Smart Bourse
5 members
73 photos
10 files
19 links
Download Telegram
to view and join the conversation
Smart Bourse
Photo
داستان #غگل و 23 کندل طلایی

در بررسی تکنیکی غگل عدد 23 دارد تکرار میشود و شاید قصدش طلایی شدن باشد.
در موج جنبشی 366 درصدی اخیرش، با 23 کندل به این دستاورد رسید.
بعد با 23 کندل اصلاح کرد در قالب موج a
موج b دلچسبی داشت با بازدهی 53 درصد
و الان 21 کندل است که دارد اصلاح میکند (شاید در قالب موج c ) و تنها 2 کندل فاصله دارد برای تکرار 23 طلایی
هدف بعدی بالاست در حد اهداف سرکارخانم ... که ما جرات مطرح کردنش را نداریم. ولی همین اندازه برای امثال ما کافی است که یک اصلاح سه موجی و تجمع قیمت و زمان در منطقه اشباع، میتواند نوید یک صعود دلچسب را بدهد. حالا اگر هم در حد 366 درصد نشد مشکلی نیست در همان حد موج b باشد با رشد کمی بیشتر از 50 درصد راضی هستیم.
ببینیم چه رخ میدهد.
Forwarded from کدال۳۶۰
#گکوثر
پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه

❇️سرمایه فعلی: 110 میلیون ریال

❇️#درصد_افزایش_سرمایه: %3,381

❇️مبلغ #افزایش_سرمایه: 3,719 میلیون ریال

❇️محل تأمین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

❇️موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

❇️تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/03/31

▪️انجام افزایش سرمایه نیازمند موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1399/04/01 12:34:15
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#خودکفا
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (#حسابرسی_شده)

▪️شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1398، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم 8,261 ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده کمتر از یک درصد افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از تغییر مقدار سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها و افزایش جمع درآمدهای عملیاتی در گزارش حسابرسی شده بوده است.

▪️«خودکفا» با سرمایه ثبت شده 500,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 مبلغ 4,130,635 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

1399/04/15 11:25:13
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#وپترو
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)

▪️شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1399 به ازای هر سهم 1,100 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %10,900 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %132 جمع درآمدهای عملیاتی و رشد %117 درآمد سود سهام بوده است.

▪️«وپترو» با سرمایه ثبت شده 1,820,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/02/31 مبلغ 2,001,539 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

1399/04/17 15:04:25
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#برکت
گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1398/12/29

1399/04/20 13:23:05
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#بکام
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

▪️شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابلهای مخابراتی شهید قندی) در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 415 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %5,088 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %386 درآمدهای عملیاتی بوده است.

▪️«بکام» با سرمایه ثبت شده 600,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 248,879 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

⬅️برنامه های با اهمیت دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30: صادرات کالا به کشور سوریه و عودت کالای فروش رفته به اتیوپی در حال انجام است و تلاش برای رسیدن به فروش برنامه ریزی شده است

1399/04/30 17:41:40
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#کالا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

▪️شرکت بورس کالای ایران در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 205 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %32 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %19 درآمدهای عملیاتی و رشد %42 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

▪️«کالا» با سرمایه ثبت شده 1,860,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 381,432 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

1399/04/30 18:02:17
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#بورس
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

▪️شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 1,373 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %659 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %470 درآمدهای عملیاتی بوده است.

▪️«بورس» با سرمایه ثبت شده 2,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 2,746,811 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

1399/04/30 18:26:16
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#شسینا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)

▪️شرکت صنایع شیمیایی سینا در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 1,003 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %40 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از افت %46 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بوده است.

▪️«شسینا» با سرمایه ثبت شده 30,713 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 30,804 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

⬅️برنامه های با اهمیت دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30: اجرای اصلاح اساسنامه ، اجرای افزایش سرمایه شرکت تا میزان 400 درصد از محل سود انباشته

1399/04/30 19:03:40
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#زشگزا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای #دوره_3_ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

▪️شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد در دوره 3 ماهه منتهی به خرداد 1399 به ازای هر سهم 762 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل %7 افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتاً ناشی از رشد %390 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه و رشد %9 درآمدهای عملیاتی بوده است.

