શબ્દતીર્થ
188 members
38 photos
13 files
48 links
Download Telegram
to view and join the conversation
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ ૧૮: “જાપ” ક્રિયા નિરર્થક અને યાંત્રિક લાગે છે?

• જેમને જાપનો અનુભવ નથી તેમને “જાપ” ક્રિયા નિરર્થક અને યાંત્રિક લાગે છે તેથી તેઓ તેનો તિરસ્કાર કરે છે અને કહે છે, “ચોક્કસ શબ્દો વારંવાર ગણવાથી શો લાભ!”
• પણ સાચી વાત એ છે કે, શું આપણો સર્વ સમય યુકિતપૂર્ણ વિચારધારામાં જાય છે? મોટા ભાગના માનવીઓનો ભાગ્યે જ થોડો સમય કોઇ એકાદ વિષય ઉપર વ્યવસ્થિત વિચાર કરવામાં જતો હશે!
• આપણી જાગૃતિના ધણા કલાકો નિરર્થક વિચારોમાં, ઇન્દ્રિયાનુભવમાં, સ્મૃતિના વેર વિખેર અંશોમાં, પુસ્તકો કે છાપાની નકામી વિગતોમાં, ટી.વી ની સિરિયલો જોવામાં કે વોટ્સ એપના મેસેજ જોવામાં વહી જાય છે.
• તો શુ કરીએ કે જેથી આપણો સમય નિરર્થક ન જતા સાર્થક બને? એ વાત સાચી છે કે મનુષ્યનું મન નિરર્થક નથી રહી શક્તું, તેમાં કોઇ ને કોઇ પ્રકારના વિચારો અવશ્ય આવવાના જ. તેથી ચારિત્ર ભ્રષ્ટ કરનાર વિચારોના સ્થાને ચારિત્ર વર્ધક વિચારોને સ્થાન આપવામાં આવે તો મનની ક્રિયા પણ ચાલતી રહેશે તથા તેના ઉપર શુભ પ્રભાવ પણ પડતો રહેશે.

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો મન ઉપર પ્રભાવ:
• માનવ મગજમાં જ્ઞાનવાહી અને ક્રિયાવાહી એમ બે પ્રકારની નાડીઓ હોય છે.
1️⃣ જ્ઞાનવાહી: જ્ઞાન વિકાસ માટે.
2️⃣ ક્રિયાવાહી: ચારિત્રના વિકાસ માટે.

• મનુષ્યનું ચારિત્ર તેના સ્થાયી ભાવો જેવા પ્રકારના હોય તેવા જ પ્રકારનું હોય છે.
• જો સ્થાયી ભાવો નિયંત્રિત ન હોય અથવા જેના મનમાં ઉચ્ચ આદર્શો પ્રત્યે શ્રદ્ધા ના હોય તેનું વ્યક્તિત્વ અને ચારિત્ર બંને સારા હોતા નથી (એટલે કે જ્ઞાનવાહી અને ક્રિયાવાહી નાડીઓનો યોગ્ય વિકાસ થયેલ હોતો નથી.)
• દ્રઢ અને સુંદર ચારિત્ર બનાવવા (એટલે કે જ્ઞાન વાહી અને ક્રિયાવાહી ના યોગ્ય વિકાસ) માટે એ આવશ્યક છે કે માણસના મનમાં ઉચ્ચ આદર્શો તરફ શ્રદ્ધાસ્પદ સ્થાયી ભાવ થવો જોઇએ.
• વ્યક્તિના મનમાં જ્યાં સુધી કોઇ સુંદર આદર્શ અથવા કોઇ મહાન વ્યક્તિ તરફ શ્રદ્ધા અને પ્રેમનો સ્થાયી ભાવ નથી હોતો ત્યાં સુધી દુરાચારથી દુર થઇને સદાચારમાં તેની પ્રવૃતિ થઇ શકતી નથી.
• શ્રી નમસ્કાર મંત્ર એક ઉચ્ચ અને પવિત્ર આદર્શ છે કે તેનાથી સુદઢ એવા સ્થાયી ભાવની ઉત્ત્પતિ થાય છે. જેમ જેમ શ્રી નમસ્કાર મંત્રનો મન ઉપર વારંવાર પ્રભાવ પડશે તેમ તેમ સ્થાયી ભાવોમાં સુધારો થશે. સ્થાયી ભાવો માનવના ચારિત્રના વિકાસમાં સહાયક થશે.
• ઉચ્ચ આદર્શને મેળવીને વિવેક અને આચરણને દ્રઢ કરવાથી જ માનસિક વિકાસ અને સહજ પાશવિક પ્રવૃતિઓને દુર કરી શકાય છે.
• અચેતન મન અને અવચેતન મન ઉપર સુંદર સ્થાયી ભાવનો સંસ્કાર નાખે છે.

👉🏻 જેથી અચેતન મનમાં વાસનાઓને એકત્રીત થવાનો અવસર રહેતો નથી.
👉🏻 નૈતિક ભાવનાઓ ઉદય થાય છે.
👉🏻 સંતોષની ભાવના ને જાગૃત​ કરે છે.
👉🏻 સમસ્ત સુખોનું કેન્દ્ર છે.
👉🏻 એક બાજુ પ્રાણ અને શરીરને તો બીજી બાજુ બુદ્ધિ અને આત્માને સુધારનાર છે.
તેથી જ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર વડે આત્મા સમગ્રપણે શુદ્ધ થાય છે.

