شرکت بازرگانی سام آسیا
66 members
4 photos
44 links
فعال در زمینه صادرات و واردات و توزیع و ترخیص کالا وبسایت : www.samasia.co اینستاگرام: instagram.com/samasiaco ایمیل: info@samasia.com
Download Telegram
to view and join the conversation
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۳ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۶۰۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵
🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۹۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۹۶۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۵ 🔸

🔷جو :
▫️جو آلمانی بندرامام بارگیری سریع

🔷 سبوس :
▫️سبوس گندم زر و مانا

🔷کنجاله :
▫️کنجاله سویا اتکا بارگیری به روز
▫️کنجاله سویا نابدانه سمنان
▫️کنجاله سویا برزیل بارگیری اصفهان
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه بارگیری ۴۸ساعته

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠کانال تلگرام :
https:/t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http:samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۵ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۲۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco
🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۶ 🔸

🔷جو :
▫️جو آلمانی بندرامام بارگیری سریع

🔷سبوس :
▫️سبوس گندم زر و مانا

🔷کنجاله :
▫️‼️کنجاله سویا هندی بارگیری گرگان بارگیری به روز قیمت عالی‼️
▫️کنجاله سویا نابدانه سمنان
▫️کنجاله سویا برزیل بارگیری اصفهان
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه بارگیری ۴۸ساعته

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۶ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ اکراین بارگیری عالی با هماهنگی
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
▫️ بهپاک بهشهر محدود با هماهنگی
▫️ اکسدانه تهران با هماهنگی

🔷 تفاله:
▫️ بیستون با هماهنگی
▫️ همدان با هماهنگی

🔷 سبوس زر:
▫️ کرج بارگیری خوب با هماهنگی

🔷کنجاله :
▫️ کنجاله آفتابگردان ( پلت - روس ) باهماهنگی
▫️کنجاله پنبه ( تخت - آذربایجان ) با هماهنگی

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
http:// samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۶ 🔸

🔷 ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1350
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو :
▫️جو آرژانتین بندرامام واریزی 1360

🔷کنجاله :
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه 2405
▫️کنجاله کلزا یگانه خزر 2405

🔷فرآورده های ذرت :
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری باهماهنگی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران باهماهنگی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین با هماهنگی

🔷روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) :
▫️فول فت سویا 3505
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4455

🔷 کنسانتره :
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
▫️یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷جوش شیرین :
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۷ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ اکراین بارگیری عالی با هماهنگی
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵
▫️ المان بارگیری خوب با هماهنگی

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
▫️ بهپاک بهشهر محدود با هماهنگی
▫️ اکسدانه تهران باهماهنگی

🔷 تفاله:
▫️ بیستون ۲۱۷۵
▫️ همدان ۲۲۱۵

🔷 تفاله پرک:
▫️ شاهرود محدود با هماهنگی ۲۰۲۵

🔷 سبوس زر:
▫️ کرج بارگیری خوب باهماهنگی

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۸ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۶

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
▫️ بهپاک بهشهر محدود با هماهنگی
▫️ اکسدانه تهران با هماهنگی

🔷 تفاله:
▫️ بیستون ۲۱۶۰
▫️ شاهرود محدود با هماهنگی ۲۰۳۰

🔷 سبوس زر:
▫️ کرج بارگیری خوب با هماهنگی

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasico

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۱۳۹۸/۳/۲۸🔸

🔷 ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1350
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو:
▫️جو آرژانتین بندرامام واریزی 1355
▫️ جو آلمانی بندر امام بارگیری سریع

🔷 سبوس:
▫️سبوس گندم زر و مانا

🔷کنجاله :
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه 2405
▫️کنجاله کلزا یگانه خزر 2405
▫️کنجاله سویا نابدانه سمنان باهاهنگی
▫️کنجاله سویا هندی بارگیری گرگان

🔷فرآورده های ذرت :
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری باهماهنگی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران با هماهنگی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین با هماهنگی

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپرانرژی) :
▫️فول فت سویا 3500
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4450

🔷 کنسانتره:
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
▫️یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷جوش شیرین :
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۹ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۶

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۹

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۲۰

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۲۹ 🔸


🔷 ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1355
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو :
جو آرژانتین بندرامام واریزی 1360


🔷کنجاله :
کنجاله کلزا کرمانشاه 2410
کنجاله کلزا یگانه خزر 2410

🔷فرآورده هاهی ذرت :
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری قیمت تلفنی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران تلفنی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین قیمت تلفنی

🔷 روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) :
▫️فول فت سویا 3510
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4456


🔷 کنسانتره :
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
▫️یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷 جوش شیرین:
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190


💠 کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۳۰ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۵۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۳/۳۰ 🔸


🔷 جو‌:
▫️جو داخلی جوین خراسان فوری بار قیمت خوب

🔷 کنجاله :
▫️کنجاله سویا هندی بارگیری گرگان بارگیری به روز قیمت عالی
▫️کنجاله سویا آرژانتین بارگیری اصفهان
▫️کنجاله سویا برزیل بارگیری اصفهان
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه بارگیری ۴۸ساعته

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۲ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۲ 🔸

🔷 ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1350
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو:
▫️جو آرژانتین بندرامام واریزی ۱۳۵۵
▫️جو آلمانی بندر امام بارگیری سریع
▫️ جو داخلی جوین خراسان بارگیری سریع

🔷 دانه سویا :
▫️دانه سویا داخلی مغان بارگیری سریع
🔷کنجاله :
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه 2405
▫️کنجاله کلزا یگانه خزر 2405
▫️کنجاله سویا برزیل بارگیری اصفهان
▫️کنجاله سویا آرژانتین بارگیری اصفهان

