Sufi Exchange
5.54K members
134 photos
17 videos
1 file
627 links
جهت خرید و فروش ارز با ایدی یا شماره تلفن مربوطه تماس بگیرین

+46761681128

@sufiexchange


https://t.me/sarafisufi


https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است

نرخ لحظه ای امروز چهاردهم اکتبر :
🇸🇪
قیمت خريد ٢۹۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۳۰۰٠) و فروش ۰۰٠📞 تومان
🇳🇴
قیمت خريد ٢۸۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ٢۹۰٠) و فروش ۰٠٠📞 تومان
🇪🇺
قیمت خريد حواله ۳۳۰٠٠ و فروش حواله ۰۰۰۰📞 تومان

☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w

@SufiExchange
🚨مشتریان گرامی به اطلاع میرساند که بانکهای ایران در روز های شانزدهم و هفدهم اکتبر تعطیل است و کلیه حوالجات شبا بعد از این تاریخ انجام میپذیرد. 🚨
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید


نرخ لحظه ای امروز نوزدهم اکتبر :
نقدی
🇸🇪کرون سوئد ۳۱۰۰
🇳🇴کرون نروژ ۳۰۰۰
🇪🇺یورو ۳۴۰۰۰

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است

حسابی
🇸🇪کرون سوئد ٢۹۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۳۰۰٠)
🇳🇴کرون نروژ ٢۹۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۳۰۰٠)
🇪🇺یورو

حواله خارج از سوئد (IBAN)
🇸🇪کرون سوئد ۳۲۰۰
🇳🇴کرون نروژ ۳۱۰۰
🇪🇺یورو ۳۴۰۰۰

نرخ فروش ۰۰٠📞 تومان
🇸🇪کرون سوئد ۰۰۰
🇳🇴کرون نروژ ۰۰۰۰
🇪🇺یورو ۰۰۰۰☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w

@SufiExchange
💢💢فروش ویژه (حواله از ایران ) مقدار محدودی کرون برای مبالغ کمتر از بیست هزار کرون
سوئد ۳۳۵۰
نروژ ۳۲۵۰
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔴درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید🌹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید


نرخ لحظه ای امروز بیست و یکم اکتبر :
نقدی
🇸🇪کرون سوئد ۲۷۰۰
🇳🇴کرون نروژ ۲۵۰۰
🇪🇺یورو ۲۹۰۰۰

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است

حسابی
🇸🇪کرون سوئد ٢۶۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۷۰٠)
🇳🇴کرون نروژ ٢۵۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۶۰٠)
🇪🇺یورو

حواله خارج از سوئد (IBAN)
🇸🇪کرون سوئد ۲۸۰۰
🇳🇴کرون نروژ۲۶۰۰
🇪🇺یورو ۲۹۰۰۰

نرخ فروش ۰۰٠📞 تومان
🇸🇪کرون سوئد
🇳🇴کرون نروژ
🇪🇺یورو☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید


نرخ لحظه ای خرید امروز بیست و دوم اکتبر :
نقدی
🇸🇪کرون سوئد ۲۸۵۰
🇳🇴کرون نروژ ۲۵۰۰
🇪🇺یورو ۳۰۰۰۰

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است

حسابی
🇸🇪کرون سوئد ٢۷۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۸۰٠)
🇳🇴کرون نروژ ٢۵۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۶۰٠)
🇪🇺یورو

حواله خارج از سوئد (IBAN)
🇸🇪کرون سوئد ۲۸۵۰
🇳🇴کرون نروژ۲۶۰۰
🇪🇺یورو ۳۰۰۰۰

نرخ فروش ۰۰٠📞 تومان
🇸🇪کرون سوئد
🇳🇴کرون نروژ
🇪🇺یورو☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w

@SufiExchange
🚨مشتریان گرامی به اطلاع میرساند که بانکهای ایران در روز های بیست و پنج اکتبر تعطیل است و کلیه حوالجات شبا بعد از این تاریخ انجام میپذیرد. لذا نظر به تقارن اینروز با تعطیلات آخر هفته صرافی نیز در روز مذکور تعطیل میباشد 🚨
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید


نرخ لحظه ای خرید امروز بیست و چهارم اکتبر :

حسابی
🇸🇪کرون سوئد ٢۷۰٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۸۰٠)
🇳🇴کرون نروژ ۰۰۰۰۰
🇪🇺یورو ۳۰۰۰۰

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است

نقدی
🇸🇪کرون سوئد ۲۸۵۰
🇳🇴کرون نروژ ۲۶۰۰
🇪🇺یورو ۳۰۰۰۰

حواله خارج از سوئد (IBAN)
🇸🇪کرون سوئد ۳۰۰۰
🇳🇴کرون نروژ۲۷۰۰
🇪🇺یورو ۳۰۰۰۰

نرخ فروش ۰۰٠📞 تومان
🇸🇪کرون سوئد
🇳🇴کرون نروژ
🇪🇺یورو☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w

@SufiExchange
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
درود بر شما ، نظر به نوسانات ارز قبل از هر خرید و فروش با ما در تماس باشید


نرخ لحظه ای خرید امروز بیست و ششم اکتبر :

حسابی
🇸🇪کرون سوئد ٢۶۵٠ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۸۰٠)
🇳🇴کرون نروژ ۲۵۰۰ ( مبالغ بالای ده هزار كرون ۲۶۵٠)
🇪🇺یورو ۲۹۰۰۰

توجه 👈 امکان خرید نقدی در شهرهای استکهلم و مالمو و گوتنبرگ و اسلو نروژ و مادريد اسپانيا میسر است


نرخ فروش ۰۰٠📞 تومان
🇸🇪کرون سوئد
🇳🇴کرون نروژ
🇪🇺یورو☎️
شما میتوانید با همین شماره از طریق واتس آپ ، وایبر و تلگرام با ما در تماس باشید.

🇸🇪 mobil : 0761681128
🇮🇷 mobil : 09129347364
🇪🇸 mobil :0747796646

جهت آگاهی از نرخ روزانه خرید و فروش میتوانید عضو کانال تلگرام ما شوید

https://t.me/joinchat/AAAAAD7QlXWd-W2yuJs98w

@SufiExchange