شبیه سازی و آموزش نرم افزار کامسول
95 subscribers
27 links
همکاری در شبیه‌سازی مسائل صنعتی و دانشگاهی.
با طراحی و ساخت مدل، همگام با شما به زیبایی تحولی خواهیم ساخت.
ارتباط با ادمین:
@simlab_admin
Download Telegram
سلام و احترام

امکان همکاری تحقیقاتی با پژوهشگران ارجمند در حوزه‌ی پزشکی و مهندسی در هریک از فرایندهای پژوهش، طراحی، شبیه‌سازی و ساخت وجود دارد.

حوزه‌های فعال گروه شبیه‌سازی و آموزش سیملب سنتر، به شرح زیر است:

○ Computational AeroAcoustics (CAA).
○ Acoustic-Structure Interaction (ASI).
○ Fluid-Structure Interaction (FSI).
○ Computational Fluid Dynamic (CFD).
○ Numerical simulation.
○ Nonlinear Vibrations (and other nonlinear phenomena).
○ Micro Electro Mechanical Systems (MEMs).
○ Biomechanics and Bio-MEMs.
○ Bio-Acoustical Interaction (BAI).
○ Designing and simulation of Micro/Nano-fluidic systems.
○ Tissue Engineering.
○ Lab on a chip (including organ-on-chip and Tumor-on-chip).
○ Optimization (in CAA, ASI, FSI, CFD, MEMs, and BAI physics).
○ Solar dish (Stirling engine generator and with a new approach by sound generation techniques).
○ New energy transformers (such as acoustics noise, vibration, wind, and wave energy harvester by piezo transducers or traditional generators).
○ Functionally Graded Material (FGM).
○ Composite and anisotropic materials.
○ Multibody Dynamics and rotary systems.

حسین اصغری
مدیر گروه تحقیقاتی سیملب سنتر
http://simlab.center/