سیب آس | sibeas.com
14 members
3 photos
2 videos
1 link
طراحی مشاوره کاشت
انواع گلهای تزئینی , آپارتمانی و گیاهان داروئی
نوسازی یا بازسازی باغچه‌های قدیمی
ایجاد باغچه‌های جدید وزیبا

مشاوره و ارتباط با ما :
🆔 @acegardener

☎️ +1 416 602 8070
وب سایت :
🌏 sibeas.com
🌏 acegardener.ca

کانال:
🆔 @sibeas
Download Telegram
to view and join the conversation
Channel photo updated
📣 خدمات ما در فصل پاییز 📣

🌳 جمع آوری برگ ها و تمیز کاری فصل پاییز
🎄 کاور کردن درختچه های جدید برای پیشگیری از یخ زدگی سرمای شدید زمستان
🌲آماده سازی باغچه ها برای فصل بهار

💢 مشاوره و بازدید رایگان :
☎️ 416-602-8070
آیدی تلگرام :
🆔 @acegardener
وب سایت :
🌏 sibeas.com

🌏 acegardener.ca

کانال تلگرام :
🆔 @sibeas
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ace Gardener. We Do A 2 Z
پایان سالی پرکار و مشتریان پرشماراست سال آینده با قدرت بیش‌تری بر می گردیم تا در خدمت شما باشیم وبا هم طبيعت را دوست بداريم و با طبيعت دوست باشيم گياهاني را پرورش دهيم به هم هديه دهيم لذت در لحظه بودن با طبيعت را تجربه کنیم
416-602-8070 Majid
سرعت - کیفیت - مناسب - بازدید رایگان
https://t.me/joinchat/AAAAAEP6jRK7IL8549gK0g
لینک کانال تلگرام☝️ رایگان
💢 مشاوره و بازدید رایگان :
☎️ 416-602-8070
آیدی تلگرام :
🆔 @acegardener
وب سایت :
🌏 sibeas.com

🌏 acegardener.ca

کانال تلگرام :
🆔 @sibeas
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ace Gardener. We Do A 2 Z
پایان سالی پرکار و مشتریان پرشماراست سال آینده با قدرت بیش‌تری بر می گردیم تا در خدمت شما باشیم وبا هم طبيعت را دوست بداريم و با طبيعت دوست باشيم گياهاني را پرورش دهيم به هم هديه دهيم لذت در لحظه بودن با طبيعت را تجربه کنیم
416-602-8070 Majid
سرعت - کیفیت - مناسب - بازدید رایگان
https://t.me/joinchat/AAAAAEP6jRK7IL8549gK0g
لینک کانال تلگرام☝️ رایگان
💢 مشاوره و بازدید رایگان :
☎️ 416-602-8070
آیدی تلگرام :
🆔 @acegardener
وب سایت :
🌏 sibeas.com

🌏 acegardener.ca

کانال تلگرام :
🆔 @sibeas
Ace Gardener. We Do A 2 Z
پایان سالی پرکار و مشتریان پرشماراست سال آینده با قدرت بیش‌تری بر می گردیم تا در خدمت شما باشیم وبا هم طبيعت را دوست بداريم و با طبيعت دوست باشيم گياهاني را پرورش دهيم به هم هديه دهيم لذت در لحظه بودن با طبيعت را تجربه کنیم
416-602-8070 Majid
سرعت - کیفیت - مناسب - بازدید رایگان
https://t.me/joinchat/AAAAAEP6jRK7IL8549gK0g
لینک کانال تلگرام☝️ رایگان
💢 مشاوره و بازدید رایگان :
☎️ 416-602-8070
آیدی تلگرام :
🆔 @acegardener
وب سایت :
🌏 sibeas.com

🌏 acegardener.ca

کانال تلگرام :
🆔 @sibeas
Ace Gardener. We Do A 2 Z
پایان سالی پرکار و مشتریان پرشماراست سال آینده با قدرت بیش‌تری بر می گردیم تا در خدمت شما باشیم وبا هم طبيعت را دوست بداريم و با طبيعت دوست باشيم گياهاني را پرورش دهيم به هم هديه دهيم لذت در لحظه بودن با طبيعت را تجربه کنیم
416-602-8070 Majid
سرعت - کیفیت - مناسب - بازدید رایگان
https://t.me/joinchat/AAAAAEP6jRK7IL8549gK0g
لینک کانال تلگرام☝️ رایگان
💢 مشاوره و بازدید رایگان :
☎️ 416-602-8070
آیدی تلگرام :
🆔 @acegardener
وب سایت :
🌏 sibeas.com

🌏 acegardener.ca

کانال تلگرام :
🆔 @sibeas
Channel name was changed to «سیب آس | sibeas.com»