🔷 فرآورده های ذرت :
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری قیمت تلفنی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران تلفنی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین قیمت تلفنی

🔷روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی):
▫️فول فت سویا 3505
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4456

🔷 کنسانتره :
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
🔷یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷 جوش شیرین :
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۳ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ اکراین بارگیری عالی ؟
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵
▫️ المان بارگیری خوب ؟

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
▫️ بهپاک بهشهر محدود با هماهنگی ۲۴۱۵
▫️ اکسدانه تهران ۲۴۶۰

🔷 تفاله:
▫️ بیستون ۲۱۲۵
▫️ همدان ۲۱۸۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۴
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵
📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۴ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۱
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۴ 🔸

🔷ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1350
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو:
▫️جو آرژانتین بندرامام واریزی 1355

🔷 کنجاله :
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه 2405
▫️کنجاله کلزا یگانه خزر 2405

🔷فرآورده های ذرت:
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری قیمت تلفنی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران تلفنی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین قیمت تلفنی

🔷 روغن غنی شده گیاهی (هایپر انرژی) :
▫️فول فت سویا 3505
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4455

🔷کنسانتره :
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷 صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
▫️یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷 جوش شیرین :
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱09111101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام :
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۵ 🔸
کلیه اقلام واریز:

🔷 ذرت:
▫️ اکراین مدلل ۱۳۰۵
▫️ اکراین محدود با هماهنگی
▫️ برزیل مدلل ۱۳۵۵

🔷 سویا:
▫️ فول فت کرمانشاه مدلل ۳۵۰۵

🔷 جو:
▫️ ارژانتین مدلل ۱۳۵۵
▫️ المان محدود با هماهنگی

🔷 کلزا:
▫️ پلت کرمانشاه ۲۴۰۵
▫️ پلت یگانه خزر گرگان ۲۴۰۵
▫️ بهپاک بهشهر محدود با هماهنگی ۲۴۱۰
▫️ اکسدانه تهران ۲۴۶۰

🔷 روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی):
▫️ مدلل ۴۴۶۵
▫️ سمنان مدلل ۴۴۶۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۴۴۶۵

🔷 دان آماده:
▫️ (کلهر دانه) پیش اغازین ۳۰۱۹
▫️ (کلهر دانه) اغازین ۲۸۶۱
▫️ (کلهر دانه) رشد ۲۷۲۹
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۱ ۲۵۹۱
▫️ (کلهر دانه) پایانی ۲ ۲۴۴۵

🔷 کنسانتره ۴۰% گوشتی:
▫️ مدلل ۳۸۱۵
▫️ کرمانشاه مدلل ۳۸۸۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره پرورش:
▫️ مدلل ۳۳۳۵

🔷 کنسانتره ۴۰ درصد تخمگذار - دوره تولید:
▫️ مدلل ۳۳۲۵

📞 01734363036
📱0911101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام:
https://t.me/samasiaco

🌐 وبسایت:
https://samasia.co
🔶 سام آسیا ۹۸/۴/۵ 🔸

🔷 ذرت :
▫️ذرت برزیل بندرامام باتاخیر 1350
▫️ذرت اکراین بندرامام با تاخیر 1300
▫️ذرت علوفه بسته بندی ۳۰کیلویی

🔷 جو :
▫️جو آرژانتین بندرامام واریزی 1355

🔷 کنجاله :
▫️کنجاله کلزا کرمانشاه 2405
▫️کنجاله کلزا یگانه خزر 2405
▫️کنجاله سویا هندی بارگیری گرگان
▫️ کنجاله سویا آرژانتین بارگیری اصفهان
▫️کنجاله سویا برزیل بارگیری اصفهان

🔷 فرآورده های ذرت :
▫️پوسته ذرت غنی شده (جایگزین سبوس با ۲۰‎٪پروتیین) فقط پودری قیمت تلفنی
▫️گلوتن ذرت ایرانی 60% تهران تلفنی
▫️گلوتن مایع ۴۰درصد پروتیین قیمت تلفنی

🔷 روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) :
▫️فول فت سویا 3505
▫️روغن غنی شده گیاهی (هایپرانرژی) فله کرمانشاه واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله بندر امام واريزي فی 4455
▫️روغن غنی شده گیاهی(هایپر انرژی) فله سمنان واريزي فی 4455

🔷 کنسانتره :
▫️کنسانتره 40% گوشتی بندر امام واريزي 3895
▫️کنسانتره 40% گوشتی کرمانشاه دانه واريزي 3975

🔷صدف معدنی:
▫️پودری کیسه
▫️شکری فله 65 کیسه
▫️گرانول فله 70 کیسه

🔷صدف دریا فله آستارا:
▫️خام درشت
▫️خردشده

🔷کربنات کلسیم:
▫️نیم تا یک میل کیسه فله
▫️سه تا پنج میل کیسه فله
▫️یک تا سه میل کیسه فله

🔷بنتونیت سمنان بسته ۳۵کیلویی:
▫️مش ۲۰۰چسبندگی بالا
▫️مش ۲۰۰با چسبندگی و توکسین بایندر
▫️مش ۴۰۰ باچسبندگی بالا و افلاتوکسین دار

🔷 جوش شیرین:
▫️جوش شیرین کریستالی شیراز-مشهد
▫️جوش شیرین پودری شیراز-مشهد

📞01734363036
📱0911101195
📱09111758190

💠 کانال تلگرام :
https:// t.me/samasiaco

🌐 وبسایت :
http://samasia.co