• આપણે વારંવાર જે નામનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તેના “ભાવો” આપણામાં સ્ફુરે છે અને જાપ દ્રારા સંકલ્પ વિકલ્પમાં દોડતુ મન ફરી ફરીને ભગવાનના નામમાં આવે છે અને આપણામાં
👉🏻 એકાગ્રતા પ્રગટે છે,
👉🏻 પ્રસન્નતા પ્રગટે છે, આત્મસાત્ બની જાય છે,
👉🏻 આત્માને પ્રકાશ તથા પોષણ પ્રાપ્ત થાય છે
👉🏻 અને અંતે આત્માને ઇશ્વરમય બનાવે છે.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ ૧૯: કઇ રીતે જાણવું કે આપણું નવકાર સ્મરણ ફળ્યું?

• કોઇ એવું માને છે કે, ધંધામાં લાભ, લોકમાં યશ, સારું મકાન…વગેરે પ્રાપ્ત થાય અને તે શ્રી ન​વકાર મંત્રની સાધના કરતા હોય તો તેને એમ થાય છે કે મને શ્રી ન​વકાર મંત્રની સાધના ફળી.

પણ સવાલ એ છે કે આપણે નવકારના ફળ તરીકે આવા બાહ્ય સિદ્ધિને જ માનવું?
• માત્ર બાહ્ય ફળ એટલે કે ભૌતિક સુખ શ્રી ન​વકાર મંત્રની સાધનાથી મળે એ માનવામાં કેટલીકવાર એવું બને કે પૂર્વનાં કોઇ આપણા તેવાં અંતરાયકર્મ હોય તો શ્રી નવકાર મંત્રની સાધના કર​વા છતા બાહ્ય ફળ ના મળે.
• તીવ્ર અંતરાયના ઉદયે કાર્ય ન બની આવતા નવકાર પરની શ્રદ્ધા ડગવા માંડે કે નવકાર ગણ્યા પણ કાર્ય ન થયું.

પણ શું માત્ર આ ભૌતિક (મિથ્યા) સુખ માટે જ આપણે શ્રી ન​વકાર મંત્ર ગણ​વાનો છે?
• ના, શ્રી નવકાર મંત્રનું ફળ તો એવું માનવું કે જે નવકારનાં આલંબને અવશ્ય બની આવે.

તો એવા ક્યા ફળ છે જે શ્રી ન​વકાર મંત્રના આલંબને અવશ્ય બની આવે?
• આનો જવાબ નવકારના પદોની અંદર જ સ્પષ્ટ મળે છે. “એસો પંચ નમુક્કારો, સવ્વપાવપ્પણાસણો.” આ પાંચ નમસ્કાર સમસ્ત પાપોનો અત્યંત નાશ કરનારા છે.
• અર્થાત પાંચ પરમેષ્ઠિને નમસ્કાર એ સમસ્ત પાપોનો નાશ કરનાર છે.

તો એ “પાપ” ક્યા?
• જે પાપકર્મ અશુભકર્મ બંધાવે એ પાપ.
• અશુભ કર્મ બંધાવનારાં પાપ છે: મિથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષાદિ કષાયો, અવિરતિ, પ્રમાદ અને હિંસાદિ પાપ-વિચાર-વાણી-વર્તાવ.
• આ સમસ્ત પાપોનો નાશ એ શ્રી ન​વકાર મંત્રની સાધનાનું ફળ છે.

જ્યારે શ્રી નવકાર મંત્ર​ પોતે જ આ ફળ બતાવે છે
• તો પછી આપણે એ જ ફળની આકાંક્ષા રાખીએ કે બીજા કોઇ ફળની? અલબત નમસ્કારથી બીજાં લૌકિક ફળ મળે છે ખરાં, પરંતુ એ ઇચ્છવા માંગવા જેવી વસ્તુ નથી.
• ઇચ્છવા-માંગવા જેવી વસ્તુ આ મિથ્યાત્વ રાગ-દ્વેષાદિનો નાશ છે. માટે પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારનું એ જ ખરેખરું ફળ માની એની જ કામના-ઝંખના આકાંક્ષા રાખવાની.

ધનના ઢગલા કે મોટા રાજ્પાટની સિદ્ધિ મળે કિન્તુ જો આ મિથ્યાત્વાદિ પાપ રહેવાના જ હોય, તો અહીં ઉન્માદ અશાંતિ અને પરલોકે નરકાદિ દુર્ગતિઓમાં ભ્રમણ સિવાય બીજું શું જોવા મળે?
👉🏻 બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી પાસે છ ખંડનું અને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ પાસે ત્રણ ખંડનું સામ્રાજ્ય હતું,
👉🏻 પરંતુ રાગાદિ પાપો જાલિમ ઊભા હતાં, તો મરીને એ સાતમી નરકે ગયા. આવી નરકે લઇ જનારી સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિને સાચી સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ શાની કહેવાય?
👉🏻 માટે જ​, મિથ્યાત્વ-રાગાદિ પાપ નાશને જ સાચી સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ માની નમસ્કારના ફળમાં એ પાપનાશ જ ઇચ્છવાનો છે.

• શ્રી નમસ્કાર-મહામંત્રનો પ્રભાવ અચિંત્ય છે, અદ્ભુત છે, મહા-આપત્તિઓનું નિવારણ શ્રી નવકાર મંત્રથી જ​ થાય છે.
• માટે આપણે એ વિચાર​વું જ રહ્યુ કે શ્રી ન​વકારમંત્રનો જાપ આપણે ભૌતિક સુખ માટે તો નથી કરી રહ્યા ને?…

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ ૨૦A: શ્રી નવકારમંત્રના આલંબને મોક્ષ સાધના

જીવ નો આજ સુધી મોક્ષ કેમ થયો નથી?

