر.