سجاده فرش مناجات
53 subscribers
54 photos
فرش سجاده ای مناجات
تولید کننده ی انواع فرش سجاده ای 440,500,700 و 1000 شانه
با الیاف مرغوب و عالی
شماره تماس :
09131630120
03154760700
یوسفیان آرانی
Download Telegram
to view and join the conversation
#طرح_تشریفاتی_سمیع
#زمینه_روناسی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_تشریفاتی_سمیع
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_عرفان
#زمینه_روناسی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_عرفان
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_عرفان
#زمینه_گردویی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_عرفان
#زمینه_سبز
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_شمسه
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️قابل بافت در کیفیت های 500 و 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_شمسه
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️نمونه مسجد مفروش شده با کیفیت 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_شمسه
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️نمونه مسجد مفروش شده با سجاده فرش شمسه آبی 700 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_تشریفاتی_سمیع
#زمینه_سبز
@sajjademonajat
✴️نمونه مسجد مفروش شده با سجاده فرش سمیع سبز 500 شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_علیم
#زمینه_سبز
@sajjademonajat
✴️نمونه مسجد مفروش شده با سجاده فرش علیم سبز
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_غفور
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️نمونه مسجد مفروش شده با سجاده فرش غفور آبی
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_جلال
#زمینه_سبز
@sajjademonajat
✴️نمونه بافته شده در کیفیت طرح ۷۰۰ تراکم ۲۱۰۰
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
#طرح_غفور
#زمینه_آبی
@sajjademonajat
✴️نمونه سجاده بافته شده در کیفیت ۵۰۰ شانه
🖌محصولی از فرش مناجات

☎️ارتباط با مدیر فروش:
03154760700
09131630120
@yousefian1988
سجاده فرش
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
سفارشات در تمامی طرح ها و رنگ ها پذیرفته می شود .
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
سجاده فرش
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۴۰۰
سفارشات در تمامی طرح ها و رنگ ها پذیرفته می شود .
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
سجاده فرش
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۴۰۰
سفارشات در تمامی طرح ها و رنگ ها پذیرفته می شود .
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 29 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 10 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.