• જીવે કદી પોતાની અશુદ્ધિઓ દૂર કરી નથી અથ​વા તો અશુદ્ધિઓ જેનાથી દૂર થાય તે ઉપાયોનું સાચું આલંબન તેણે કદી લીધું નથી.

• તો તે કયા ઉપાય છે જેથી મોક્ષ સાધના સરળ બને?

શ્રી નમસ્કાર મંત્રની સાધના દ્રારા જીવની શુદ્ધિમાં અનન્ય કારણભૂત​:
1️⃣ કૃતજ્ઞતા
2️⃣ પરોપકારિતા
3️⃣ આત્મસમદર્શિત્વ​
4️⃣ પરમાત્મસમદર્શિત્વ​
આદિ ભાવો મહામંત્રના સાધકમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

પરમેષ્ઠિઓ આ ચારેય ભાવથી ભરપૂર છે એટલે તેમનું આલંબન લેનારમાં તે ભાવો પ્રગટે તે સહજ છે.

1️⃣ કૃતજ્ઞતા એટલે શું?
• હું તમામ વિશ્વનો દેવાદાર છું, અનાદિ કાળથી અનેકના દુ:ખમાં હું નિમિત્ત બન્યો છું, અનેક જીવોએ અનેક​વાર મારું ભલું કર્યું છે તેથી એ ઋણમાંથી મુક્ત થ​વા માટે મારે સૌનું ભલું ઇચ્છ​વું જ જોઇએ અને શક્તિ મુજબ મારે સૌનું ભલું કર​વું એ મારી ફરજ છે.
• મનમાં આ ભાવ થ​વો એ જ કૃતજ્ઞતા.
• આ કૃતજ્ઞતા ગુણના પાલનપૂર્વક કરાતાં નમસ્કારનો પ્રભાવ એવો અચિંત્ય છે કે આપણા તમામ અંતરાયો ને દૂર કરાવી આપણા સર્વ ઇચ્છિતોની પ્રાપ્તિ કરાવી આપે છે.


2️⃣ પરોપકારિતા એટલે શું?
• નમ્રપણે બીજાનું ભલું કર​વું.
• નમો અરિહંતાણં પદ એ પરોપકાર ગુણની જ પ્રતિષ્ઠા છે.
• મન​-વચન​-કાયા અને બીજી પણ પ્રાપ્ત સામગ્રીને પરનું હિત થાય એ રીતે યોજ​વી તેનું નામ પરોપકાર છે.
• શ્રી તીર્થંકરો પોતે પણ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનારાઓને ભયંકર સંસારથી તારક પ્ર​વચન વડે પાર ઉતારું એ રીતે વિચાર કરીને જે જે પ્રકારે બીજાઓને ઉપકાર થાય તે તે પ્રકારે ઉદ્યમ કરે છે.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૦B: શ્રી નવકારમંત્રના આલંબને મોક્ષ સાધના

શ્રી નમસ્કાર મંત્રની સાધના દ્રારા જીવની શુદ્ધિમાં અનન્ય કારણભૂત​:
1️⃣ કૃતજ્ઞતા
2️⃣ પરોપકારિતા
3️⃣ આત્મસમદર્શિત્વ​
4️⃣ પરમાત્મસમદર્શિત્વ​
આદિ ભાવો મહામંત્રના સાધકમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે.

પરમેષ્ઠિઓ આ ચારેય ભાવથી ભરપૂર છે એટલે તેમનું આલંબન લેનારમાં તે ભાવો પ્રગટે તે સહજ છે.

ગઇ કાલનાં ભાગમાં આપણે કૃતજ્ઞતા અને પરોપકારિતા વિશે જોયું...
હ​વે આગળ​,

3️⃣ આત્મસમદર્શિત્વ એટલે શું?
• જગતના તમામ આત્માઓ આપણા આત્માની સમાન છે તેવો ભાવ એટલે આત્મસમદર્શિત્વ ભાવ​.
• આપણને જેમ સુખ ઇષ્ટ છે અને દુ:ખ અનિષ્ટ છે તેમ જગતના તમામ જીવો ને સુખ ઇષ્ટ છે અને દુ:ખ અનિષ્ટ છે તેવો ભાવ રાખ​વો એટલે જ આત્મસમદર્શિત્વ.
• આત્મસમદર્શિત્વભાવ પ્રગટ્યા વિના ક્ષમા વગેરે ભાવો પણ પ્રગટી શકતા નથી.
• વીર પ્રભુએ તે ભાવ સર્વ જીવો સુધી વિસ્તાર્યો હતો, એકપણ જીવને બાકાત રાખેલ નહીં તેથી જ દંશ​વા આવેલ ચંડકૌશિક ઉપર પણ ભગવાન પોતાનો અખંડ મૈત્રીભાવ ટકાવી શક્યા હતા કારણ કે ભગ​વાનના આત્મામાં જગતના તમામ જીવો પ્રત્યે આત્મસમદર્શિત્વનો ભાવ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો હતો, તેથી ચંડકૌશિક જેવા અપરાધી ના હ્રદયમાં પણ સ્વાર્થભાવ વિલીન થઇ ગયો.
• પ્રભુની કરુણાપૂર્ણ દ્રષ્ટિએ તેનામાં પરહિતચિંતાનો ભાવ એવો જાગૃત કર્યો કે પ્રાણાંતે પણ સર્પનો એ ભાવ હણાયો નથી.

