Shopbm24h.com - Thông Báo 🔔
1.17K subscribers
169 photos
8 videos
2 files
340 links
Download Telegram
👉 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
- BM350 KHANG XMDN
- Bm50, Bm350 Ngâm, Cổ
- Bm50, Bm350 Cổ Kháng Trắng
- Bm50, Bm350 Ngâm Kháng Trắng
- Bm350 Ngâm Kháng Sẵn TKQC
- Bm1, Bm5 250$, Nolimit
- Via XMDT Tích mới về
- Via 902 Live Ads, Die Ads
- Via Việt, Phi, Thái, Indo, Cổ XMDT
- Clone US kháng 282
- Clone Việt kháng 282
🌺 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
☎️ Zalo: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
👉 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
- Bm50, Bm350 Ngâm, Cổ
- Bm50, Bm350 Cổ Kháng Trắng
- Bm50, Bm350 Ngâm Kháng Trắng
- Bm350 Ngâm Kháng Sẵn TKQC
- Bm1, Bm5 250$, Nolimit
- Via XMDT Tích mới về
- Via 902 Live Ads, Die Ads
- Via Việt, Phi, Thái, Indo, Cổ XMDT
- Clone US kháng 282
- Clone Việt kháng 282
🌺 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
☎️ Zalo: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
👉 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
- Bm50, Bm350 Ngâm, Cổ
- Bm50, Bm350 Cổ Kháng Trắng
- Bm50, Bm350 Ngâm Kháng Trắng
- Bm350 Ngâm Kháng Sẵn TKQC
- Bm1, Bm5 250$, Nolimit
- Via XMDT Tích mới về
- Via 902 Live Ads, Die Ads
- Via Việt, Phi, Thái, Indo, Cổ XMDT
- Clone US kháng 282
- Clone Việt kháng 282
🌺 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
☎️ Zalo: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
👉 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
- Bm50, Bm350 Ngâm, Cổ
- Bm50, Bm350 Cổ Kháng Trắng
- Bm50, Bm350 Ngâm Kháng Trắng
- Bm350 Ngâm Kháng Sẵn TKQC
- Bm1, Bm5 250$, Nolimit
- Via XMDT Tích mới về
- Via 902 Live Ads, Die Ads
- Via Việt, Phi, Thái, Indo, Cổ XMDT
- Clone US kháng 282
- Clone Việt kháng 282
🌺 Shopbm24h.com - Hệ Thống Bán Tài Nguyên Tự Động - Bao uy tín chất lượng 🌺
☎️ Zalo: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
Tut fix tài khoản đã bị hold mới nhất
B1: Sử dụng via die pttt
B2: Vào link 792 chọn tk cần fix
B3: Điền thông tin như hình và chụp toàn màn hình phần thanh toán báo giam tiền
B4: Đợi kq, cả via và tkqc sẽ về trạng thái bình thường
Dame lại cho via die pttt là xong. Done tut
Share Tút Check tín/ Xin Tín khiến ae Mất ngủ . Tút là Real 100%
Bước 1 : Chuẩn Bị VIA EU / IP Ả Rập
Bước 2 : Truy cập link này check , nếu TK đủ điều kiện nhận tín sẽ hiện , chỉ áp dụng TKCN .
https://business.facebook.com/business/help/773730696642507
- Và link 2 đối với các bạn muốn xin tín ( link 220 Xin tín )
https://www.facebook.com/help/contact/708274579910220
📌 TUS KHÁNG TÀI KHOẢN BỊ DIE 273 MỚI NHẤT - TỈ LỆ VỀ CỰC CAO @All
https://shopbm24h.com/blog/tus-khang-tai-khoan-bi-die-273-ti-le-ve-cuc-cao/
TUS XIN REFUND TỪ FACEBOOK
– B1: Fake IP đúng con VIA
– B2: Đổi ngôn ngữ theo đúng VIA
– B3: Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575
– B4: Điền theo ngôn ngữ VIA
Ngày – Tiền – Mã xác nhận mua hàng
Tài khoản và thẻ của tôi bị ai đó hack và chiếm dụng sử dụng dịch vụ Facebook. Tôi không biết khoản thanh toán này, vui lòng kiểm tra giúp tôi. Tôi xin cảm ơn, nếu anh em có PAYPAL thì có thể dùng vì nó trust
– B5: Gửi
– B6: https://www.facebook.com/help/contact/1856425021037976
– B7: Điền theo ngôn ngữ VIA
Ngày – Tiền – Mã xác nhận mua hàng
Tài khoản và thẻ của tôi bị ai đó hack và chiếm dụng sử dụng dịch vụ Facebook. Tôi không biết khoản thanh toán này, vui lòng kiểm tra giúp tôi. Tôi xin cảm ơn
– B8: Gửi và đợi kết quả @All
TUT check admin ẩn BM
https://business.facebook.com/latest/settings/business_users?business_id=XXXX
Thay XXXX bằng ID BM cần check
Sẽ hiển thị đầy đủ admin ẩn của BM @All
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
👉 Shopbm24h.com Update 30/12/2022
. COMBO VIA CỔ CẦM 9 TK CÁ NHÂN LIMIT 50$
. BM50, BM350 KHÁNG
. BM350 NGÂM
. BM350 CỔ
. BM350 XMDN
. VIA MỚI XMDT MỚI VỀ TICK
. CLONE XMDT GIÁ RẺ
. VIA VIỆT, PHI, US CỔ XMDT
. VIA VIỆT LIMIT 1M1
. VIA 902 PHI, VIỆT
. VIA PHÁP, THÁI, ĐỨC CỔ LIMIT 1M1
. CLONE US, VN

