سهندسازه‌بتن
56 members
13 photos
14 links
📞 (+9821) 44995610-11
🌐 http://sahandsazeh.co
📧 info@sahandsazeh.co
Download Telegram
to view and join the conversation
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W101
Dimensions : 90 * 90 * 40

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W102
Dimensions : 90 * 90 * 30

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W103
Dimensions : 80 * 80 * 30

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_یکطرفه
Cod : W104
Dimensions : 200 * 65 * 25

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W105
Dimensions : 60 * 60 * 21

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W106
Dimensions : 60 * 60 * 30

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_دوطرفه
Cod : W107
Dimensions : 95 * 95 * 40

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_یکطرفه
#وافل_مونتاژی
Cod : W108

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
#محصولات
#وافل_یکطرفه
#وافل_مونتاژی
Cod : W109

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
ابعاد و مشخصات فنی
قالب های وافل سهند سازه بتن

#محصولات
#وافل_دوطرفه
#وافل_یکطرفه
#وافل_مونتاژی

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
اِلمان چیدمان قالبهای وافل دوطرفه
#چیدمان
#نحوه_اجرا
#وافل_دوطرفه

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته
اِلمان چیدمان قالبهای وافل یکطرفه
#چیدمان
#نحوه_اجرا
#وافل_یکطرفه

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته

خدمات آنالیز اولیه وچیدمان قالب های وافل به صورت رایگان می باشد.
#آنالیز_اولیه_رایگان
#چیدمان

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co
سهندسازه بتن
آرامش در سازه ای نوین و پیشرفته

📍مهدیه بزرگ قزوین
متراژ : ۱۰۰۰۰ مترمربع
تعداد سقف : ۲ سقف
بزرگترین دهانه : ۲۱ متر
کاربری : مذهبی
#پروژه
#قزوین
#مهدیه_قزوین

💠@sahandsazebeton
💠www.sahandsazeh.co