4️⃣ પરમાત્મસમદર્શિત્વ એટલે શું?
• પરમાત્મસમદર્શિત્વ ભાવ એટલે મારો આત્મા પરમાત્મા સમાન છે
• જગતના તમામ જીવો મારા આત્મા સમાન છે આવો આત્મસમદર્શિત્વ ભાવ આવ્યા વિના જ મારો આત્મા પરમાત્મા સમાન છે એ માનવા માત્રથી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને એ સાચું પરમાત્મસમદર્શિપણું નથી પણ તે એક પ્રકારની ભ્રમણા છે.
• કારણ વિનાજ કાર્ય સિદ્ધિ માની લેવા જેવી બાળ ચેષ્ઠા છે.
• શ્રી ન​વકારમંત્ર ગણતી વખતે પાપનાશ અને મંગલનું આગમન પ્રયોજન તરીકે રહેવું જોઇએ.
• પાપનાશનો અર્થ પાપના બીજનો નાશ સમજ​વાનો છે. પાપનું બીજ એટલે જ અનાત્મસમદર્શિત્વ.
• મંગળનું આગમન એટલે પરમાત્માપદની પ્રાપ્તિ. તેનું બીજ પરમાત્મસમદર્શિત્વ ભાવ છે.
• અંશથી પણ તે બંને પ્રકારનો ભાવ જો નવકારની આરાધના વડે ના વિકસે તો આરાધના નિષ્ફળ છે.

આ રીતે સમજીને વિધીપૂર્વક આરાધેલો શ્રી નવકાર મંત્ર મોક્ષ સુખનું કારણ બને છે અને જ્યાં સુધી મોક્ષ ના મળે ત્યાં સુધી પણ આ લોકમાં સર્વત્ર પ્રશસ્ત અર્થ, કામ, આરોગ્ય અને આનંદ મંગળ તથા પરલોકમાં દેવ અથ​વા મનુષ્યની ઉત્તમ ગતિ અને બોધી વગેરેને પ્રાપ્ત કરાવી અંતે સિદ્ધિના અનંત સુખને આપનારો બને છે.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૧: શ્રી ન​વકારમંત્ર ચૌદપૂર્વનો સાર

શું ચૌદપૂર્વનું અગાધજ્ઞાન માત્ર નવપદોમાં (નવકારના) સમાવી શકાય?

👉🏻 એ શંકાનું સમાધાન નીચેની કથામાં મળી રહેશે.

• ચાર ગોઠીયા મિત્રો હતા. તેઓ ભણવા માટે કાશી ગયા. ત્યાં બાર વર્ષ રહીને દરેકે એક એક શાસ્ત્રમાં નિપુણતા-માસ્ટરી મેળવી.
• એકે આયુર્વેદમાં, બીજાએ ધર્મશાસ્ત્રમાં, ત્રીજાએ નીતિશાસ્ત્રમાં, અને ચોથાએ કામશાસ્ત્રમાં.
• ચારે મિત્રોએ વિચાર કર્યો કે આપણે આપણું જ્ઞાન જગત આગળ મૂકીએ અને ધન મેળવીએ.
• એ માટે ચારે એ નિર્ણય કર્યો કે દરેકે પોતપોતાના વિષય પર લાખ લાખ શ્લોક પ્રમાણ ગ્રંથ લખ​વો.
• નિર્ણય મુજબ રાત-દિવસ જહેમત ઉઠાવી તેઓએ ગ્રંથો તૈયાર કર્યા. પરંતુ જ્યાં સુધી એની કદર કરનાર ન મળે ત્યાં સુધી એ ગ્રંથોની કિંમત શું?

• તેઓની નજર જિતશત્રુ રાજા તરફ ગઈ. તે રાજા વિઘાપ્રિય હતો. તેની પાસે આપણી કદર થશે એમ વિચારી ચારે પંડિતો ગ્રંથોના થોકડા ઉપાડી - જિતશત્રુ રાજાના દરબારે પહોંચ્યા.
• રાજાએ આગમનનું કારણ પૂછ્યું.
• પંડિતોએ સઘળી હકીકત જણાવીને કહ્યું કે, આપ અમારા ગ્રંથો સાંભળી જરૂર અમારી કદર કરશો.
• આ સાંભળી વિદ્વાન રાજા સમજી ગયો કે એક એક વિષય ઉપર લાખ લાખ શ્લોકો રચ્યા છે એટલે વિષયને વિસ્તારવાની શક્તિ તો આ પંડિતોમાં અજબ છે, પરંતુ એનો સંક્ષેપ કરવાની શક્તિ-કળા જોઉં તો ખબર પડે કે પંડિતોને પોતપોતાના વિષયનું જ્ઞાન કેટલું સંગીન છે.

