آریاسوئیچ شبستری
7 subscribers
27 photos
4 files
27 links
آریاسوئیچ شبستری تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط لاله زار شمالی پاساژسبحان
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷ _ ۶۶۷۳۴۱۰۶_ ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷
https://t.me/joinchat/AAAAAFQNtjGz2M9uoSh0Og
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
Download Telegram
رله حفاظتی ثانویه همیانفن مدل DOA 2.1

فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFQNtjGz2M9uoSh0Og

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
سکسیونرگازی سرتیری سارل ایتالیاقطع ووصل دستی وموتوردار۲۴کیلولت ۶۳۰ آمپر


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFQNtjGz2M9uoSh0Og

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
باکس روکارتم ترکیه باقابلیت نصب پریزسه شاخه،چهارشاخه،پنج شاخه،۱۶آمپر،۳۲آمپر،۶۳آمپر ونصب پریزتکفار ۱۶آمپر دربغل باکس


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/joinchat/AAAAAFQNtjGz2M9uoSh0Og

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
قفل سوئیچی دژنکتورگازی پارس سوئیچ


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
شارژرباطری رله ثانویه میکرو


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
سه راهی صنعتی سیار ( کرال ) فردان


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
دژنکتور خلاء ( لترال ) فرمان از پهلو زیمنس


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
نرومادگی سه شاخه سه فاز فردان الکتریک


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
باکس روکار تم ترکیه باقابلیت نصب پریزومینیاتوری تک فاز وسه فاز


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
نشانگر مقره خازنی ونیکا


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
سکسیونرقابل قطع زیربارفیوزخورایران سوییچ


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
مقره خازنی ۲۴کیلوولت ونیکا


فروشگاه آریاسوئیچ شبستری
تهیه وتوزیع لوازم برقی فشارضعیف وفشارمتوسط
آدرس : تهران خیابان لاله زار شمالی چهارراه منوچهری پاساژسبحان طبقه سوم واحد۳۱۱
مدیریت فروش صمداسمری
تلفن های تماس ۶۶۷۳۴۱۰۷_۶۶۷۳۴۱۰۶
تلفن همراه ۰۹۱۲۳۰۵۹۶۵۷

کانال واتساپ
https://chat.whatsapp.com/IGeVyNAAUY47DvRert1M7V
کانال تلگرام
https://t.me/samadasmari2020

آیدی پیج اینستاگرام
https://instagram.com/asmarisamad?igshid=deyzmejuivub
وب سایت
https://ariaswitch.1st.ir
کاتولوگ دژنکتور خلا پارسوییچ مدل VP4/E
کاتولوگ دژنکتورخلا پارس سوییچ مدل VP4
کاتولوگ تم مدل سال 2011
کاتــــولـــوگ دژنـــگتور زیــــمنس مـــدل لتــــرال