SIRSTAT | Masofani saqlang!
777 subscribers
3.24K photos
287 videos
9 files
2.56K links
Sirdaryo viloyati Statistika boshqarmasining rasmiy telegram kanali.

Manzil: 120100, Guliston sh.
Birlashgan ko'chasi, 62

Web sayt sirstat.uz/uz

Facebook facebook.com/sirdayo.viloyati

Instagram instagram.com/sirstat.uz
Download Telegram
to view and join the conversation
Sirdaryo viloyatida 2022 yil 1-yanvar holatiga Ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni (birlikda).
Ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar : 17108 (104.1 %)
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar : 15920 (106.6 %)
Yangi tashkil etilgan korxonalar : 2407 (79.9 %)

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha 2022 yil 1-yanvar xolatiga Faoliyat ko‘rsatayotgan tijorat korxonalari soni (birlikda).
🏢 Mas'uliyati cherklangan jamiyat : 10675
🏘 Oilaviy korxonalar : 354
🏬 Unitar korxonalar : 91
🏭 Xususiy korxonalar : 2472
🏤 Aksiyadorlik jamiyati : 22
🏣 Boshqa korxonlar : 247

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Kichik tadbirkorlik subyektlari soni (2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, birlikda).
Ro‘yhatdan o‘tgan : 14881
-kichik korxonalar : 511
-mikrofirmalar : 14370
Faoliyat ko‘rsatayotgan : 13808
-kichik korxonalar : 501
-mikrofirmalar : 13307
2021 yilda yangi tashkil etilgan : 2309
-kichik korxonalar : 17
-mikrofirmalar : 2292

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni 2022- yilning 1-yanvar holatiga ko‘ra 401 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 33 taga yoki 109,0 % ga oshganligini ko‘rish mumkin. Faoliyat ko‘rsatayotgan oilaviy korxonalar soni 354 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 23 taga yoki 107,0 % ga oshganligini ko‘rish mumkin. 2021- yil yanvar-dekabr oylarida yangi tashkil etilgan oilaviy korxonalar soni 68 tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 36 taga yoki 189,0 % ga oshganligini ko‘rish mumkin.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarningdavlatlar kesimida soni
(2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, birlikda).
🇨🇳 Xitoy Xalq Respublikasi : 47
🇷🇺 Rossiya Federatsiyasi : 23
🇹🇷 Turkiya Respublikasi : 21
🇰🇿 Qozog‘iston Respublikasi : 18
🇰🇷 Janubiy Koreya Respublikasi : 8
🌍 Boshqa mamalakatlar : 74

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Hududlar kesimida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni
(2022 yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, birlikda).
🟢 Guliston shahar : 4450
O‘sish sur'ati : 99.9 %
🟢Yangiyer shahar : 1087
O‘sish sur'ati : 103.4%
🟢Shirin shahar : 398
O‘sish sur'ati : 109.0%
🔹Guliston tumani : 1192
O‘sish sur'ati : 103.7 %
🔹Oqoltin tumani : 854
O‘sish sur'ati : 102.5%
🔹Sardoba tumani : 880
O‘sish sur'ati : 113.3%
🔹Sayhunobod tumani : 1261
O‘sish sur'ati : 101.0 %
🔹Sirdaryo tumani : 1246
O‘sish sur'ati : 57.1 %
🔹Boyovut tumani : 1253
O‘sish sur'ati : 105.0%
🔹Mirzaobod tumani : 1398
O‘sish sur'ati : 109.9%
🔹Xovos tumani : 901
O‘sish sur'ati : 100.1%

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, faoliyat ko‘rsatayotgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar hududlar kesimida taqsimlanganda ularning ulushi, Guliston shahri (25,5 %), Yangiyer shahri (7,9 %), Shirin shahri (2,5 %), Sirdaryo(15,8 %), Sayxunobod (8,0 %), Boyovut (7,3 %), Guliston (6,7 %), Mirzaobod (9,2 %), Oqoltin (5,4 %), Xovos (5,9 %) va Sardoba (5,8 %) tumanlari hissalariga tegishli.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
2021-yilning yanvar-dekabr oylarida yangi tashkil etilgan oilaviy korxonalar,hududlar kesimida taqsimlanganda Guliston shahri (19,2 %), Yangiyer shahri (16,2 %), Shirin shahri (4,4%), Sirdaryo (16,2 %), Sayxunobod (8,8 %), Boyovut (2,9 %), Guliston (16,2 %), Mirzaobod (13,2 %), Xovos (2,9 %) tumanlari ulushni qayt etadi

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, sanoat korxonalari va tashkilotlari soni 2 198 tani tashkil etdi.