• રાજા: રાજય કારભારના અનેક કામોમાં હું ચાર લાખ શ્લોક ક્યારે સાંભળું માટે કંઈક સંક્ષેપ કરો. તો વળી હું વિચાર કરું.
• પંડિતો: અમે એનું અર્ધું કરી નાખીએ.
• રાજા: તોય બે લાખ શ્લોક સાંભળવાનો સમય મને ક્યાંથી?
• પંડિતો: સારું, દસ-દસ હજાર કરીએ
• રાજા: એ પણ ઘણું વધારે કહેવાય.
• પંડિતો: એક એક હજારમાં અમે એનો સાર લખી નાખીએ.
• રાજાએ વિચાર્યું કે એક લાખને એક હજારમાં ઉતારવાની શક્તિ છે. તો હજી જોઉં કે કેટલો સંક્ષેપ કરી શકે છે..
• રાજા: હજી કાંઈક ઓછું કરો.
• પંડિતો: સો સો શ્લોકો
• રાજા: હજી ઓછું કરો.
• પંડિતો: દશ, દશ શ્લોકમાં એનો સાર આપીએ.
• રાજા: તોય ચાલીસ શ્લોકો થાય એટલું બધું યાદ ન રાખી શકે.
• પંડિતો: ઠીક ત્યારે એક એક શ્લોકમાં અમારા ગ્રન્થનો નિષ્કર્ષ આપી દઈએ.
• રાજા: બહુ સરસ પણ આટલી મહેનત કરીને તમે જે ગ્રંથો બનાવ્યા. તેનો નિષ્કર્ષ તમે મને આપો તે હું કંઠસ્થ રાખી શકું તો સારું. ચાર શ્લોક યાદ રાખવા ભારે પડે. માટે તમે જો એક એક પાદમાં એને સંકોચી શકો તો મારે એક શ્લોક યાદ રાખવો પડે. તે હું સહેલાઈથી યાદ રાખી શકું.
• પંડિતો: ઠીક, અમે એક શ્લોકમાં અમારા ગ્રંથોનું તત્ત્વ તમને આપીએ છીએ. તે સાંભળો. ત્યાંને ત્યાં જ એક એક પાદમાં પોતાના ગ્રંથોનું રહસ્ય બોલી ગયા:

जीर्णे भोजनमात्रेयः कपिलः प्राणिषुदया ।
बृहस्पतिरविश्वासः पाञ्चालः स्त्रीषु मार्दवम् ॥

• આયુર્વેદશાસ્ત્ર​ના પારગામી આત્રેય નામના પંડિતે પહેલા પાદમાં આયુર્વેદશાસ્ત્ર​નો સાર બતાવ્યો કે આરોગ્ય માટે પહેલાંનું ભોજન પચ્યા પછી નવું ભોજન કરવું.
• ધર્મશાસ્ત્ર​ના વિશારદ પંડિત કપિલે બીજા પાદમાં ધર્મનો સાર પ્રાણીદયા બતાવી.
• અર્થશાસ્ત્ર​માં નિષ્ણાત પંડિત બૃહસ્પતિએ ત્રીજા પાદમાં અર્થશાસ્ત્ર​નો સાર બતાવ્યો કે ધનના વિષયમાં કોઈનો વિશ્વાસ ન કરવો.
• ચોથા પાંચાલ નામના પંડિત પણ ચોથા પાદમાં કામશાસ્ત્રનો ટુંકમાં સાર બતાવ્યો.
• લાખો શ્લોકોનો સંક્ષેપ જેમ એક શ્લોક-ચાર પાદમાં થઈ શક્યો. તેમ ચૌદપૂર્વનો સંક્ષેપ નવપદમાં થઈ શકે છે.
• જેમ લાખો મણ ગુલાબમાંથી અત્તર કાઢ્યું હોય છે, એનું એક ટીપું આખા હોલને મઘમઘતો કરી દે છે. કારણ મણો બંધ ગુલાબનું સત્ત્વ એ એક ટીપામાં છે. તેમ શ્રી નવકાર એ ચૌદપૂર્વનું અત્તર છે. એમાં આપણને દ્રઢ વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા જોઇએ.

શ્રીનવકાર મહામંત્ર ચૌદપૂર્વનો સાર છે એનો અર્થ એ કે નવકારનો વિસ્તાર તે ચૌદપૂર્વ.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૨A : શ્રી ન​વકાર મંત્રમાં નમો પદ શું સુચ​વે છે?

શ્રી ન​વકારમાં આપણે “નમો” પદનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ, તો એવું તો શું મહ્ત્વ છે “નમો” પદનું?
• નમો પદ
👉🏻 શરણગમન
👉🏻 દુષ્કૃતગર્હા અને
👉🏻 સુકૃતાનુમોદના
એ ત્રણેના સંગ્રહરુપ છે.

બીજી રીતે જોઇએ તો
• પ્રથમ પાંચ પદ શરણગમન સૂચ​વનારા છે.
• છઠ્ઠુ અને સાતમું પદ દુષ્કૃતગર્હા સૂચ​વનારા છે.
• આઠમું અને ન​વમું પદ સુકૃતાનુમોદના છે.

શરણગમન કોનું?
• ત્રણ લોકના સર્વ શ્રેષ્ઠ નાથ, અનુત્તર પુણ્યના નિધાન જેમના રાગ, દ્વેષ, મોહ ક્ષીણ થઈ ગયા છે તેવા, અચિંત્ય ચિંતામણિ, ભવસમુદ્રમાં જહાજ સમાન, એકાંતે શરણ કરવા યોગ્ય અરિહંતોનું મને શરણ હો.
• જેઓના જરા મરણ સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છે, કર્મના કલંકને જેઓને વેદ​વાના નથી, જેમની સર્વ પીડાઓ નાશ પામી છે, કેવળજ્ઞાન કેવલ દર્શનને ધારણ કરનારા, સિદ્ધિપુર નિવાસી અનુપમ સુખથી યુક્ત, સર્વથા કૃતકૃત્ય એવા સિદ્ધભગવંતોનું મને શરણ હો…
• પ્રશાંત ગંભીર આશય​વાળા, સાવધ યોગથી અટકેલા, પાંચ પ્રકારના આચારને જાણનારા, પરોપકારમાં રક્ત, પદ્માદિની ઉપમાવાળા, ધ્યાન અધ્યયનથી યુક્ત, વિશુદ્ધ થતા ભાવવાળા સાધુનું મને શરણ હો.
• સુર અસુર મનુષ્યોથી પૂજિત, મોહરૂપી અંધકારને (નાશ કરવા) માટે સૂર્યસમાન​, રાગદ્વેષરૂપી ઝેરનો નાશ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ મંત્ર સમાન, સઘળા કલ્યાણોનું કારણ, કર્મવનને બાળવા અગ્નિસમાન, સિદ્ધપણા (મુક્તિ)ના સાધક કેવલજ્ઞાનીઓએ પ્રરૂપેલાં જૈન ધર્મનું મને શરણ હો.

