شمش فولادی
857 subscribers
2.45K photos
10 videos
5 files
4.93K links
اسپاد فولاد آسيا
🔴تامين كننده مواد اوليه كارخانه های ذوب و نورد فولادی (آهن اسفنجی،شمش فولادی،فرو آلياژ و...)
🔴خرید و فروش کلیه مقاطع فولادی
🔴اولین کانال تلگرامی و بورس شمش فولادی کشور
۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۴
۰۲۱-۸۸۸۵۷۵۳۷
www.spadfoulad.com
Download Telegram
to view and join the conversation
تولیــدکننــــده : #ناب_تبریز
نـــــام کـــــــالا : سبد ناودانی
حجــم عرضــه : ۵۰۰تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۸۲,۴۲۱ ریال
تقاضــای اولیه : ۵۰ تن
حجــم معاملــه : ۰ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #امیر_آباد
نـــــام کـــــــالا : میلگرد کلاف ۶,۵
حجــم عرضــه : ۲۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۵,۱۳۲ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۱۰۰ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۵,۱۳۲ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #کویر
نـــــام کـــــــالا : میلگرد کلاف ۶,۵
حجــم عرضــه : ۹۹۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۹,۷۸۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱۳۲ تن
حجــم معاملــه : ۱۱۰ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۹,۷۸۵ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : سبد تیرآهن کد ۱۴۳۴
حجــم عرضــه : ۳۴۵ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۴۶,۰۶۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۴۱۴ تن
حجــم معاملــه : ۱۸۴ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۱۴۶,۰۶۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : سبد تیرآهن کد ۱۴۳۷
حجــم عرضــه : ۲۷۶ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۸,۴۲۱ ریال
تقاضــای اولیه : ۸۲۸ تن
حجــم معاملــه : ۲۳۰ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۱۸,۴۲۱ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : ریل آهن R۱۸
حجــم عرضــه : ۲۸۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۳۳۷,۹۰۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲۸۰ تن
حجــم معاملــه : ۲۸۰ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۳۳۷,۹۰۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : تیرآهن ۲۰ و ۲۲
حجــم عرضــه : ۱۶۱ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۸,۰۵۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۱۷۳ تن
حجــم معاملــه : ۱۶۱ تن
متوسط رقابت : ۰ %
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۸,۰۵۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : تیرآهن ۲۰ و ۲۲ و ۲۴
حجــم عرضــه : ۱,۴۹۵ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۸,۰۵۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۲,۳۴۶ تن
حجــم معاملــه : ۱,۴۹۵ تن
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۸,۳۱۰ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : سبد تیرآهن مخلوط
حجــم عرضــه : ۱,۰۱۲ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۴,۲۳۵ ریال
تقاضــای اولیه : ۱,۸۸۶ تن
حجــم معاملــه : ۱,۰۱۲ تن
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۶,۰۱۶ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
تولیــدکننــــده : #ذوب_آهن_اصفهان
نـــــام کـــــــالا : سبد میلگرد کلاف
حجــم عرضــه : ۵۰۰ تن
نــــــرخ پایــــه : ۱۵۹,۱۴۰ ریال
تقاضــای اولیه : ۶۰۰ تن
حجــم معاملــه : ۵۰۰ تن
نــــرخ پایانـــی : ۱۵۹,۶۹۴ ریال
تـــاریخ تـــحویل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

❗️قیمت‌های فوق با احتساب
۹٪ مالیات بر ارزش افزوده است.
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1400/11/02

فروش
⬅️ اسفنجی
گلگهر
مقدار: 1000 تن
مبدا: سیرجان
قیمت: تماس
آماده بارگیری

۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۷
۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۴
@SpadFoulad
1400/11/02

فروش
⬅️ اسفنجی
میانه
مقدار: 500 تن
مبدا: آذربایجان
قیمت: تماس
آماده بارگیری

۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۷
۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۴
@SpadFoulad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
1400/11/02
⬅️شمش قوسی
مبدا: یزد
سايز: 150*150
آناليز: 5sp
طول: 12 متر
مقدار: 500 تن
آماده بارگیری
قیمت: تماس


۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۷
۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۴
@SpadFoulad
1400/11/02
⬅️شمش
مبدا: یزد
سايز: 150*150
آناليز: 5sp
طول: 6 متر
مقدار: 500 تن
آماده بارگیری
قیمت: تماس


۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۷
۰۲۱۸۸۸۵۷۵۳۴
@SpadFoulad
آمار معاملات تالار صنعتی بورس کالا برای روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲


@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.co
قیمت آهن اسفنجی روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

قیمت های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com
قیمت شمش فولادی روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

قیمت های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد
@SpadFoulad
http://www.SpadFoulad.com