▪️«زشگزا» با سرمایه ثبت شده 80,000 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 60,958 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

⬅️دلایل اصلاح: با توجه به اینکه فرم تفسیری شماره 2 واحد سنجش غیر فعال بود اصلاحیه مربوط به مواد اولیه و مقدار مصرف سه ماهه می باشد.

⬅️برنامه های با اهمیت دوره 9 ماهه منتهی به 1399/12/30: برنامه ریزی در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه و همچنین عملیاتی اجرایی و اتمام طرح افزایش ظرفیت 500 راسی از برنامه های با اهمیت شرکت در سال 1399 خواهد بود

1399/04/31 12:43:59
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#ساذری
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص #افزایش_سرمایه

❇️حسابرس و بازرس قانونی: موسسه حسابرسی ارکان سیستم

❇️سرمایه فعلی: 6,000 میلیون ریال

❇️#درصد_افزایش_سرمایه: %4,900

❇️مبلغ #افزایش_سرمایه: 294,000 میلیون ریال

❇️محل تأمین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

❇️موضوع افزایش سرمایه: پرداخت بدهیهای شرکت وایجاد خطوط تولید جدید وبهبود نسبتهای مالی وتغییر در ساختار مالی

❇️تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/04/23

▪️انجام افزایش سرمایه نیازمند موافقت سازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

🔗لیست کامل افزایش سرمایه

1399/05/01 16:31:20
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from کدال۳۶۰
#برکت
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی

▪️پیرو ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 659963 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1399/05/12 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.

1399/05/12 18:45:46
⬇️⬇️⬇️⬇️
@Codal360_ir
Forwarded from بنیاد سهم
#فاما
عملکرد مردادماه شرکت صنعتي آما

▪️شرکت در مردادماه 446.9 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع پنج ماهه سال مالی خود به فروش 1579.6 میلیارد ریالی رسیده است.
فروش مرداد نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 122 درصد افزایش داشته است.
مجموع فروش پنج ماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 76 درصد افزایش داشته است و میانگین فروش پنج ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 34 درصد بیشتر می باشد.

✍️ مقدار فروش داخلی شرکت در ماه مرداد مجموعا ۱,۹۰۲ تن بوده که فروش ماه قبل شرکت ۲,۱۴۵ تن بوده است. نرخ فروش الکترود جوشکاري اصلی ترین محصول شرکت نسبت به تیرماه ۱۰ درصد افزایش و در دیگر محصولات نیز افزایش نرخ داشته است. فروش مرداد شرکت بالاترین فروش سه ساله اخیر شرکت بوده است.

♻️پوشش فروش 12 ماهه سال قبل: 56%

💟@bonyadsahm
Forwarded from بنیاد سهم
#غدام
عملکرد مردادماه شرکت خوراک دام پارس

▪️شرکت در مردادماه 90.5 میلیارد ریال فروش داشته است که در مجموع هشت ماهه سال مالی خود به فروش 398.5 میلیارد ریالی رسیده است.
فروش مرداد نسبت به ماه قبل 23 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 812 درصد افزایش داشته است.
مجموع فروش هشت ماهه شرکت نسبت به مشابه سال گذشته 232 درصد افزایش داشته است و میانگین فروش هشت ماهه نسبت به میانگین دوازده ماهه سال قبل 273 درصد بیشتر می باشد.

✍️ کل مقدار فروش شرکت در ماه مرداد ۱,۹۳۰ تن بوده که فروش ماه قبل شرکت ۱,۸۴۸ تن بوده است. نرخ فروش دان مرغ شرکت نسبت به مردادماه ۳۲ درصد رشد داشته است. فروش شرکت بالاترین فروش سه ساله اخیر شرکت بوده است.

♻️پوشش فروش 12 ماهه سال قبل: 249%

💟@bonyadsahm
#خودکفا به هیج وجه فروشی نیست 😎