શરણગમન શા માટે?
• શરણગમનથી ભ​વભ્રમણનો ઉચ્છેદ થાય છે
• શરણગમન - આચાર્યના આચાર-ચારિત્ર ગુણને વિકસાવે છે.
• શરણગમનથી ભ​વ્યત્વનો પરિપાક થાય છે.
• શરણગમન વિધ્નોથી બચાવી લે છે

દુષ્કૃતગર્હા અને સુકૃતાનુમોદના એટલે શુ? એ વિશે હ​વે આપણે પછી ના ભાગ મા જોઇશુ.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૨B : શ્રી ન​વકાર મંત્રમાં નમો પદ શું સુચ​વે છે?

આગળના ભાગમાં આપણે “શરણગમન” વિશે જોયુ.
આ ભાગમાં આપણે દુષ્કૃતગર્હા એટલે શું? એ જાણીએ.

👉🏻 દુષ્કૃતગર્હા સમજ​વા સૌ પ્રથમ આપણે દુષ્કૃત એટલે શું? એ જાણીએ.

દુષ્કૃત એટલે
• અનાદિકાળથી જીવે બીજા જીવોનું અહિત જ કર્યું છે. એને જ સારુ માન્યું છે, આ દુષ્કૃત છે.
• દુષ્કૃત એટલે અર્થ અને કામ.
• અર્થ અને કામ પાછળ જે જીવન વેડફીએ છીએ, જે ઉચ્ચભાવો ને વેડફીએ એ જ દુષ્કૃત.
• દુષ્કૃત ને દૂર​ કર​વું એ જ​ દુષ્કૃતગર્હા

જરુર વિચાર થાય કે દુષ્કૃત ને દૂર​​ કેમ કર​વું?
• દુષ્કૃત ને પ્રણિધાન થી દૂર​ કરી શકાય​.

પણ આ પ્રણિધાન એટલે શું?
• પ્રણિધાન એટલે મન​-વચન​-કાયા ઓતપ્રોત કરવા. પ્રણિધાનનો બીજો અર્થ છે સંકલ્પ​.

તો ચાલો દષ્ટાંતથી જોઇએ, સંકલ્પ કેવો જોઇએ,
• પાંચ પાંડ​વોની પત્નિ દ્રોપદી. એક વાર નારદ ઘરે આવે છે અને દ્રોપદીએ તેમનો વિનય ના કર્યો અને નારદ ને લાગ્યુ ખોટું.
• આકાશગામિનિ વિદ્યાથી ધાતકીખંડમાં પહોંચ્યા. ત્યાં પદ્મોત્તર રાજા આગળ દ્રૌપદીના રૂપના ખૂબ વખાણ કર્યા એટલે પદ્મોત્તર રાજા લલચાયો.
• કોઈ પણ હિસાબે મેળવવી છે. એણે દેવમિત્રની સહાય લીધી. પેલા દેવે દ્રૌપદીને તેના પલંગ સાથે જંબુદ્વિપમાંથી ધાતકી ખંડમાં લાવીને મૂકી દીધી.
• સવાર પડતાં પાંડવોને દ્રૌપદી દેખાતી નથી. આજુ-બાજુ શોધે છે પણ પત્તો મળતો નથી.
• કૃષ્ણની સહાય લે છે. આ બાજુ નારદ અહીં આવ્યા.

કૃષ્ણે પૂછ્યું, દ્રૌપદી જોઈ?

નારદ કહે, ધાતકીખંડમાં દ્રૌપદી જેવી જ કોઈ સ્ત્રી હતી ખરી.

• કૃષ્ણ​ સમજી ગયા કે આ નારદજીનું જ કામ છે.

પાંડવોને કહ્યું, ચાલો આપણે ધાતકીખંડમાં જવું પડશે.

• કૃષ્ણ દેવની આરાધના કરીને ૨ લાખ યોજનનો પુલ બનાવી ઘાતકીખંડમાં પહોંચ્યાં. અહીં આવીને બધા પદ્મોત્તર રાજાના રાજ્ય બહાર રોકાયા.

પાંડવો કૃષ્ણને કહે, હવે તમે આરામ ફરમાવો. પદ્મોત્તર રાજાને જીતીને અમે દ્રોપદીને લઈ આવીએ છીએ.

કૃષ્ણ કહે, પણ પેલો બળવાન છે.

પાંડવો કહે, કંઈ વાંધો નહિ. કરેંગે યા મરેંગે.

• દ્રૌપદીને પાછા લઈને જ ફરીશું. સંકલ્પ સાથે નીકળે તો છે પણ આ પાંચ સામે પદ્મોત્તર રાજાનું ખૂબ મોટુ સૈન્ય છે.
• આ પાંચ ઘણી મહેનત કરે છે પણ રાજાને જીતી શક્તા નથી. વીલા મોઢે પાછા ફર્યા.

કૃષ્ણ કહે, મને ખબર જ હતી કે તમે વીલા મોઢે પાછા ફરશો.

પાંડ​વો પૂછે, કેમ?

કૃષ્ણ કહે, તમે ગયા ત્યારે સંકલ્પ જ અધૂરો કર્યો.

કરેંગે યા મરેંગે એ અધૂરો સંકલ્પ છે.
“કરકે હી રહેંગે” એવો સંકલ્પ જોઈએ.

