سمسا ی تهرانیان
2 members
6 photos
Download Telegram
to view and join the conversation
updated group photo
updated group photo
بخاری مروارید سوز
مدل ۱۵۰۰۰
دارای دوسال گارانتی
قیمت واقعی۶۳۰۰۰۰ تومان
قیمت در حراج ۵۸۰۰۰۰ تومان
کد : م ۱۵
بخاری مروارید سوز
مدل ۱۲۰۰۰
دارای دوسال گارانتی
قیمت واقعی۵۶۰۰۰۰ تومان
قیمت در حراج ۵۲۰۰۰۰تومان
کد : م ۱۲
بخاری مروارید سوز
مدل۱۲۰۰۰
دارای دوسال گارانتی
قیمت واقعی ۵۰۰۰۰۰تومان
قیمت در حراج ۴۶۰۰۰۰ تومان
کد : م ۹
بخاری های مرواریدسوز در اندازه های گوناگون
دارای دو سال گارانتی
مدل ۱۵۰۰۰: ۵۸۰۰۰۰ تومان
مدل ۱۲۰۰۰: ۵۲۰۰۰۰ تومان
مدل ۹۰۰۰: ۴۶۰۰۰۰ تومان
اجاق گاز طرح فر پنج شعله
دارای سه رنگ سفید نقره ای مشکی
دارای فندک
قیمت واقعی: ۵۵۰۰۰۰ تومان
قیمت در حراج : ۵۰۰۰۰۰ تومان
اجاق گاز طرح فر چهار شعله
دارای سه رنگ سفید نقره ای مشکی
دارای فندک
قیمت واقعی: ۵۵۰۰۰۰ تومان
قیمت در حراج : ۵۰۰۰۰۰ تومان