🌺 Shopbm24h.com - cung cấp tài nguyên ads bao uy tín 🌺
☎️ Zalo Admin: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
👉 Shopbm24h.com Update 13/01/2023
. COMBO VIA CỔ CẦM 9 TK CÁ NHÂN LIMIT 50$
. BM50, BM350 KHÁNG
. BM350 NGÂM
. BM350 CỔ
. BM350 XMDN
. VIA MỚI XMDT MỚI VỀ TICK
. CLONE XMDT GIÁ RẺ
. VIA VIỆT, PHI, US CỔ XMDT
. VIA VIỆT LIMIT 1M1
. VIA 902 PHI, VIỆT
. VIA PHÁP, THÁI, ĐỨC CỔ LIMIT 1M1
. CLONE US, VN

🌺 Shopbm24h.com - cung cấp tài nguyên ads bao uy tín 🌺
☎️ Zalo Admin: 0399362960
📬 Website: Shopbm24h.com
✔️ Nhóm Zalo Hỗ Trợ Bảo Hành: https://zalo.me/g/iutmzy061
✔️ Telegram Thông Báo Update Hàng: https://t.me/shopbm24h @All
TUT kích Bm Agency update 12/01/2023
- B1: Share đối tác các tài khoản có chi tiêu nhiều sang bm cần kích
- B2: Đợi 4-5 ngày để fb cập nhật
- B3: Vào link này để đăng ký:
https://business.facebook.com/fbp/sign-up
- B4: Chọn Bm cần kích, chọn Agency dòng dưới, Nhấp vào điều khoản màu xanh. Đợi nút đồng ý điều khoản sáng lên thì tích vào ấn gửi là done @All
📌 HƯỚNG DẪN LẤY ẢNH PHÔI XMDT CỦA VIA ĐÃ MUA
🌀 B1: Truy cập vào shopbm24h.com
🌀 B2: Vào mục Lấy ảnh của via xmdt đã mua hoặc vào trang web code2fa.com
🌀 B3: Cho UID via vào mục tiềm kiếm sau đó ấn tải về

Phôi dùng cho anh em XMDT lại via đã bị mất tick hoặc unlock via bị checkpoint 282 @All