• સંકલ્પ જેટલો પ્રબળ તેટલી સિદ્ધિ નિકટ​.
• તો ચાલો આપણે પણ આપણા દુષ્કૃત દૂર​ કરવાનો સંકલ્પ કરીએ

સુકૃતાનુમોદના એટલે શુ? એ વિશે હ​વે આપણે પછી ના ભાગમાં જોઇશુ.
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁
પ્રણામ!
કશું યાદ આવ્યું?...

આ વર્ષે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ધૂમ મચાવેલ
'પર્વાધિરાજ પર્યુષણ' ડિજિટલ મેગેઝિન,
જેમાં શ્રી પ્રેમભુવનભાનુસૂરિજી સમુદાયના 50થી વધુ વિદ્વાન મહાત્માઓની કલમના આપ સૌ સાક્ષી બન્યા હતાં...,
તે જ 8 દિવસોના લેખોનો સંગ્રહગ્રંથ
આર્ટ પેપર ઉપર,
ખૂબ જ આકર્ષક રૂપરંગ સાથે
આપ જિજ્ઞાસુઓના અતિઅગ્રહવશ (ખૂબ જ મર્યાદિત પ્રત), પૂ.સાધુ.સાધ્વીજી ભ.માટે તથા સદગૃહસ્થો માટે લાવી રહ્યા છીએ!

જે પણ ગૃહસ્થને રસરુચિ હોય તેઓશ્રી માત્ર ₹.૨૦૦/- ભરીને આ રસથાળ ઘરે બેઠાં મેળવી શકશે.
સંગ્રહ ગ્રંથ મેળવવા માટે:-
▪️ આપનું નામ તથા સરનામું પિનકોડ નંબર સાથે મોકલવું.
(આમાં ભૂલચૂક હશે તો તે માટે આપ સ્વયમ્ જવાબદાર રહેશો.)

▪️Google pay M.No.9687364546

( Pay કર્યા પછી, આપેલ નંબર પર વોટ્સએપ દ્વારા screenshot પણ મોકલી આપશો.)
🙏આ સાથે આપને ટૂંક સમયમાં પુસ્તક મળી જશે.🙏
🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁🌼🍁
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૨C: શ્રી ન​વકાર મંત્રમાં નમો પદ શું સુચ​વે છે?

આગળના ભાગમાં આપણે “શરણગમન” અને “દુષ્કૃતગર્હા” વિશે જોયું.
આ ભાગમાં આપણે સુકૃત-અનુમોદના એટલે શું? એ જાણીએ.

સુકૃત-અનુમોદના એટલે
• સારા કૃત્ય ની અનુમોદના

પણ​ કોના સુકૃતની અનુમોદના કરવાની?
• આપણા અને બીજાના.
• સુકૃતની અનુમોદનાથી, સુકૃત ના ગુણાકાર થાય.

શા માટે સુકૃતની અનુમોદના કરવાની?

👉🏻 શાસ્ત્રમાં સુકૃત અનુમોદના નું દ્રષ્ટાંત​:

• શાલીભદ્રે સંગમના ભવમાં એક જ વાર ખીર ભાવપૂર્વક વહોરાવી અને તેના ફળ રૂપે અઢળક ઋદ્ધિના સ્વામી થયા.
• એ જ્યારે નાનપણમાં શેરીમાં રમતો હોય એ વખતે નાના છોકરાઓ મહાત્માને તેડી લાવે, પોતાના ઘરે વહોરવા લઈ જાય, આ પણ સાથે જાય. પોતાની શક્તિ નથી. છતાં મનોરથ કરે, ક્યારે હું પણ મારા ઘરે તેડી જઈશ, વહોરાવીશ?
• સંગમ રોજ મનોરથ કરે છે, ક્યારે સાધુ મહાત્મા પધારે ને હું વહોરાવું.
• અહીં જુઓ કે એને બે ટાઈમ પોતાને વાપરવાના ફાંફા છે. ભયંકર દરિદ્રતા છે. આખો દિવસ મા મહેનત કરીને રોટલો કમાય છતાં પેટ ભરાતું નથી એવા અંતરાય ઉદયમાં છે. પણ આવી સ્થિતિમાં કેવા ઉત્તમ મનોરથ છે?
• બધાના ઘરેથી લાવેલી વસ્તુઓમાંથી એ ખીર બનાવી. જીંદગીમાં પ્રથમવાર ખાવા મળી છે. છતાં મનોરથ છે કે કોઇક સાધુ મહાત્મા પધારે તો વહોરાવું.
• ને આજે જ મહાત્મા પધારે છે. માસક્ષમણના તપસ્વી છે. આજે સામગ્રી પણ ઉત્તમ અને મહાત્માનું પાત્ર પણ ઉત્તમ પોતાના ભાવ તો “ઊંચા છે જ”.
• જે કદી પહેલા ચાખી પણ નથી એવી પણ ખીર પોતાના માટે રાખ્યા વગર બધી વહોરાવી દીધી.
મહાત્મા ગયા પછી એમ થયું કે આજે બેડો પાર થઈ ગયો.
• પછી તો મા એને બીજી વધેલી ખીર આપે છે. પણ એનાથી અજીર્ણ થાય છે.
• પણ આનું મન એક જ કે કેવો સુંદર લાભ મળ્યો સતત આ જ ભાવમાં છે ને એવી અનુમોદના કરી કે પુણ્યના ગુણાકાર થયા ને તે એવા કે તે રાત્રે જ મૃત્યુ પામી ને ભદ્રામાતાની કુક્ષિમાં આવ્યા.