Batafsil»»»

Web sayt
| Telegram | Facebook | Instagram
Faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni (iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 1- yanvar holatiga ko‘ra, birlikda).

Batafsil»»»

Web sayt
| Telegram | Facebook | Instagram
Faoliyat ko‘rsatayotgan mas’uliyati cheklangan jamiyatlarning hududlar kesimidagi soni.(2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, birlikda).

Batafsil»»»

Web sayt
| Telegram | Facebook | Instagram
Hududlar kesimida jami xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning qo‘shma korxona va xorijiy korxonalarga taqsimlanishi (2022- yil 1- yanvar holatiga ko‘ra, jamiga nisbatan ulushi, % da).

Batafsil»»»

Web sayt
| Telegram | Facebook | Instagram
Forwarded from Abdurahim Isroilov
# 2021- YIL YANVAR-NOYABR OYLARIDA SIRDARYO VILOYATIDA QURILISH ISHLARI
Sirdaryo viloyatida xususan 2021 yilning yanvar-noyabr oylarida jami qurilish ishlari hajmi 2654,2 mlrd so‘mni tashkil etgan.Shundan davlat mulki hisobidan 203,2 mlrd so‘m, ulushi esa 7,7 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
# SIRDARYO VILOYATINING IMPORT HAJMI

Sirdaryo viloyatining 2021-yil yanvar-noyabr holatiga ko‘ra import hajmi 397,1 mln AQSH dollarini, o‘sish sur'ati esa 106,9 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
# SIRDARYO VILOYATINING EKSPORTI HAJMI

Sirdaryo viloyatining 2021-yil yanvar-noyabr holatiga ko‘ra eksport hajmi 215,2 mln AQSH dollarini, o‘sish sur'ati esa 139,1 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,Sirdaryo viloyatida 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 4283,2 mlrd. so‘mga yetdi. Uning nominal hajmi 980,2 mlrd. so‘mga oshdi. Taqqoslama ekvivalentda, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 121,5% ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
2021- yilning yanvar- dekabr oylarida Sirdaryo viloyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni moliyaviy xizmatlar egalladi va ularning ulushi 31,2 % ni tashkil etdi. Shu bilan birga, yuqori ko‘rsatkichlar savdo xizmatlari (26,3 %), transport xizmatlari (14,8 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlarida (5,8 %) qayd etildi.Me’morchilik va tahlil sohasidagi xizmat ko‘rsatish hajmlarining uncha katta bo‘lmagan o‘sishi kuzatildi, ularning ulushi atigi 0,9 % ni tashkil etdi. Shuningdek, nisbatan yuqori bo‘lmagan ulush sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar 1,9 %, shaxsiy xizmatlar 2,0 %, ijara xizmatlari hissasi 2,0 % ga to‘g‘ri keldi.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Sirdaryo viloyatida 2021 yil yanvar-dekabr oylarida avtomobil transportida yuk aylanmasi 306,9 mln. tonna. km ga yetdi.2020 yil yanvar-dekabr oylarida esa bu ko‘rsatgich 267.9 mln. tonnani tashkil etgan.
Avtomobil transportida ko‘rsatilgan yo‘lovchi aylanmasi 2343,0 mln. kishi. km ni tashkil etdi.O‘tgan yil shu davrga nisbatan ushbu ko‘rsatgich 2233.2 mln. kishini tashkil qilgan.

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.
Forwarded from Abdurahim Isroilov
Viloyatimizda 2021 yil yanvar-dekabr oylarida Moliyaviy xizmatlar hajmi 1336,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi.2020-yilning yanvar- dekabr oylariga taqqoslaganda ularning hajmi 991,0 mlrd. so‘m ga teng bo‘lgan.Moliyaviy xizmatlarining umumiy xizmatlar hajmidagi ulushi esa 31,2 % ni tashkil etdi.Ushbu ko‘rsatgich 2020-yilning yanvar- dekabr oylarida ularning ulushi 30,0 % ni tashkil etgan.
O‘tgan yilning shu davriga nisbatan moliyaviy xizmatlar hajmi 345,5 mlrd. so‘mga ko‘payishi kuzatildi va moliyaviy xizmatlarning o‘sishi 132,1 % ni tashkil etdi.2020-yilning yanvar- sentabr oylariga taqqoslaganda ularning o‘sish sur’ati 147,0 % ga yetgan

Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasi Axborot xizmati.