کالای ساختمانی (یوروفیکس)
33 subscribers
41 photos
1 video
1 link
Download Telegram
همتراز کننده کاشی و سرامیک
تراز کننده کاشی و سرامیک جهت هم سطح بودن
مزایا:
سهولت در نصب کاشی و سرامیک
بسته بندی :
گوه:100عددی
کیلیپس:100عددی
T.me/Mohammadnaeini1985:ادمین☆


☆وب سایت: http://kalayesakhtemani.ir

اینستا گرام:
https://instagrm.com/mohammad_naeini21
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
همتراز کننده کاشی و سرامیک
تراز کننده کاشی و سرامیک جهت هم سطح بودن
مزایا:
سهولت در نصب کاشی و سرامیک
بسته بندی :
گوه:100عددی
کیلیپس:100عددی
T.me/Mohammadnaeini1985:ادمین☆


☆وب سایت: http://kalayesakhtemani.ir

اینستا گرام:
https://instagrm.com/mohammad_naeini21
Channel name was changed to «چسب(یوروفیکس)»
Channel name was changed to «کالای ساختمانی چسب(یوروفیکس)»
Channel name was changed to «کالای ساختمانی (یوروفیکس)»
آبندی آلچی بای
آبندی آلچی بای به صورت پودر مایع سفید می باشد برای مقاوم سازی سطوح نم دار مخازن سیمانی و اسختر سرویس های بهداشتی استفاده می شود
مزایا:
سهولت انجام کارو مقاوم در برابر سرما و گرما و چسبندگی بالا
بسته بندی:
پودی20کیلویی
مایع10کیلوی
T.me/Mohammadnaeini1985:ادمین☆


☆وب سایت: http://kalayesakhtemani.ir

اینستا گرام:
https://instagrm.com/mohammad_naeini21
مایع مکمل
مایع مکمل چسب پودری برای چسبندگی بالا و مقاوت در برابر نم استفاده میشود
بسته بندی:
11 کیلو گرم
T.me/Mohammadnaeini1985:ادمین☆


☆وب سایت: http://kalayesakhtemani.ir

اینستا گرام:
https://instagrm.com/mohammad_naeini21