سهمتو | Sahmeto
1.32K subscribers
1.05K photos
1.07K links
✔️کانال رسمی سهمتو

💯 سرمایه گذاری آسان در بازار ارز دیجیتال

🌏 آدرس وب سایت : Sahmeto.com

👤 پشتیبانی سهمتو : @SahmetoSup
Download Telegram
to view and join the conversation
♨️ آمار سهم ها با بیشترین توصیه به خرید و فروش در کانال های بورسی

توصیه به خرید: #فملی #شپنا #خودرو
توصیه به فروش: #فروس #سمگا #سمازن«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #ریشمک با بیشترین توصیه به خرید در کانال های بورسی

تحلیلگران عقیده دارند ریشمک در کف قیمتی در حال معامله و کف سازی است.

تعداد سیگنال خرید : 8
تعداد سیگنال فروش : 0«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #حتوکا با بیشترین توصیه به خرید در کانال های بورسی

تعداد سیگنال خرید : 8
تعداد سیگنال فروش : 0«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ روند توصیه نماد#حتوکا در کانال های بورسی تلگرام

تعداد سیگنال خرید امروز : 5
تعداد سیگنال خنثی امروز : 1
تعداد سیگنال فروش امروز : 0

حتوکا بعد از سیگنال شدن توسط کانال های تلگرامی به صف خرید رسید و هم اکنون با 718 هزار سهم در صف خرید به کار خود ادامه می دهد.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ روند توصیه نماد#برکت در کانال های بورسی تلگرام

تعداد سیگنال خرید : 25
تعداد سیگنال فروش : 9

سهام برکت بعد از سیگنال فروش شدن توسط کانال های تلگرامی در تاریخ 6 تیر ماه به صف فروش رسید و هم اکنون نیز با قیمت 37590 ریال با 56 میلیون صف فروش مواجه شده است.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ تعداد سیگنال خرید گروه سرمایه گذاری چند رشته ای در کانال های بورسی تلگرام

#شستا : 23
#وغدیر: 11
#وامید : 4
#ونیکی : 2
#پترول : 9


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ تعداد سیگنال خرید گروه دارویی در کانال های بورسی تلگرام

#برکت : 28
#داوه: 9
#دیران : 6
#دسینا : 3
#ددام : 2
#دعبید : 2
#درهآور : 2
#دشیمی : 2

«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #چخزر با بیشترین توصیه به خرید در کانال های بورسی

تعداد سیگنال خرید : 16
تعداد سیگنال فروش : 0
قیمت بر فروش یا P/S سهم : 2.37

به نظر تحلیلگران کف قیمتی سهام حوالی 3200 است و هدف اولیه سهم 4050 تومان است.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ اضافه شدن P/S به سایت بورس

مفهوم قیمت به فروش یا P/S چیست؟

نسبت P/S برابر است با نسبت قیمت بازار(price) هر سهم به فروش(sale) هر سهم.اعتقاد بر این است که رشد فروش ثابت و قوی وسیله‌ای برای رشد شرکت است،بدین معنی که رشد شرکت باید از رشد فروش آغاز شود.در شرکت‌هایی که زیان و یا جریان نقدی منفی دارند و یا در شرکت‌های رشد یافته سیکلی و با سود نزدیک به صفر ،این نسبت می‌تواند کمک بیشتری برای داشتن برآورد صحیح نسبت به شرکت به ما بکند.
این نسبت هر چه کمتر باشد می تواند بیانگر پایین بودن قیمت سهم باشد.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #خودرو دومین نماد با بیشترین توصیه به خرید در کانال های بورسی

تعداد سیگنال خرید : 34
تعداد سیگنال فروش : 2

به نظر تحلیلگران کف قیمتی سهام حوالی 2118 است و همچنین سهم الگوی سر و شانه معکوس تشکیل داده و تا 2700 ریال امکان صعود دارد.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ تعداد سیگنال خرید نمادهای موثر در شاخص کل

#شپنا : 40
#خودرو: 35
#فولاد : 18
#وبملت : 15
#شتران : 14
#تاپیکو : 13
#نوری : 13
#اخابر : 9
#ومعادن : 7

«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ آمار سهم ها با بیشترین توصیه به خرید و فروش در کانال های بورسی

توصیه به خرید: #سیلام #خکار #خودرو
توصیه به فروش: #خساپا #پلاسک #سصوفی«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی #شاخص_کل از دید تحلیلگران کانال های تلگرام

از دید تحلیلگران شاخص کل با برخورد به خط 1260 دچار واگرایی منفی شده و نیاز به اصلاح دارد. البته نظر اکثریت بر این است که این اصلاح کوتاه بوده و حدودا در محدوده 1230 دوباره روند صعودی را پیش می گیرد


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ مهم؛ سود بین بانکی به مرز ۱۸ رسید

🔹نرخ سود بین بانکی که روند کاهشی به خود گرفته است، در ادامه این مسیر به ۱۸.۱۲ درصد کاهش یافت.

#تازه_ها

🆔:@sahmeto_com
♨️ تعداد سیگنال خرید نمادهای گروه حمل و نقل

#حتوکا : 16
#حفارس: 16
#حریل : 14
#توریل : 13
#حکشتی : 10
#حسینا : 7

«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #حفارس از دید تحلیلگران کانال های تلگرام

تحلیلگران خرید پله ای در این نماد را توصیه و هدف میان مدت 630 تومان را پیش بینی کرده اند. با توجه به حجم معاملات دو روز گذشته انتظار رشد سهم درو از ذهن نیست.«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ تعداد سیگنال خرید نمادهای گروه بانکی

#ونوین : 15
#وبملت: 13
#وپست : 10
#وپارس: 10
#وتجارت : 8
#وآیند : 5
#وبصادر: 5
#سامان : 4
#وپاسار : 3

«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ آمار سهم ها با بیشترین توصیه به خرید و فروش در کانال های بورسی

توصیه به خرید: #گدنا #فولای #پترول
توصیه به فروش: #ّبرکت #آریا #خبهمن«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
📣📣 اطلاعیه #عرضه_اولیه سهام شرکت سپید ماکیان با نماد #سپید

زمان عرضه: چهارشنبه 23 تیر ماه 1400

حداکثر تعداد سهم برای هر کد بورسی: 150 سهم
حداکثر نقدینگی لازم: 316000 هزار تومان

با فرض مشارکت 2 و نیم میلیون نفر به هر کد بورسی حدود 48 سهم معادل 100 هزار تومان خواهد رسید.

📌آدرس وب‌سایت سهم تو :
🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com
♨️ بررسی سهم #ثفارس دومین نماد با بیشترین توصیه به خرید در کانال های بورسی

تعداد سیگنال خرید : 34
تعداد سیگنال فروش : 0

به نظر تحلیلگران کف قیمتی سهام حوالی 740 تومان است و احتمالا نوسان رو به بالایی خواهد داشت.


«سهمتو»
پیامهای همه کانال های تلگرامی رو جمع میکنه
با هوش مصنوعی تحلیل می کنه
سیگنال های خرید و فروش سهام ها رو کشف میکنه

🌏 https://sahmeto.com

🆔:@sahmeto_com