• મનુષ્યજન્મ ને એમાં પણ જન્મતા જ શ્રીમંતાઈ. જન્મતા જ પાર વગરની ઋદ્ધિ ને થોડા મોટા થયા ને દેવતાઈ ઋદ્ધિ, વળી, સાધુના દાનથી મળ્યું એટલે ભોગવવાની મૂર્છા ન જાગી પણ છોડવાની બુદ્ધિ જાગી.
સત્વ મળ્યું.
• પૂર્વ ભવમાં સાધુ ભગવંત મળ્યા. તો આ ભવે મહાવીર ભગવાન મળ્યા.
• બધી રીતે પુણ્યના ગુણાકાર થયા.
• શાલીભદ્રના ભવથી અનુત્તર વિમાનમાં ને ત્યાંથી મહાવિદેહમાં મનુષ્ય થઈ મોક્ષે જશે.

આપણે એના કરતા અનેકગણું વહોરાવ્યુ છે છતા પરિણામ કેમ ના આવ્યું?
• આપણે ધર્મક્રિયા એકાગ્રતાપૂર્વક, રુચિપૂર્વક, આદર અને બહુમાનપૂર્વક કરતા નથી. તેની જગ્યાએ પાપની ક્રિયા રસપૂર્વક થાય છે.
• ધર્મક્રિયા કરતા પહેલા તેની વારંવાર ઇચ્છા-ભાવના કર​વાની અને કર્યા પછી સુકૃતની અત્યંત અનુમોદના કર​વાની.
• આપણા સુકૃતની અનુમોદના મનમાં કર​વી અને દુનિયામાં કરીએ તો સુકૃત ના ભાગાકાર થાય​. અને બીજાના સુકૃતની અનુમોદના ભરપેટ બધાની સમક્ષ કર​વાની.

• આપણે પણ આજથી સુકૃતની અનુમોદના કરવાની આદત કેળ​વીએ.

“નમો” પદ​ ના અર્થ ના સાર વિશે આપણે પછી ના ભાગ મા જોઇશું.
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
ન​વકાર મહામંત્ર​
ભાગ​:૨૩: શ્રી ન​વકાર​ સ્વરુપની અનુભૂતિ

ષડાવશ્યકમય શ્રી ન​વકાર​ સ્વરુપની અનુભૂતિ માટેની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા:
• સામાયિક નમો વડે થાય છે અર્થાત નમો સામાયિક માટે છે.

1️⃣ નમો: સામાયિક આવશ્યક​
2️⃣ અરિહંતાણં - સિદ્ધાણં : ચતુર્વિશતિસ્ત​વ​ આવશ્યક
3️⃣ આયરિયાણં - ઉવજ્ઝાયાણં - લોએ સ​વ્વસાહૂણં: ગુરુવંદન​ આવશ્યક
4️⃣ એસો પંચ નમુક્કારો - સ​વ્વ પાવપ્પણાસણો: પ્રતિક્રમણ​ આવશ્યક
5️⃣ મંગલાણં ચ સ​વ્વેસિં: કાયોત્સર્ગ​ આવશ્યક
6️⃣ પઢમં હ​વઇ મંગલં: પ્રત્યાખ્યાન​ આવશ્યક

આ બધા આવશ્યક શું સુચ​વે છે?

1️⃣ સામાયિક આવશ્યક​:
• સમભાવ સ્વરુપ કર​વા માટે શ્રાવક​-શ્રાવિકા ના જીવનમાં ઘર​-વ્ય​વસાયનો ત્યાગ કરી બે ઘડી સર્વસાવદ્ય​યોગ છોડવા પૂર્વક સામાયિક કરે છે.

2️⃣ ચતુર્વિશતિસ્ત​વ​ આવશ્યક:
• ચોવીસે તીર્થંકર ભગ​વંતોની સ્તુતિ-પ્રાર્થના-વંદના કરવા તે ચતુર્વિશતિસ્ત​વ.

3️⃣ ગુરુવંદન આવશ્યક:
• દેવ ગુરુને ભક્તિભાવ પૂર્વક વંદન-પ્રણામ કર​વા તે.

4️⃣ પ્રતિક્રમણ આવશ્યક:
• પાપોથી પાછા હઠવાની મનોવૃતિ કેળવવી તે

5️⃣ કાયોત્સર્ગ આવશ્યક:
• કરેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિતરુપે કાયાની તમામ ચેષ્ટા રોકીને આત્માને પ્રભુના ધ્યાનમાં એકાગ્ર કર​વો તે.

6️⃣ પ્રત્યાખ્યાન આવશ્યક:
• કરેલા પાપોના પ્ર​ક્ષાલન માટે તથા ફરીથી આવા પાપો કર​વાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન ના થાય તે માટે કંઇક અંશે વિરતિધર્મ સ્વીકાર​વો તે.

શ્રી ન​વકાર મંત્રના પ્રથમ પદમાં ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ એ ત્રણે પ્રકારના યોગનો સમાવેશ થયેલો છે.

• નમો એ ઇચ્છાયોગનું પ્રતીક છે.
• અરિહં પદ શાસ્ત્રયોગનું પ્રતીક છે.
• તાણં પદ સામર્થ્યયોગનું પ્રતીક છે.

વધુ હ​વે પછીના ભાગમાં,
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶
JOIN US
વ્હોટસ​એપ ગ્રુપમાં જોડાવવા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jj
ટેલીગ્રામમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/tele
ફેસબુકમાં જોડાવ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/fb
વેબસાઇટ પર તમામ લેખો વાંચ​વા માટે:
https://zcna4.app.goo.gl/jjs
🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